ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  หอพัก | Dormitory 

 

ลักษณะของหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต

 

หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 4 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง 3 อาคาร อาคารหอพักชาย 1 อาคาร อาคารรับรองตึก I จำนวน 9 ห้อง อาคาร A ชั้น 1 , VIP อาคาร B ชั้น 2 จำนวน 6 ห้อง และอาคาร 4 ชั้น สำหรับบุคลากร จำนวน 12 ห้อง

ชั้น 1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตรังสิต 101 (มหาวิทยาลัยรังสิต) ร้านขายเครื่องดื่ม , ร้านอาหาร ลานสำหรับนั่งพักผ่อนและทำกิจกรรมของนักศึกษา สโมสรนักศึกษาหอพัก

ส่วนชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงานหอพัก สำนักงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ห้องเรียนรวม (9N-200) ชมรมมุสลิม รวมทั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีไทยสากล ชมรมพุทธศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และอาคารเชื่อมต่อ C-D ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องพระสำหรับนักศึกษาหอพัก

อาคารหอพักทั้ง 4 อาคาร แบ่งออกเป็น

อาคารหอพัก 9A – 9B เปิดบริการให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เช่าพักตั้งแต่ปี 2529 เป็นหอพักหญิงทั้ง 2 อาคาร โดยในแต่ละชั้นจะมี 26 ห้อง แบบห้องน้ำรวม


อาคารหอพัก 9C – 9D เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพักตั้งแต่ปี 2536 โดยแบ่งออกเป็นหอพักชาย 1 อาคาร และหอพักหญิง 1 อาคาร ในแต่ละชั้นมี 30 ห้อง แบบห้องน้ำในห้องพัก

บริการที่หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตมีให้แก่นักศึกษา

 • บริการห้องพักโดยพักห้องละ 2 คน มีห้องน้ำรวมและห้องน้ำในห้องให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
 • ภายในห้องพักมีเตียง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด (อุปกรณ์ เช่น หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน นักศึกษาต้องจัดหามาเอง)
 • ห้องพักมีทั้งแบบที่ติดพัดลม และปรับอากาศให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
 • บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักทุกห้อง ห้องละ 2 จุด (นักศึกษาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง)
 • บริการห้องโถงปรับอากาศ สำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และสำหรับให้นักศึกษาทำ กิจกรรมร่วมกัน
 • บริการร้านซักรีดเสื้อผ้า วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นของหอพัก อาคาร 9C มีพยาบาลประจำอยู่ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.
 • ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยหลังเวลา 16.30 น. ทางหอพักมีบริการรถนำส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการ
 • เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาหอพัก ทางหอพักมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณหอพัก ทางเข้า – ออกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง และมีประตูเข้าออกระบบคีย์การ์ด
 • มีเครื่องดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร และสัญญาณไฟฉุกเฉินภายในห้องพักทุกห้อง มีบันไดหนีไฟ บันได กลางและทางออก 2 ทาง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • มีที่ทำการไปรษณีย์
 • ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา ทางหอพักมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพักคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา ให้กับนักศึกษาได้ ณ อาคาร 9A ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
 • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก ได้จัดให้มีสอนเสริมวิชาเรียนต่าง ๆ (ฟรี) สำหรับนักศึกษาหอพัก
 • สำหรับอาคารหอพัก 9A - 9B ทางหอพักมีบริการโต๊ะรีดผ้าให้ทุกชั้น
 • บริการน้ำดื่มทุกชั้นของอาคารหอพัก (ฟรี)
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารหอพักทุกชั้นทั้ง 4 อาคาร


หมายเหตุ นักศึกษาหอพักทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น. และในกรณีที่ต้องการกลับเข้าหอพักหลังเวลาที่กำหนด ให้ทำเรื่องขออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพักหรือเจ้าหน้าที่งานวินัย ฯ ประจำจุด

อัตราค่าบำรุงหอพัก

1. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ 2 คน) แยกประเภทห้องพักดังนี้

1.1 อาคาร A-B ห้องน้ำรวม

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 8,938 3,575
ห้องปรับอากาศ 11,538 4,615

1.2 อาคาร C-D ห้องน้ำภายในห้อง

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 10,563 4,225
ห้องปรับอากาศ 13,163 5,265

 

2. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักคนเดียวทั้งห้อง) แยกประเภทห้องพักดังนี้

2.1 อาคาร A-B ห้องน้ำรวม

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 17,875 7,150
ห้องปรับอากาศ 23,075 9,230

2.2 อาคาร C-D ห้องน้ำภายในห้อง

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ / คน ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม 21,125 8,450
ห้องปรับอากาศ 26,325 10,530

3. ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย ภายในห้องพัก คนละ 3,000 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขอเช่าห้องพัก และคืนให้ เมื่อลาออกจากหอพัก ถ้าไม่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย)

4. ค่าไฟฟ้า (ผู้เช่าพักทุกคนในห้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงภายในห้องพัก ในอัตรายูนิตละ 5 บาท

5. ค่าน้ำประปา ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนต่อคน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. กรณีนำเพื่อนหรือผู้ปกครองมาพักด้วยในบางครั้ง(โดยความยินยอมของเพื่อนร่วมห้อง) อัตราต่อคืน คนละ 100 บาท

7. นักศึกษาใหม่ที่จองห้องพัก มีค่าลงทะเบียนนักศึกษาหอพัก จำนวน 300 บาท (จ่ายครั้งเดียวแรกเข้า)

8. หลักฐานที่ใช้ในการจองห้องพัก • ใบเสร็จลงทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิต

9. สถานที่จองห้องพัก ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพัก

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • สำนักงานหอพัก ชั้น 2 (อาคาร 9B) อาคารประสิทธิ์พัฒนา
 • โทร. 02-7916000 ต่อ 1663 , 1671 , 1675
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ ติดต่องานต้อนรับ ชั้น 1 อาคาร B
 • โทร. 02 -7916000 ต่อ 1673 , 1688
 • website : dorm.rsu.ac.th
 • Line : @dormrsu
 • Facebook : www.facebook.com/Dormrsu

 


ปรัชญาสำนักงานหอพัก
“ บริการด้วยน้ำใจ ใส่ใจนักศึกษา พัฒนาด้วยกิจกรรม ”


ปณิธานสำนักงานหอพัก
“ อบอุ่นปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา นำพาความสำเร็จ ”

 

360 Virtual ห้องพักแบบต่าง ๆ ของหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต

 1. ห้องพักแบบห้องน้ำรวม
 2. ห้องพักแบบห้องน้ำในตัว
 3. ห้องพักรับรอง
 4. ห้องพักรับรอง VIP


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA