เรียนรู้การบริการการขนส่งทางอากาศ การเป็นผู้ประกอบการและการขนส่ง (หลักสูตรควบ 2 ปริญญา) ไปกับ “สรวิศ" และ "ณัฐวรรธน์”

01 Mar 2023

     ในยุคสมัยที่ทางเลือกการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น การเรียนซึ่งสามารถจบแล้วได้สองปริญญาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ เช่นเดียวกับหลักสูตรควบสองปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (เรียน 3 ปีครึ่ง + สหกิจศึกษา เรียนจบรับปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบัน) วันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าหลักสูตรสุดปังนี้เค้าเรียนอะไรกันบ้าง...

 

     นายสรวิศ วรรณศักดิ์สกุล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินเเละการขนส่ง (หลักสูตรควบสองปริญญา) วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าได้สองปริญญา ซึ่งจุดแข็งของทั้งสองสถาบันถือว่ามีความโดดเด่นมาก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนด้านการจัดการธุรกิจการบินในระดับปริญญาบัณฑิตมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ ตรงจุดนี้จึงทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าว เพราะทำให้เรามีตัวเลือกในการทำงาน และด้วยความที่ตนเองชอบเครื่องบินมาตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินเพื่อไปต่อยอดในอนาคต โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยรังสิต ทำให้เราเรียนรู้ถึงพื้นฐานของธุรกิจการบิน ได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในธุรกิจสายการบิน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมาก

 

     “สำหรับเป้าหมายการทำงานในอนาคต มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบิน จึงคิดว่าเราต้องพยายามที่จะหาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านพื้นฐานธุรกิจการบินหรืออาจจะเป็นในส่วนของการทำงานที่ออฟฟิศเกี่ยวกับการบริหารของสายการบินไปพร้อมกันด้วย ขณะเดียวกันหากไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ด้วยการที่เราเรียนหลักสูตรควบสองปริญญา ซึ่งปริญญาอีกใบคือบริหารธุรกิจ ก็จะสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านนี้ไปทำสายงานด้านบริหารธุรกิจได้อีกด้วย” นายสรวิศ กล่าว

 

     ด้าน นายณัฐวรรธน์ ไชยสระแก้ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินเเละการขนส่ง (หลักสูตรควบสองปริญญา) วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนอยากทำงาน Flight Attendant เพราะชอบทางด้านการบริการ และชอบเครื่องบิน รวมถึงการที่ได้พบปะผู้คนที่หลากหลาย รวมถึงอยากศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ และอยากจะใช้ภาษาที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเรียนการสอนที่นี่ทำให้เราได้เรียนรู้จริง ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งได้ทำงานเป็นทีม ซึ่งองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้แน่นอน ทั้งยังมีห้องปฏิบัติการเครื่องบินทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน โดยในหลักสูตรดังกล่าวนักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าสู่การมีงานทำในการให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Services) การอำนวยการด้านการบิน (Flight Operation) การขนส่งทางอากาศ (Cargo Management) รวมทั้งการให้บริการหลายหลากแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาทางอากาศด้วยเครื่องบินส่วนตัว หรือเรือสำราญ เป็นต้น เรียกว่าสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีมีทักษะหลากหลายมากขึ้น ตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต โดยสามารถเลือกอาชีพในลักษณะที่แตกต่างกันควบคู่กันได้

 

     ฝากถึงน้องสนใจอยากเรียนรู้ด้านการบริการการขนส่งทางอากาศ การเป็นผู้ประกอบการ และการขนส่งต่อเนื่องฯ กับ 2 หลักสูตรควบ 2 ปริญญา ที่นี่คุณสามารถออกแบบชีวิตตามความถนัดและความสนใจพิเศษในธุรกิจการบินและการขนส่งทุกรูปแบบ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ www.facebook.com/RSUAIRLINES

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ