ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559-2560
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559 -
วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2559

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559 -
วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2559 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2559
หยุดวันสิ้นปี
วันอาทิตย์, 1 มกราคม 2560
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 2 มกราคม 2560
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันอังคาร, 3 มกราคม 2560
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 9 มกราคม 2560
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 13 มกราคม 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 20 มกราคม 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560 -
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2559
วันพุธ, 25 มกราคม 2560
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2559
วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2560
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2560
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 -
วันศุกร์, 3 มีนาคม 2560

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพฤหัสบดี, 6 เมษายน 2560
หยุดวันมหาจักรี
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2560 -
วันเสาร์, 15 เมษายน 2560

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 14 เมษายน 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 17 เมษายน 2560
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์, 17 เมษายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 1 พฤษภาคม 2560 -
วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560

วันสอบปลายภาค (งดการสอบวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) *แก้ไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 5 พฤษภาคม 2560
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2560
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2560 -
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันทร์, 17 เมษายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2560
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2560 -
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2560
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2560
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 9 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(Waiting List)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคารและวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 -
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2560
วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 -
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
วันพิธีไหว้ครู
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2559
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 -
วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 3 กรกฎาคม 2560 -
วันศุกร์, 7 กรกฎาคม 2560

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันเสาร์, 8 กรกฎาคม 2560
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์, 9 กรกฎาคม 2560
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2560
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2560 -
วันพุธ, 2 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 -
วันศุกร์, 4 สิงหาคม 2560

วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 8 สิงหาคม 2560 -
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 12 สิงหาคม 2560
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2560 -
วันพุธ, 2 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 8 สิงหาคม 2560 -
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน(Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 1 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 4 กันยายน 2560 -
วันศุกร์, 8 กันยายน 2560

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2560
วันศุกร์, 8 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2560
วันจันทร์, 9 ตุลาคม 2560 -
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2560
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2560
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2560
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2560
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 -
วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

วันสอบปลายภาค (เว้นวันศุกร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560)
วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2559, 2/2559 และ S/2560)*
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 -
วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560 -
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 -
วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 31 ธันวาคม 2560
หยุดวันสิ้นปี
วันจันทร์, 1 มกราคม 2561
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร, 2 มกราคม 2561
หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันจันทร์, 15 มกราคม 2561
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 26 มกราคม 2561
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 -
วันศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี, 1 กุมภาพันธ์ 2561 -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 11
วันศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2561
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560
วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันพฤหัสบดี, 1 มีนาคม 2561
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 5 มีนาคม 2561 -
วันศุกร์, 9 มีนาคม 2561

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์, 6 เมษายน 2561
หยุดวันมหาจักรี
วันศุกร์, 13 เมษายน 2561 -
วันอาทิตย์, 15 เมษายน 2561

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์, 16 เมษายน 2561 -
วันอังคาร, 17 เมษายน 2561

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 20 เมษายน 2561
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 -
วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 4 พฤษภาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันเสาร์, 5 พฤษภาคม 2561
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 7 พฤษภาคม 2561
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันอังคาร, 8 พฤษภาคม 2561 -
วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

วันสอบปลายภาค (เว้นวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561)
วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 -
วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 29 พฤษภาคม 2561
หยุดวันวิสาขบูชา


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA