ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563 -
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563 -
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 4 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 7 กันยายน 2563 -
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2563
วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 -
วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 -
วันพุธ, 9 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 7 ธันวาคม 2563
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2563
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์, 11 ธันวาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 13 ธันวาคม 2563
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2562, 2/2562 และ S/2563)
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 -
วันพุธ, 9 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 31 ธันวาคม 2563
หยุดวันสิ้นปี
วันศุกร์, 1 มกราคม 2564
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 11 มกราคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 -
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2563
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2563
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 -
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันพุธ, 31 มีนาคม 2564

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
วันอังคาร, 6 เมษายน 2564
หยุดวันมหาจักรี
วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 16 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 3 พฤษภาคม 2564 -
วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

วันสอบปลายภาค (เว้นวันหยุดที่ 4 พฤษภาคม 2564)
วันอังคาร, 4 พฤษภาคม 2564
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 -
วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
หยุดวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA