ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 -
วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 -
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันศุกร์, 3 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และ วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็
วันจันทร์, 6 กันยายน 2564 -
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2564
วันจันทร์, 27 กันยายน 2564 -
วันศุกร์, 1 ตุลาคม 2564

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 -
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564
วันพิธีไหว้ครู
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 -
วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 13 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 -
วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
หยุดวันสิ้นปี
วันเสาร์, 1 มกราคม 2565
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอาทิตย์, 2 มกราคม 2565
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 10 มกราคม 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 21 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2563, 2/2563 และ S/2564)
วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 -
วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2564
วันอังคาร, 25 มกราคม 2565
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 28 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2564
วันจันทร์, 7 กุมภาพันธ์ 2565 -
วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 -
วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันพุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2565
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2565 -
วันศุกร์, 4 มีนาคม 2565

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 1 มีนาคม 2565 -
วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันพุธ, 6 เมษายน 2565
หยุดวันมหาจักรี
วันพุธ, 13 เมษายน 2565 -
วันศุกร์, 15 เมษายน 2565

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 15 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 -
วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 29 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 2 พฤษภาคม 2565 -
วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2565)
วันพุธ, 4 พฤษภาคม 2565
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565 -
วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2565
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA