ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2563
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2562 -
วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2562 -
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 2 กันยายน 2562 -
วันศุกร์, 6 กันยายน 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2562
วันศุกร์, 6 กันยายน 2562
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2562
วันจันทร์, 7 ตุลาคม 2562 -
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2562
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 -
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2562
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 9 ธันวาคม 2562 -
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 10, 13-15 ธันวาคม 2562)
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2562
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2561, 2/2561 และ S/2562)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 -
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 -
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 -
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 31 ธันวาคม 2562
หยุดวันสิ้นปี
วันพุธ, 1 มกราคม 2563
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 17 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 24 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันเสาร์, 25 มกราคม 2563
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 -
วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2562
วันศุกร์, 31 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2562
วันเสาร์, 8 กุมภาพันธ์ 2563
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 2 มีนาคม 2563 -
วันศุกร์, 6 มีนาคม 2563

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 9 มีนาคม 2563 -
วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันจันทร์, 6 เมษายน 2563
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 -
วันพุธ, 15 เมษายน 2563

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 17 เมษายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 20 เมษายน 2563 -
วันพฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 1 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 4 พฤษภาคม 2563 -
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 6 พฤษภาคม 2563
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563 -
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563-2564 (S/2563)
วันจันทร์, 20 เมษายน 2563 -
วันพฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 4 พฤษภาคม 2563
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 6 พฤษภาคม 2563
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563 -
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 8 มิถุนายน 2563
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และ ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 -
วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 -
วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2563
วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2562
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 -
วันศุกร์, 3 กรกฎาคม 2563

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563 -
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธ, 8 กรกฎาคม 2563 -
วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563
วันพิธีไหว้ครู
วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 3 สิงหาคม 2563 -
วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563 -
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563 -
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563 -
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 4 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 7 กันยายน 2563 -
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2563
วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 -
วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 -
วันพุธ, 9 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 7 ธันวาคม 2563
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2563
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 13 ธันวาคม 2563
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2562, 2/2562 และ S/2563)
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 -
วันพุธ, 9 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 31 ธันวาคม 2563
หยุดวันสิ้นปี
วันศุกร์, 1 มกราคม 2564
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 11 มกราคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 -
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2563
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2563
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 -
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันพุธ, 31 มีนาคม 2564

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
วันอังคาร, 6 เมษายน 2564
หยุดวันมหาจักรี
วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 16 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 3 พฤษภาคม 2564 -
วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

วันสอบปลายภาค (เว้นวันหยุดที่ 4 พฤษภาคม 2564)
วันอังคาร, 4 พฤษภาคม 2564
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 -
วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
หยุดวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA