ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2567
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 -
วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2566 -
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2566

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 31 ธันวาคม 2566
หยุดวันสิ้นปี
วันจันทร์, 1 มกราคม 2567
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร, 2 มกราคม 2567
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันจันทร์, 8 มกราคม 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 19 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 -
วันศุกร์, 26 มกราคม 2567

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2565
วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2567
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 26 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2566
วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567 -
วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 -
วันพุธ, 13 มีนาคม 2567

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2567 -
วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16
วันเสาร์, 6 เมษายน 2567
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 8 เมษายน 2567
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 12 เมษายน 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 13 เมษายน 2567 -
วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันอังคาร, 16 เมษายน 2567 -
วันพุธ, 17 เมษายน 2567

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 -
วันพฤหัสบดี, 2 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 เมษายน 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 -
วันพฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม 2567

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2567)
วันเสาร์, 4 พฤษภาคม 2567
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 6 พฤษภาคม 2567
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2567 -
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 – 2568 (S/2567)
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 -
วันพฤหัสบดี, 2 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2567 -
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 3 มิถุนายน 2567
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิต คืนเป็นเงินโอนเก
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567 -
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567 -
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2567
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2566
วันจันทร์, 1 กรกฎาคม 2567 -
วันศุกร์, 5 กรกฎาคม 2567

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 3 กรกฎาคม 2567 -
วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2567 -
วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567
วันพิธีไหว้ครู
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567 -
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2567
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์, 29 กรกฎาคม 2567
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 2 สิงหาคม 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 5 สิงหาคม 2567 -
วันศุกร์, 9 สิงหาคม 2567

วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2567 -
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 12 สิงหาคม 2567
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 - 2568
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2567 -
วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2567 -
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต
วันจันทร์, 2 กันยายน 2567 -
วันศุกร์, 6 กันยายน 2567

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2567
วันศุกร์, 6 กันยายน 2567
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์, 6 กันยายน 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2567
วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2567
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2567
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2567
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 -
วันพุธ, 4 ธันวาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2567
หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 8 ธันวาคม 2567
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2566, 2/2566 และ S/2567)
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2567
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 -
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 -
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2567

วันสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 - 2568
วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 -
วันพุธ, 13 มีนาคม 2567

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 -
วันพุธ, 4 ธันวาคม 2567

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 -
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 31 ธันวาคม 2567
หยุดวันสิ้นปี
วันพุธ, 1 มกราคม 2568
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 6 มกราคม 2568
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 17 มกราคม 2568
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บ
วันจันทร์, 20 มกราคม 2568 -
วันศุกร์, 24 มกราคม 2568

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2567
วันศุกร์, 24 มกราคม 2568
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567
วันเสาร์, 25 มกราคม 2568
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2568
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2568 -
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2568

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 17 มีนาคม 2568 -
วันศุกร์, 28 มีนาคม 2568

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 17
วันอาทิตย์, 6 เมษายน 2568
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 7 เมษายน 2568
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 11 เมษายน 2568
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 13 เมษายน 2568 -
วันอังคาร, 15 เมษายน 2568

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันพุธ, 16 เมษายน 2568
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 18 เมษายน 2568 -
วันศุกร์, 2 พฤษภาคม 2568

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2568 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 เมษายน 2568
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 28 เมษายน 2568 -
วันพุธ, 7 พฤษภาคม 2568

วันสอบปลายภาค
วันอาทิตย์, 4 พฤษภาคม 2568
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 5 พฤษภาคม 2568
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 7 พฤษภาคม 2568 -
วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2568 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA