ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  International Partnerships


ASIA

Bhutan
+ His Majesty's Secretariat, Kingdom of Bhutan

Cambodia
+ Dewey International University

China (including Taiwan region)
+ Chinese Academy of Social Sciences
+ Beijing University of Chemical Technology
+ Beijing Language and Culture University
+ Beijing Foreign Studies University
+ Shanghai International Studies University
+ Wuhan Institute of Technology
+ University of Electronic Science and Technology of China
+ Sichuan Agricultural University
+ Southwest Medical University
+ Chengdu University
+ Sichuan Tourism University
+ Chengdu Normal University
+ Neijiang Normal University
+ Jilin Animation Institute
+ Huaqiao University
+ Nanjing University of Chinese Medicine
+ Guangxi Medical University
+ Guangxi University
+ Guangxi University for Nationalities
+ Guangxi University of Finance and Economics
+ Guilin University of Technology
+ Guangxi Normal University
+ Yunnan University of Finance and Economics
+ Pu'er Campus ,Yunnan Agricultural University
+ Kunming University of Science and Technology
+ Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology
+ Guizhou University
+ Hunan University
+ Central South university
+ Langfang Normal University
+ Xi’an International University
+ Shanghai University of Political Science and Law
+ Shandong Business Institute
+ Chengdu Institute Sichuan International Studies University
+ Yunnan College of Finance and Economics
+ Hunan Railway Professional Technology College
+ Guangdong Construction Polytechnic
+ Polus International College


Taiwan region
+ Ming Chuan University
+ National University of Kaohsiung
+ National Taichung University of Education
+ I-SHOU University
+ Tatung University
+ Fo Guang University
+ China Medical University
+ Asia University

India
+ Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh
+ Kristu Jayanti College, Atutonomous

Indonesia
+ Binus University
+ Institute of Informatics and Business Darmajaya
+ Universitas Budi Luhur
+ Universitas Ciputra Surabaya
+ Universitas Kristen Maranatha
+ Universitas of Islam Indonesia
+ University of Merdeka Malang

Japan
+ Betsukawa Seisakusyo Co., Ltd.
+ Bunka Gakuen Educational Foundation
+ Chiba University
+ Fujiya Hotel Co., Ltd
+ Fukuoka Foreign Language College
+ Gunma University
+ Gunma University, FUNiX Online Education
+ Hokuriku University
+ Ishikawa Prefectural University
+ Junkudo University
+ Juntendo University
+ Kanagawa University
+ Kansai University of International Studies
+ Komatsu University
+ Kwansei Gakuin University
+ Kyoto Gakuen University
+ Kyushu Dental University
+ LIBERTY Odawara Japanese Language School
+ Musashino University
+ Saga Women’s Junior College and Terra People Association
+ Saitama Medical University
+ Shibaura Institute of Technology
+ Teikyo Heisei University
+ Toyo College of Food Technology
+ Yamanashi Gakuin University

Korea
+ Busan University
+ Cyber Hankuk University of Foreign Studies
+ Dongseo University
+ Inha University
+ Konkuk University
+ Kookmin University
+ Kyung Hee University

Malaysia
+ Taylor's University
+ Universiti Teknologi Mara
+ Universiti Utara Malaysia
+ University Malaya
 

Myanmar
+ Phaung Daw Oo International University
+ Prospect Burma

Philippines
+ Adamson University
+ Northwestern University
+ Our Lady of Fatima University

Singapore
+ Nanyang Polytechnic
+ Republic Polytechnic
+ Temasek Polytechnic

Thailand
+ Child's Dream Foundation
+ Nopparat Rajathanee Hospital

Vietnam
+ Can Tho University
+ FPT University
+ Hanoi University
+ Ho Chi Minh City Open University
+ VNU University of Economics and Business
EUROPE

Austria
+ Univeristy of Applied Sciences Upper Austria

Bulgaria
+ The Center of Plant Systems Biology and Biotechnology

Belgium
+ Saint-Louis University

Denmark
+ University of Southern Denmark

Finland
+ Kajaani University of Applied Sciences
+ South-Eastern Finland University of Applied Sciences
+ Tampere University
+ Turku University of Applied Sciences

France
+ University of Burgundy

Germany
+ European University Viadrina
+ German Baking Confederation
+ University of Bamberg
+ Zita Berlin gGmbH

Italy
+ Pleana Education
+ University of Palermo
+ University of Parma

Malta
+ EC Language Centres (Worldwide)

Poland
+ University of Lodz

Spain
+ Westford University college, Universidad Catolica De Murcia

Sweden
+ Jonkoping University
+ Kristianstand University
+ Karlstad University

The Netherlands
+ Hanze University of Applied Sciences
+ HZ University of Applied Sciences

U.K.
+ Robert Gordon University
+ University of Northampton
 
NORTH AMERICA

Canada
+ L'Agence universitaire de la Francophonie

U.S.A.
+ Aerosim AcademyInc. d.b.a L3 CTS Airline Academy
+ Coe College
+ Institute of Management Accountants, Inc.
+ Marshall University
+ Salus University
+ University of Hawaii at Hilo
Oceania

Australia
+ Murdoch University
+ University of Canberra


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA