ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Rangsit University Groups


มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านวิชาการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นกลุ่มบริษัท อาร์ เอส ยู ซึ่งประกอบด้วย

RSU Healthcare ศูนย์บริการสุขภาพ มุ่งให้เป็นธุรกิจบริการสุขภาพแบบครบวงจร โดยเปิดบริการเป็นศูนย์การแพทย์ 3 ศูนย์ ได้แก่

  • ศูนย์สุขภาพ (RSU Medical Center) ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รับตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซเรย์ปอด
  • ศูนย์จักษุ (RSU Eye Medical Center) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวความคิดที่เป็นศูนย์ดูแลทางด้านดวงตาที่ได้มาตรฐานสากลทั้งทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต่างๆ
  • ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร (RSU Dental Center) ให้บริการแบบครบวงจร คือการให้บริการทุกสาขาตามมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติกันโดยเริ่มจากพื้นฐาน เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน จัดฟัน ฯลฯ

 

RSU Vision Center ศูนย์สายตา เป็นศูนย์สายตาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีห้องแล็บสายตา พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการวัดสายตาที่ทันสมัยและครบครันสามารถวัดสายตาได้ทุกประเภท

RSU Medical Care ศูนย์ความงามและสุขภาพ เป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อให้นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำเอาไปใช้เป็นโมเดลระบบการจัดการสุขภาพ โดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออกจะได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน ส่วนนักศึกษาที่จบไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้และนำประสบการณ์ตรงนี้ไปเป็นต้นแบบได้

RSU Development ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RSU Innovation Products ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวมอลต์

RSU Medical Resort & Spa ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ผดุงครรภ์ รับรักษาคนไข้แผนปัจจุบัน แผนไทย

RSU Travel Consultant บริษัทนำเที่ยวแบบครบวงจรครั้งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการ โดยจะให้บริการครอบคลุมในทุกรูปแบบด้านการท่องเที่ยว

บริษัท อาร์เอสยู คอนซูเมอร์ แคร์

บริษัท อาร์เอสยู อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บจ.อาร์เอสยู ฮอไรซอน

บริษัท อาร์เอสยู อินเตอร์เนชันแนล ฮอสพิทอล จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู เอฟซี จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู แอนนิเมชัน จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู ฮอไรซอน จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู พลาซ่า จำกัด

บจ.อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์

บริษัท อาร์เอสยู คอนซูเมอร์ แคร์ จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู ฮอไรซอน ทราเวิล จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู ดีเวลลอปเม็นท์ จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู เมดิคัล รีสอร์ท

บริษัท อาร์เอสยู

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ RSU Healthcare - http://www.rsuhealth.com


****** Update 03/04/2558 ******


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA