ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  เส้นทางมา ม.รังสิต | Directions to RSUมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยู่เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

1. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
2. จากสยามสแควร์ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
3. จากสนามหลวง มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
4. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
5. จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
6. จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต(ด้านจ.ปทุมธานี)
7. จากห้าแยกปากเกร็ด มา มหาวิทยาลัยรังสิต

1. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
1.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 510 (พระประแดง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 522 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน และถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 95ก (บางกะปิ - รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.รามอินทรา และ ถ.วิภาวดีรังสิต

1.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้ารพ.ราชวิถี)
สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (ป้ายรถเมล์ฝั่งเดียวกับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้า หมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

1.3 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

2. จากสยามสแควร์ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
2.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต - หัวลำโพง) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 34 (หัวลำโพง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน

หมายเหตุ:
ท่านสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

2.2 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางถนนพญาไท เริ่มจากสี่แยกปทุมวัน ตรงมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเห็นปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

3. จากสนามหลวง มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
3.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

3.2 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางถนนราชดำเนิน มุ่งตรงลานพระบรมรูปทรงม้า เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายถนนพญาไท ตรงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

4. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
4.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 510 (พระประแดง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต - หัวลำโพง) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 34 (หัวลำโพง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

4.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าร.พ.ราชวิถี)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

4.3 รถยนต์ส่วนตัว
ท่านสามารถใช้เส้นทาง Tollway ด่านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยลงถนนวิภาวดีรังสิต ด่านรังสิต-ลำลูกกา (จากบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถึงลำลูกกาประมาณ 15 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะพบตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

5. จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
5.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 520 (ม.รามคำแหง - ตลาดไทรังสิต) ใช้เส้นถ. พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 34 (หัวลำโพง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 95 ก (ม.รามคำแหง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

5.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้ารพ.ราชวิถี)
สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
สาย 39 (มีนบุรี - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าตลาดมีนบุรี)
สาย 94 (ม.รามคำแหง - รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าเดอะมอลล์ รามฯ)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

5.3 รถยนต์ส่วนตัว
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ขับตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร ให้ชิดขวาเพื่อลอดอุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี่ มุ่งหน้าถนนสะพานใหม่ ขับตรงประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะพบอนุสรณ์สถานแห่งชาติอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขึ้นสะพานข้ามมายังรังสิต ท่านจะพบเมอร์รี่คิง รังสิตอยู่ทางสุดสะพานทางด้านซ้ายมือ ขับตรงมาจะพบตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงอีกมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

6. จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านจ.ปทุมธานี)
ท่านสามารถขึ้นรถเมล์หน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต โดยลงรถเมล์หน้าร้านโชคชัย สเต็ก เฮ้าส์ และข้ามสะพานลอยมาหน้าหมู่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) มีธนาคารทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมืองอยู่หัวมุมถนน ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งท่านสามารถเดินทางโดยรถสองแถว หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

(ด้านจ.ปทุมธานี)
ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากหน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต (จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และบอกคนขับรถว่าต้องการจะมามหาวิทยาลัยรังสิต โดยให้ใช้เส้นทางปทุมธานี ดังนั้นคนขับจะต้องกลับรถที่ถนนด้านข้างเมเจอร์ รังสิตเพื่อเข้าจ.ปทุมธานี (รังสิต - ปทุมธานี) และประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรก ให้ขึ้นสะพานนั้นมา เมื่อลงสะพานให้รีบชิดซ้ายไว้ (โดยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกที่สอง) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกใต้สะพานข้ามแยกที่ 2 และตรงมาประมาณ 20 เมตร จะพบป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตฯ หน้าถนนซ่อมสร้างให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา ซึ่งเลี้ยวเข้ามาจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะ

7. จากห้าแยกปากเกร็ด มา มหาวิทยาลัยรังสิต
ท่านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเส้นทางด้านล่างนี้เป็นเส้นทางลัดเพื่อเข้าสู้ด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก จึงไม่มีรถเมล์โดยสารประจำทาง

มี 2 เส้นทางให้ท่านเลือกใช้ ดังนี้

7.1 โดยถนนแจ้งวัฒนะ
จากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากห้าแยกปากเกร็ดเลือกใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ขับตรงมาอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านเมืองทองธานี (ด้านซ้ายมือ) ลอดใต้ทางด่วน (ด่านแจ้งวัฒนะ) และตรงไป และเลี้ยวซ้ายก่อนข้ามคลองประปา เพื่อเข้าถนนเลียบคลองประปา จะมีป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิต (เส้นทางจะเป็นถนนสองเลนวิ่งสวนกัน โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง) วิ่งตรงประมาณ 4.3 กิโลเมตรจนพบสี่แยกไฟแดง (สี่แยกศรีสมาน) ให้เลี้ยวขวา จากนั้นประมาณ 350 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกเล็กอันแรก แล้ววิ่งตรงอย่างเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเข้าด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วจะพบวงเวียนก็ขับตรงต่อไปอีก ประมาณ 400 เมตร จะพบป้อมตำรวจอยู่ทางซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามมี 7-Eleven และเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร ท่านก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ซ้ายมือ

7.2 โดยถนนติวานนท์
จากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้ถนนติวานนท์ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากห้าแยกปากเกร็ดขับตรงเข้าสู่ถนนติวานนท์ ประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบสี่แยกสวนสมเด็จให้เลี้ยวขวา อีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนพบสี่แยกศรีสมานและคลองประปา ให้ขับตรงข้ามแยกไป และอีกประมาณ 350 เมตรให้เลี้ยวซ้ายที่แยกเล็กอันแรก แล้ววิ่งตรงอย่างเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเข้าด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วจะพบวงเวียนก็ขับตรงต่อไปอีก ประมาณ 400 เมตร จะพบป้อมตำรวจอยู่ทางซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามมี 7-Eleven และเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร ท่านก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ซ้ายมือปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA