ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561-2562
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 -
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 -
วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 31 ธันวาคม 2561
หยุดวันสิ้นปี
วันอังคาร, 1 มกราคม 2562
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 7 มกราคม 2562
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 21 มกราคม 2562 -
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2561
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2561
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันอังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2562
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 -
วันศุกร์, 1 มีนาคม 2562

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 4 มีนาคม 2562 -
วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 12
วันเสาร์, 6 เมษายน 2562
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 8 เมษายน 2562
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 12 เมษายน 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562 -
วันจันทร์, 15 เมษายน 2562

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันอังคาร, 16 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 17 เมษายน 2562

หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2562

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 -
วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2562
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562-2563 (S/2562)
วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 -
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 -
วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2562
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และ ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเ
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 -
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2562
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 -
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562

วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561
วันจันทร์, 1 กรกฎาคม 2562 -
วันศุกร์, 5 กรกฎาคม 2562

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2562 -
วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562

วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2562 -
วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562
หยุดวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วันพิธีไหว้ครู
วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2562
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์, 29 กรกฎาคม 2562
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 2 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 5 สิงหาคม 2562 -
วันศุกร์, 9 สิงหาคม 2562

วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2562 -
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 12 สิงหาคม 2562
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2563
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2562 -
วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2562 -
วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 2 กันยายน 2562 -
วันศุกร์, 6 กันยายน 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2562
วันศุกร์, 6 กันยายน 2562
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2562
วันจันทร์, 7 ตุลาคม 2562 -
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2562
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 -
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2562
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2562
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 9 ธันวาคม 2562 -
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562

วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 10, 13-15 ธันวาคม 2562)
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2562
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2561, 2/2561 และ S/2562)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 -
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 -
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 -
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 31 ธันวาคม 2562
หยุดวันสิ้นปี
วันพุธ, 1 มกราคม 2563
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 17 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 24 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันเสาร์, 25 มกราคม 2563
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 -
วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2562
วันศุกร์, 31 มกราคม 2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2562
วันเสาร์, 8 กุมภาพันธ์ 2563
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 2 มีนาคม 2563 -
วันศุกร์, 6 มีนาคม 2563

พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 9 มีนาคม 2563 -
วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

วันกีฬาพยอมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันจันทร์, 6 เมษายน 2563
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 -
วันพุธ, 15 เมษายน 2563

หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 17 เมษายน 2563
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 20 เมษายน 2563 -
วันพฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 1 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 4 พฤษภาคม 2563 -
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563

วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 6 พฤษภาคม 2563
หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563 -
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563

วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA