ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติ
Rangsit International College


แผ่นพับวิทยาลัยนานาชาติ


คู่มือการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 

วิทยาลัยนานาชาติ 

RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE

International College ( International Program )


BACHELOR DEGREES
     International Accountancy
     International Business
     International Hospitality and Tourism
     Communication Arts
     International Political Economy and Development
     Civil Engineering
     Electrical Engineering
     Commercial Pilot
     Information and Communication Technology
     Aviation Maintenance Engineering (Thai- English)
     Nursing Science (Thai-English)
     Product Design (Thai- English)
     Architecture (Thai- English)
     Communication Arts (English -Chinese)
     Business Administration (Chinese)


MASTER DEGREES
     Bilingual Education
     Curriculum and Instruction
     Diplomacy and International Studies
     Fine Arts (Thai- English)
     Business Administration (Chinese)

www.rsu.ac.th/international 
           
" THE PATH TO SUCCESS "
    
    Established in 1995, Rangsit University International College (RIC) is a dynamic international institution established to provide English-language undergraduate degree programs relevant to career needs and pathways to further study in Thailand and overseas.
   
    " THE MISSION "
    
    RIC's mission is to provide accessible, personalized, high quality educational opportunities for local and international students to ensure that they develop the necessary academic skills and excel in their future careers and studies.

     Within a supportive community that encourages students to seek learning with eagerness, to respect diversity in viewpoints, to participate in variety of activities both inside and outside of the classroom, RIC guides students to the means of transforming themselves into confident, capable, and committed leaders in their fields.

     In the culturally diverse learning environment at RIC, which emphasizes student engagement in community, cultural, and civic concerns, each student will have the opportunity to prepare themselves for lifelong success in the 21st century's global society.
 
Rangsit University
International College ( International Program )
Ruttanakhunakorn Bld. 2nd floor
52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Rd.,
Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Phone: +66-(0)-2-997-2200 ext. 4012-4020 
Fax : +66-(0)-2-997-2200 ext. 4016
E-mail : rsuip@rsu.ac.th
Website :
International College : https://www2.rsu.ac.th/faculty/International-College 
International Program : www.rsu.ac.th/international 

Office hours: 09:00 - 16:30

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA