ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

 

          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหัวข้อสำหรับสุนทรพจน์ในปีนี้เป็นเรื่องราวของการตระหนักถึงความปลอดภัยของการจราจร และการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต