ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หางาน ทำงานระหว่างเรียน | Internship Students


    

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


เปิดรับสมัคร


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดปรากฏตาม https://djop.thaijobjob.com/


ติดต่อ
กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินผล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โทร. 021416479

 

update 26 มี.ค. 2567
**************************************************************************************************************

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


เปิดรับสมัคร


ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติโดยมี การกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.tint.or.th

ติดต่อ
เลขานุการอนุกรรมการฯ (กัญชลิกา)
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๑๗ หรือ ๐๙ ๓๑๖๙ ๕๖๔๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanchalika.dec@tint.or.th

 

update 18 มี.ค. 2567
**************************************************************************************************************

เตรียมพร้อมสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงิน มีรายได้ มีเวลา ทำงาน Online รับ Full Time & Part Time

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า
 • พัฒนากลยุทธ์การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินแก่ลูกค้า
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารทางการเงิน
 • ชอบเรียนรู้
 • กล้าแสดงออก
 • มีความรับผิดชอบสูง

ติดต่อ
คุณกมลวรรณ จำปาเทศ ผู้บริหารศูนย์
วันใหม่ MDRT
Tel 088 222 5221
Line: c.wanmai

 

update 14 มี.ค. 2567
**************************************************************************************************************

บริษัท เอ็ม เอฟ คอนเซ็ปส์ จำกัด


เปิดรับสมัครงาน

งานพาร์ทไทม์ในห้างแม็คโคร สาขารังสิต


บุคลากรเข้าทำงาน จัดชิมเชียร์ขายผลไม้สดนำเข้า ได้แก่ แอปเปิ้ลบรีซ, แอปเปิ้ล เอนวี่ ให้กับห้างแม็คโคร สาขารังสิต ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 เวลางาน 10:00 – 19:00 น. เวลาพัก 14:00 – 15:00 น. จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีหน้าที่จัด ชิม เชียร์ขาย และ ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าที่สนใจ มีค่าตอบแทนให้วันละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ติดต่อ
อัจฉรียา คุ้มยา โทร 088 022 6768

 

update 13 มี.ค. 2567
**************************************************************************************************************

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม)
คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก


อัตราเลขที่ EP310010 อัตราเงินเดือน 26,250 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอัตราเงินเดือน 41,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ติดต่อ
คุณกิรดา พุ่มพงษ์
สอบถามเพิ่มเติม 053-942810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

 

update 13 ก.พ. 2567
**************************************************************************************************************

บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จากัด


เปิดรับสมัครงาน

- SALE ENGINEER (ผู้ช่วยฝ่ายขาย) 2 อัตรา (25,000-30,000 บาท หรือตามแต่ตกลง)
คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวเครื่องกล,วิศวอุตสาหการ หรือเทียบเท่า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้น
 • ประสบการณ์ 2 ปีด้านการขาย
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Cad cam
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่


- ผู้ประสานงานฝ่ายขาย (15,000-20,000 บาท หรือตามแต่ตกลง)
คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือ
 • ผู้มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้น (ชาย)
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • ** ถ้ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

 

ติดต่อ
คุณวิกรม นันตะพานา
บริษัท เอ็ม.เอส. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 20/30 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: (+66) 0 2902 2551
Email: hiring@msis.co.th

 

update 14 มี.ค. 2566
**************************************************************************************************************

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)


เปิดรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร 1 อัตรา

รายละเอียด

 

ติดต่อ
นายณฐรักษ์ ณ สงขลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : natarak.n@wisdomking.or.th
โทร 02-5262214

 

update 14 มี.ค. 2566
**************************************************************************************************************

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
- ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเลขที่ S4310006 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร 4 ปี) และอัตราเงินเดือน 21,330 บาท (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

ติดต่อ
Ms.Kirada Phoomphong
Faculty of Architecture
Chiang Mai University
Tel. 053-942810, 081-2849614
E-mail: kirada.p@cmu.ac.th, kirada.gook@gmail.com
0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

 

update 14 มี.ค. 2566
**************************************************************************************************************

โรงพยาบาลยันฮี


เปิดรับสมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

 • สวัสดิการ
  • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
  • เครื่องแบบพนักงานฟรี
  • ศัลยกรรมความงามราคาพิเศษ
  • หอพักพยาบาลในราคาประหยัด
  • เงินพิเศษแต่งงาน คลอดบุตร
  • ส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาล
  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง และครอบครัว
 • เอกสารการสมัครงาน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน

 

ติดต่อ
แผนกบุคคล รพ.ยันฮี
454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร 1723 ต่o 57901, 57902
E-mail : careers@yanhee.co.th

 

update 17 ก.พ. 2566
**************************************************************************************************************

บริษัท เดอะ ฟลายอิ้ง โทเมโต้ มิวสิค จำกัด


พนักงานในตำแหน่งพนักงาน บัญชี 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานการตลาด (Agcount / Sale Executive) 1 ต่าแหน่ง โดยมี รายละเอียดดังนี้
 

 1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ :
  • พศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี / (กรณีนักศึกษาฝึกงานกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี)
  • มีความแม่นยำหลักการบัญชี
  • มีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และอดทน
  • มีความเชียวชาญการใช้ Computer Excel, Word และทำ Database Excel ได้ เช่น PIVOT DATA รวมทั้ง จัดเรียง และค้นหาจาก ข้อมูลปริมาณมากๆ จาก CSV ได้
  • มีความสามารถที่จัดระบบการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานมา 2 - 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่งพนักงานการตลาด (Account / Sale Executive) 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการการสื่อสารได้อย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารกับ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมผิวเตอร์ (เช่น Word, Excel,PowerPoint) ได้ เป็นอย่างดี
  • หากมีความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ Social Network ต่างๆ เป็นอย่าง ดี ถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume
รินทร์ลภัส อัญเศรษฐภัทร์ (เพี้ย)
Rinlapas Aunyasetthapatra
Mobile No.: 093-594-5616
E-Mail : rinlapas59@gmail.com

 

update 17 ก.พ. 2566
**************************************************************************************************************

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เปิดรับสมัครงาน

- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะฯ คลิก

ติดต่อ
Ms.Kirada Phoomphong
Faculty of Architecture
Chiang Mai University
Tel. 053-942810, 081-2849614
E-mail: kirada.p@cmu.ac.th, kirada.gook@gmail.com

 

update 17 ก.พ. 2566
**************************************************************************************************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เปิดรับสมัครงาน

- ตำแหน่งเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 อัตรา
- เภสัชกรตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อ
เภสัชกรปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัย
ติดต่อ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 038-394850 ต่อ 1104 ภญ.กนกวรรณ คำลือหาญ
หรือ 089-9038454 ภญ.กรรณิการ์ กิจศิริรัตน์

เภสัชกรชดใช้ทุน ติดต่อ งานบริหารงานบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
038-394851-3 ต่อ 2223-5 คุณฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา
**ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

 

update 16 ม.ค. 2566
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ไพรมัส จำกัด


เปิดรับสมัครงาน

- สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงานตามเอกสารแนบ

ติดต่อ
นางสาวจรรยา ประสิทธิ์เกษกัน
เบอร์โทร 02-693-7005 ต่อ 175
Mobile 084-820-5244
E-Mail : janya.pra@primusthai.com
www.primusthai.com
ID : JANYA24

update 16 ม.ค. 2566
**************************************************************************************************************

 

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด


เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 32,000-35,000 บาท/ตามตกลง

สวัสดิการ -โบนัส ประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือน 2 รอบ ต่อปี
- เบี้ยขขัน
- Uniform
- รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลอายุงาน
- กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
- ท่องเที่ยว
- ปรับค่าครองชีพตามเงื่อนไข
- เงินช่วยเหลือ ร่วมแสดงความยินตีตามที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
4. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีทักษะภาษาอังกฤษ
6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ขังไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงาน**

ติดต่อ
คุณสมปอง ฮะกาว
บริษัท โนวา เมดิชื่น จำกัด
20/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล
ตำบลบ้านถาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 086-322-8974. 02-977-3702 ต่อ 150

 

 

 

 

update 14 ธ.ค. 2565
**************************************************************************************************************

 

บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด


บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เซียงเพียว และเป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
- R&D Supervisor / Section Manager (Analytical Development)
- R&D Section Manager (Formulation Development)

 

ติดต่อได้ที่
ปอย HR Admin
E-mail : hr@bertram1958.com

 

 

 

update 25 พ.ย. 2565
**************************************************************************************************************

 

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)


บริษัทมีความประสงค์ในการรับสมัครงานในสาขาดังต่อไปนี้
PROJECT
- Sales & Marketing Manager
- Sales & Marketing Executive
- Project Marketing Manager
- Project Marketing Officer
- Project Manager
- Project Engineer
- Site Engineer
- Foreman
- Site Administration
- Quality Control
- Homecare

HEAD OFFICE
- Internal Audit Manager
- Accounting Manager
- Architect
- Landscape Architect
- Company Secretary
- Purchasing Officer
- Procurement Engineer
- Senior Digital Marketing

ZONE
- กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง
- อุดรธานี, ขอนแก่น
- พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อได้ที่
Line : @britaniacareers
โทรศัพท์ : 081-104-9195 (คุณรณ) 065-509-9821 (คุณหมี) 065-509-9457 (คุณนัท)

 

update 16 พ.ย. 2565
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ครีเวฟ จำกัด


บริษัทมีความประสงค์ในการรับสมัครงานในสาขาดังต่อไปนี้
คุณสรุบัติทั่วไป
1. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. ทำงานได้อย่างซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้ำที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน


1) กราฟฟิกดีไซเนอร์ (Graphics designer)
- สำเร็จการศึกษาค้านการออกแบบกราฟฟิก หรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานกราฟฟิกได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ
- กรุณาแนบ Portfolio มาเพื่อประ กอบการพิจารณา

2) ครูสอนร้องเพลง (Vocal trainer)
- สำเร็จารศึกษาด้านการร้องเพลง หรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องด้านคนตรี
- รักในการร้องเพลงและการสอน

3) นักวางแผนกลยุทธ์ศิลปิน (Artists Planner)
- วิชาเอกนิเทศศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีพื้นฐานความเข้าใจและ สนใจในอุตสาหกรรมบันเทิง ศิลปิน และวัฒนธรรม
- มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการบริหารงาน

4) นักผลิตเนื้อหา (Contents Maker)
- สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวกับค้านการผลิตสื่อวิดีโอ
- หากเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของช่อง YouIube หรือเจ้าของช่องที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอใน แพลตฟอร์มต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยกรุณาระบุชื่อช่องและแพลตฟอร์มมาในใบ ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
- กรุณาแนบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ส่งคุณสมบัติ
คุณ ศศิชา ร่มโพธิเงิน
โทรศัพท์ : 091-079-5394
อีเมล : sasha@crewave.co

 

update 26 ก.ย. 2565
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ดีเบสห์ เทค จำกัด


      ด่วน !!! เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เซลล์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คุณสมบัติ - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์, วิศวกร, พยาบาล, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันของท่านเข้ามาร่วม งานกับ ทางบริษัทฯ
โดยสามารถเข้ามากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 375 ชอยรังสิต-ปทุมธานี2 ตำบลประซาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : contactdeebest@gmail.com
หรือโทร 02-9583629,092-7628368 (คุณวรทัย), 097-0657649 (คุณทฤฒมน)
ในเวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และ
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

 

update 26 ก.ย. 2565
**************************************************************************************************************

 

KBank Contact Center


      ด่วน !!! เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : Call Center (ภาษาไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คุณสมบัติ -จบปริญญาตรีทุกสาขา -อายุไม่เกิน 34 ปี -มีใจรักงานบริการ -ไม่ต้องมีประสบการณ์ -สามารถอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ??ประจำ : ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ศูนย์แจ้งวัฒนะเมืองทองธานี สนใจสมัคร ??คลิก https://shorturl.asia/wU3zO หลังจากสมัครแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและโทรนัดวันสัมภาษณ์นะคะ ^เเล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสที่ KBank Contact Center มอบให้คุณ^

 

update 23 ม.ค. 256ถ
**************************************************************************************************************

 

คลินิกเทคนิคการแพทย์อาร์วี


      เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประจำคลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์วี แล็บ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อ Ariya Sapmak (Q)
Ariya Sapmak (Q) Laboratory Manager
RV Lab
M: +66 627 279 797

P: +66 268 307 55 E: ariya@rvinter.com

 

update 02 ก.ค. 2564
**************************************************************************************************************

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


     เปิดรับสมัครพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตำแหน่ง Content Creator/ Writer

 Job Opportunities at AIT Position:
Content Creator/Writer

The Content Creator/Writer will work with the Office of Public Affairs (OPA) on the following:
Terms of Reference (TOR):
• Gather stories around AIT that can be reported on various media outlets of the Institute and of external media organizations.
• Produce media content, in written; photographic; video-graphic; and/or animated forms, for social media, website, newsletter, and promotional items, in accordance with AIT communications strategies.
• Provide technical support for live streaming, webinar hosting, and online communications in general.
• Provide basic copy editing to improve understanding, meaning and impact.
• Liaise with external web service provider to oversee the AIT website, new webpage development, and content updates. • Provide high-quality and up-to-date content and content features, including news, announcements, widgets, etc.
Duties and Responsibilities:
• Create content and manage digital media outlets of AIT.
• Manage social media platforms and AIT digital media, including the website, photo and video channels.
• Coordinate the production and publication of daily online content that supports AIT communications strategies and engages target audiences in a meaningful way to build the AIT brand.
• Work with colleagues in Central Administration, Schools and Centers to ensure full coverage of the Institute’s activities and the generation of new and dynamic content.
• Ensure regular update implementation of digital content for the Institute’s communications platforms (website, e-newsletters, and social media) and coordinate efforts with AIT Promotions / Marketing / Media and Recruitment Officers.
• Ensure consistent and modern messaging, quality control and a coherent user experience across AIT digital platforms.
• Capture and analyze appropriate social data/metrics, insights and best practices to support continuous improvement.
• Make recommendations on the development and delivery of digital media content and strategies, particularly social media through platform determination, benchmarking, messaging and audience identification in line with AIT’s Strategic Roadmap and communications strategies and policies.
• Analyze current events in Higher Education, public opinion and media coverage, identify issues and trends, and advise management on appropriate digital media responses.
• Monitor, analyze and evaluate implementation and impact of the AIT’s social media presence.
• Keep abreast of emerging trends and innovations in interactive digital media field (such as VR and AR and Facebook Horizon) and make recommendations for new opportunities to expand or enhance the social media presence of AIT.
• Make recommendations and provide technical advice to team members and other AIT components on best practices in digital media, to increase the Institute’s reach and contribute to achieving its goals.
Qualifications
This position requires a bachelor's degree or equivalent in education, training and experience, plus some related experience.
• Creativity.
• Ability to produce accessible and entertaining science/technology reporting.
• Attention to detail.
• Experience in creating digital media content: writing captions, blogs, feature articles, taking photos, filming, and photo and video editing.
• Experience in computer graphic or animation is desirable.
• Experience in maintaining and managing organizational social networking accounts.
• Experience in monitoring and evaluating the impact of web and social media content is desirable.
• Experience in hosting live streaming program and/or webinar is desirable.
• Proficiency in Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, and Premier/Final Cut or similar is desirable.
• Knowledge and understanding of web technologies and social media usage.
• At least one year of dedicated experience managing in digital channels in English (website and/or social media) in a professional context is desirable.
• Experience in delivering digital campaigns, including social advocacy and marketing engagement is desirable.
• Excellent verbal and written English skills.
• Ability to meet established deadlines.
• Team-oriented with positive attitude.
• Ability to build and maintain strong relationships with internal colleagues and external partner.
• Ability to build productive relationships through interaction with faculty and staff.
• An understanding of the academic culture and the processes and policies of an educational institution is desirable.
To apply, please send email to thiwari@ait.asia

Please do not forget to attach your comprehensive resume which shall include your letter of application, a recent photograph, and the names, affiliations, addresses and telephone numbers of three referees who are familiar with candidates’ competencies.

We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, national origin, disability status, or any other characteristics protected by law.

Office of Public Affairs
Asian Institute of Technology
https://www.ait.ac.th

 

update 23 มิ.ย. 2564
**************************************************************************************************************

 

บริษัทอาร์แอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด


      เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายขายน้ำยาและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อ Ariya Sapmak (Q)
Laboratory Manager
RV Lab
M: +66 627 279 797

P: +66 268 307 55 E: ariya@rvinter.com

 

update 23 มิ.ย. 2564
**************************************************************************************************************

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT co.


      เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 

สนใจติดต่อคุณ โอ๊ต  E-mail :  oatgaga481@gmail.com ID Line : oattynarak โทร. 02-104-3538  จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ฝึกงาน  99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กทม. 10210

 

update 21 ม.ค. 2564
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด

     มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทจำนวน 5 อัตรา ดังต่อไปนี้


1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
2.เจ้าหน้าที่ฝ่าขายฝึกหัด
3.วิศวกรซ่อมบำรุง
4.วิศวกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0-2922-3900-8 ต่อ 1302 คุณเต้

 

update 03  ธ.ค. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท Ascend Group 

 

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานเกี่ยวข้องกับทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

     สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ascend Group ได้ที่ เวปไซต์ https://www.ascendcorp.com/

 

update 17 พ.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด  
     
     ผู้นำด้านการเป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์เอกชน ซึ่งให้บริการได้อย่างครบวงจรทั้งการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  (Medical Laboratory) และทางพยาธิวิทยา (Surgical Pathology & Cytology) มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมงานกับบริษัทหลายอัตราดังนี้

 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานแจ้งและติดตามหนี้   1   อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

     ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400 โทร 02-6192909 ต่อ 8244    E-Mail: hr@bpl.co.th

 

update 17 พ.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด 

     บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

Tele sales (พื้นที่ กทม.) 
ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (Protection Consultant ) ทั้งในเขตกทม.-ปริมณฑล  และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

 

     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-037-7804 อีเมล์ kittipat.ittiaree@scbprotect.co.th

 

update 16 พ.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BAFS Innovation Development Co., Ltd.)

     เป็นหนึ่งในบริษัทของ BAFS Group ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


1. Programmer
2. Account Executive
3. นิติกร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

     ทั้งนี้ ทุกตำแหน่งจะปฏิบัติงานที่สำนักงานดอนเมือง โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 06 509 1177 และส่ง Resume มาที่ Email : pimporn.t@bafs-id.co.th

 

update 5 พ.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด 

    ผู้ผลิตท่อ พลาสติกและอุปกรณ์ข้อต่างๆ ดำเนินธุรกิจมา 37 ปี  สำนักงานขายอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีนโนบายรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

โดยมีสวัสดิการดังนี้
1.ค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุวงเงิน 10,000 บาท
2.ทุนการศึกษาเมื่อฝึกจบ 2,000-3,000 บาท
3.หอพักนักศึกษา (ฟรี)

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ E-mail   : hrs.recruitment@tappipes.com

 

update 15 ต.ค. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด

     มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน ทั้งหมด 4 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. Content Writer
2. Account Executive
3. Graphic Designer
4. Photographer

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

update 30 ก.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด 

   ผู้ผลิตและนำเข้าหมวกกันน็อก และอุปกรณ์ขับขี่รถจักรยายนต์ภายใต้แบรนด์ Real Helmets, Bacuda, Ryo, Lazer Helmets และ Triumph Bangna มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน 

 

ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อ (Production Team)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 มีความรู้พื้นฐานสามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอสำหรับงาน production ได้
 ถ้าสามารถใช้งาน Adobe ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 สามารถเล่าเรื่องผ่านงานตัดต่อวีดีโอได้ดี
 มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่และตามเทรนอยู่เสมอ
 สื่อสารได้ดีทั้งการเขียน และเจรจา
 ทางานให้เสร็จ และดีได้ภายในวันเวลาที่กาหนด
 ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายตามที่บริษัทฯ ต้องการ
 ดูแล/ตัดต่อ/ตกแต่ง/แก้ไข (เฉพาะรูปภาพ และวิดีโอ) สื่อที่ต้องเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ ***อยากทำอะไรขอแค่บอก***

 

สนใจส่งเอกสาร ดังนี้
 ประวัติ
 แนบรูปถ่าย
 ผลงานที่เคยทำ / portfolio
 กำหนดระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน
ส่งเข้ามาที่ Mktapr.102@gmail.com อย่าลืมเขียนหัวข้อเรื่องว่า "นักศึกษาฝึกงาน" 

update 23 ก.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด 

 

     เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายด้านเครดิตและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มีความประสงค์รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรการเรียนที่สถาบันกำหนดไว้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกดังนี้

      - แผนกธุรการกฎหมาย
      - แผนกบัญชี  และ การเงิน
      - แผนกทรัพยากรบุคคล
      - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Email : hr@bargainpoint.co.th โทร. 02-0400888 ต่อ 324

 

update 10 ก.ย. 2563
**************************************************************************************************************

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ

 

     ขณะนี้ทางโรงแรมกำลังเปิดรับนิสิต/นักศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติและตำแหน่งที่โรงแรมกำลังมองหา ตามรายละเอียด คลิก

 

สนใจติดต่อ คุณพัชรพร วรรณธนัง (เจ้าหน้าทีแผนกฝึกอบรม) 1695 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail : trainingcglb@chr.co.th เบอร์โทรศัพท์ : 02 541 1234 ต่อ 4054

 

update 5 ส.ค. 2563
**************************************************************************************************************

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA