ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Satit Bilingual School


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนที่ผู้นำระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต เข้ามารับการบ่มเพาะ กล่อมเกลาให้เติบโตขึ้นด้วยความสมดุล ทั้งทางร่างกายจิตใจ พลังความคิดและจินตนาการ ที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า อยู่ในความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม หรือ Unified Bilingual Curriculum โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

เส้นทางมาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ดูแผนที่เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเดินไปได้ประมาณ 200 เมตร

จากมหาวิทยาลัยรังสิต มา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ถ้าท่านมาโดยรถสองแถว 5 บาท จากปากซอย ท่านจะพบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ทางซ้ายมือและลงที่นี้ โดยสามารถเดินไปโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรัง-สิตได้ระยะทางประมาณ 200 เมตร แต่ถ้าท่านขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง 30 บาท ท่านสามารถบอกให้คนขับไปส่งที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้เลย ในกรณีที่ท่านจะไปโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงทางออกของมหาวิทยาลัย ให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

(ด้านจ.ปทุมธานี)
จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต มา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากหน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต (จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) ค่าแท็กซี่ประมาณ 55 - 60 บาท และบอกคนขับรถว่าต้องการจะมามหาวิทยาลัยรังสิต โดยให้ใช้เส้นทางปทุมธานี ดังนั้นคนขับจะต้องกลับรถที่ถนนด้านข้างเมเจอร์ รังสิตเพื่อเข้าจ.ปทุมธานี (รังสิต - ปทุมธานี) และประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรก ให้ขึ้นสะพานนั้นมา เมื่อลงสะพานให้รีบชิดซ้ายไว้ (โดยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกที่สอง) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกใต้สะพานข้ามแยกที่ 2 และตรงมาประมาณ 20 เมตร จะพบป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตฯ หน้าถนนซ่อมสร้างให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา ซึ่งเลี้ยวเข้ามาจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม Website : http://www.sbs.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA