ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565-2566
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 -
วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 -
วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2565 -
วันอาทิตย์, 1 มกราคม 2566

หยุดวันสิ้นปี และหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 2 มกราคม 2566 -
วันอังคาร, 3 มกราคม 2566

หยุดชดเชยวันสิ้นปี และหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 9 มกราคม 2566
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 20 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 -
วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2565
วันพุธ, 25 มกราคม 2566
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 27 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันศุกร์, 3 มีนาคม 2566

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์, 5 มีนาคม 2566
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 6 มีนาคม 2566
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี, 6 เมษายน 2566
หยุดวันมหาจักรี
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566 -
วันเสาร์, 15 เมษายน 2566

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 14 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 17 เมษายน 2566
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันพุธ, 19 เมษายน 2566 -
วันพุธ, 3 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 1 พฤษภาคม 2566 -
วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2566)
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2566
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2566 -
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566-2567 (S/2566)
วันพุธ, 19 เมษายน 2566 -
วันพุธ, 3 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2566
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2566 -
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2566
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2566
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และ ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2566
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2566 -
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2566

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 -
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2566

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2566
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2566
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2565
วันจันทร์, 3 กรกฎาคม 2566 -
วันศุกร์, 7 กรกฎาคม 2566

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 5 กรกฎาคม 2566 -
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2566

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 -
วันอังคาร, 1 สิงหาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2566
วันพิธีไหว้ครู
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2566
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2566
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคาร, 1 สิงหาคม 2566
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันพุธ, 2 สิงหาคม 2566
หยุดวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 4 สิงหาคม 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 7 สิงหาคม 2566 -
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2566

วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 8 สิงหาคม 2566 -
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2566 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 12 สิงหาคม 2566
หยุดวันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2566
หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566-2567
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 -
วันอังคาร, 1 สิงหาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 8 สิงหาคม 2566 -
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2566
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 1 กันยายน 2566
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 4 กันยายน 2566 -
วันศุกร์, 8 กันยายน 2566

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2566
วันศุกร์, 8 กันยายน 2566
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2566
วันจันทร์, 9 ตุลาคม 2566 -
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2566

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2566
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2566
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 -
วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566
วันนประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2565, 2/2565 และ S/2566)
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2566 -
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2566

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2566 -
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2567
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 -
วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2566 -
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 31 ธันวาคม 2566
หยุดวันสิ้นปี
วันจันทร์, 1 มกราคม 2567
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร, 2 มกราคม 2567
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันจันทร์, 8 มกราคม 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 19 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 -
วันศุกร์, 26 มกราคม 2567

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2565
วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2567
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 26 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2566
วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567 -
วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 -
วันพุธ, 13 มีนาคม 2567

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2567 -
วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16
วันเสาร์, 6 เมษายน 2567
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 8 เมษายน 2567
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 12 เมษายน 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 13 เมษายน 2567 -
วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันอังคาร, 16 เมษายน 2567 -
วันพุธ, 17 เมษายน 2567

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 -
วันพฤหัสบดี, 2 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 เมษายน 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 -
วันพฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม 2567

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2567)
วันเสาร์, 4 พฤษภาคม 2567
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 6 พฤษภาคม 2567
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2567 -
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA