ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  International Partnerships


ASIA

Bangladesh
+ Daffodil International University

Bhutan
+ Royal Civil Service Commission

Cambodia
+ Norton University

China (PRC)
+ Beijing Language and Culture University
+ Bonan Senior Middle School
+ Chengdu University of Information Technology
+ Guangdong Ocean University
+ Guangxi Medical University
+ Guangxi Normal University
+ Guangxi University
+ Guangxi University for Nationalities
+ Guangxi University of Finance and Economic
+ Guangxi University of Nationalities
+ Guangxi University of Science and Technology
+ Guilin University of Technology
+ Harbin Engineering University
+ Huaqiao University
+ Hubei Sky-Blue International Aviation Academy
+ Institute for Tourism Studies
+ Jilin Animation Institute
+ Lijiang College
+ Lingnan Normal University
+ Overseas Education College, Xiames University
+ Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology
+ The Harbin Institute of Technology
+ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language
+ Yunnan University of Finance and Economics

India
+ Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), Ministry of AYUSH
+ Datta Meghe Institute of Medical Sciences (Deemed University)
+ Nagaland Bio Resource Mission
+ Venkata-Kala Foundation

Indonesia
+ IBI continent
+ Universitas Mercu Buana
+ Universitas Widyatama
+ University of Islam Indonesia (UII)

Japan
+ Bunka Gakuen Educational Foundation
+ Fukuoka Foreign Language College (FFLC)
+ Hokuriku University
+ Josai University Educational Corporation
+ Kanazawa Seiryo University
+ Kwansei Gakuin University
+ Kyoto Gakuen University
+ Kyushu Dental University
+ Osaka University of Foreign Studies
+ Shibabura Institute of Technology
+ Speecys Corp., Japan
+ Teikyo Heisei University
+ Toyo College of Food Technology

Korea
+ Dong-Eui University
+ Dong-Seo University
+ Gyeongju University
+ Inha University
+ Konkuk University
+ Kookmin University
+ Korea International Cooperation Agency (KICOS)
+ Kyung Hee University
+ University of Soeul

Laos
+ National University of Laos (NUoL)

Malaysia
+ Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
+ Universiti Utara Malaysia (UUM)
+ University of Malaya, Malaysia
+ Universiti Teknikal Mara Sdn (UniKL)
+ International Islamic University Malaysia (IIUM)
+ University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
+ Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 

Myanmar
+ Thabyay Education Foundation (TEF)
+ MCC Training Institute

Nepal
+ Maiti Nepal (NGO)
+ Empower Nepali Girls (NGO)
+ Namaste Nepal Helping Himalayan Children (NGO)

Philippines
+ Our Lady of Fatima University
+ University of the Philippines, Manila

Singapore
+ First Media Design School (FMD)
+ Kaplan Higher Education Academy
+ Nanyang Polytechnic

Taiwan
+ Cheng Shiu University
+ Ming Chuan University
+ National Pingtung University of Science and Technology
+ National University of Kaohsiung

Vietnam
+ Nong Lam University
+ Duy Tan University
+ Hanoi University
+ Hanoi University of Science and Technology
+ National Economics University (NEU)
+ FPT University
+ Cantho University
EUROPE

Belgium
+ Saint-Louis University

Czech Republic
+ Technical University of Brno

Finland
+ Tampere University of Applied Sciences
+ Turku University of Applied Sciences
+ Savonia University of Applied Sciences
+ Tampere University of Technology
+ Mikkeli University of Applied Sciences, Department of Health Care
+ Mikkeli University of Applied Sciences Ltd.
+ Kajaani University of Applied Sciences (KAMK)
+ Vaasa University of Applied Sciences

The Netherlands
+ HZ University of Applied Sciences
+ HAN University of Applied Sciences, Arnhem Business School
+ Hanze University Groningen, University of Applied Sciences
+ Stenden University of Applied Sciences

France
+ Institut Superieur De la Mode

Germany
+ German Baking Confederation
+ European University Viadrina
+ The Fachhochschule Aachen (Aachen University of Applied Sciences)
+ University of Bamberg

Italy
+ University of Palermo (Partnership Statement)

Malta
+ EC Language Centres (Worldwide)

Poland
+ University of Lodz, Faculty of Management

Swenden
+ Jonkoping University
+ Kristianstand University
+ Karlstad University
+ Malardalen University
+ Malmo University

Switzerland
+ The Swiss Federal Institute of Technology, Department of Pharmacy

U.K.
+ Swansea University
+ University of Northampton
+ University of the West of England, Faculty of Art, Media, and Design
 
NORTH AMERICA

Canada
+ Gander Aerospace Technologies
+ Vancouver Film School

U.S.A.
+ Aerosim Academy, Inc. Florida
+ California State University, San Bernardino (CSUSB)
+ Columbia College
+ Eastern Washington University
+ Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago
+ Lorain Country Community College
+ Southern New Hampshire University
+ The George Washington University
+ USAC Reno, Nevada
Oceanic

Australia
+ Murdoch University
+ Charles Darwin University
+ Charles Sturt University (CSU)
+ Griffith University
+ Royal Melbourne Institute of Technology
+ University of Canberra
+ University of Wollongong

New Zealand
+ Auckland University of Technology
+ International Pacific College
+ University of Canterbury


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA