ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Uniformsระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานวินัยนักศึกษาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียน และติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามนักศึกษา สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำ โดยนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาดังนี้

นักศึกษาชาย

1. ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนยาว หรือสั้นก็ได้ ถ้าใช้แขนยาว ต้องไม่พับแขน

2. กางเกงให้ใช้สีกรมท่า สีดำ และสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) รูปทรงของ กางเกงต้องเป็นทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

3. รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)

4. เนคไทสีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ ตรงกลาง

5. เข็มขัดสีดำ พร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหญิง

1. ให้ใช่เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นไม่มีจีบผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลาย ติดกระดุมโลหะ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. กระโปรงสีกรมท่า สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม (อนุโลมให้ใช้สีเทาออกดำได้) ผ้าที่ใช้ ต้องเป็นผ้าเนื้อเรียบไม่มีลาย แบบเรียบสุภาพ ไม่รัดทรง ความยาวพอเหมาะ

3. เข็มขัดสีดำพร้อมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ (อนุโลมให้ใช้รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ)

5. เข็มกลัดเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยติดอกเสื้อด้านซ้าย

หมายเหตุ :
1. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษานี้ เป็นมติการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529

2. การแต่งกายออกไปศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งกายเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยฯ


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA