ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 -
วันพุธ, 9 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 -
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 31 ธันวาคม 2563
หยุดวันสิ้นปี
วันศุกร์, 1 มกราคม 2564
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 11 มกราคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 25 มกราคม 2564 -
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2563
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2563
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564 -
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564 -
วันพุธ, 31 มีนาคม 2564

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
วันอังคาร, 6 เมษายน 2564
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 12 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 16 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 3 พฤษภาคม 2564 -
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564

วันสอบปลายภาค (เว้นวันหยุดที่ 4 พฤษภาคม 2564)
วันอังคาร, 4 พฤษภาคม 2564
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 -
วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
หยุดวันวิสาขบูชา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564-2565 (S/2564)
วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 -
วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 4 พฤษภาคม 2564
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 -
วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี, 3 มิถุนายน 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และ ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 -
วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 28 มิถุนายน 2564 -
วันศุกร์, 2 กรกฎาคม 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2564
วันศุกร์, 2 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
วันจันทร์, 5 กรกฎาคม 2564 -
วันศุกร์, 9 กรกฎาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 7 กรกฎาคม 2564 -
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 -
วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564
วันพิธีไหว้ครู
วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 26 กรกฎาคม 2564
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 9 สิงหาคม 2564 -
วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564

วันสอบปลายภาค (เว้นวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564)
วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 -
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 12 สิงหาคม 2564
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 -
วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 -
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 3 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และ วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็
วันจันทร์, 6 กันยายน 2564 -
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2564
วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 -
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 -
วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์, 10 ธันวาคม 2564
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 12 ธันวาคม 2564
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2563, 2/2563 และ S/2564)
วันจันทร์, 13 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564-2565
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน 2564 -
วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 -
วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
หยุดวันสิ้นปี
วันเสาร์, 1 มกราคม 2565
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอาทิตย์, 2 มกราคม 2565
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 10 มกราคม 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 21 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 -
วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2564
วันอังคาร, 25 มกราคม 2565
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 28 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2564
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 -
วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันพุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2565
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2565 -
วันศุกร์, 4 มีนาคม 2565

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 1 มีนาคม 2565 -
วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565

วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันพุธ, 6 เมษายน 2565
หยุดวันมหาจักรี
วันพุธ, 13 เมษายน 2565 -
วันศุกร์, 15 เมษายน 2565

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 15 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 -
วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 29 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 2 พฤษภาคม 2565 -
วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2565)
วันพุธ, 4 พฤษภาคม 2565
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565 -
วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2565
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA