ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ว.ทันตะฯ ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษา นักเรียนที่มาจากร.ร.นานาชาติ รอบ 2 ภาคเรียน S/2564

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือมีผลทดสอบทางการศึกษาแบบนานาชาติ รอบที่ 2/2564 ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เม.ย. 2564 ณ ห้องฝ่ายแนะแนวฯ ตึก 1ห้อง 103

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

รับสมัครสอบคัดเลือก โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ

หรือมีผลทดสอบทางการศึกษาแบบนานาชาติ

 รอบที่ 2 ภาคเรียน S ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียน S/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  หรือมีผลทดสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ 

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

วิธีปฏิบัติการยื่นใบสมัครของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียน หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

1. ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ E-mail : dent@rsu.ac.th

2. เมื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

3. และนำเอกสารใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาจากทาง ว.ทันตะฯ มายื่นด้วยตนเองอีกครั้งได้ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

4. ดำเนินการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ (02)997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

..................................................................................................

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA