ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565-2566
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2565 -
วันอังคาร, 2 สิงหาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565 -
วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
วันศุกร์, 2 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคารและวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 5 กันยายน 2565 -
วันศุกร์, 9 กันยายน 2565

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2565
วันศุกร์, 9 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2565
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2565 -
วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2565

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2565
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์, 23 ตุลาคม 2565
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2565
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 -
วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์, 11 ธันวาคม 2565
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2564, 2/2564 และ S/2565)
วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2565 -
วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 -
วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetภาค 2/2565และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565-2566
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 -
วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 -
วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2565 -
วันอาทิตย์, 1 มกราคม 2566

หยุดวันสิ้นปี และหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 2 มกราคม 2566 -
วันอังคาร, 3 มกราคม 2566

หยุดชดเชยวันสิ้นปี และหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 9 มกราคม 2566
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 20 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 -
วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2565
วันพุธ, 25 มกราคม 2566
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 27 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันศุกร์, 3 มีนาคม 2566

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 -
วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์, 5 มีนาคม 2566
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 6 มีนาคม 2566
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี, 6 เมษายน 2566
หยุดวันมหาจักรี
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566 -
วันเสาร์, 15 เมษายน 2566

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 14 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 17 เมษายน 2566
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันพุธ, 19 เมษายน 2566 -
วันพุธ, 3 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 1 พฤษภาคม 2566 -
วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2566)
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2566
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2566 -
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA