สนง.กิจการนักศึกษา ขับเคลื่อนสังคม “สร้างทีมจิตอาสา เราจะไม่หยุดทำความดี”

23 Nov 2021

การสร้างจิตสำนึก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นแรงกระตุ้นในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาต่อการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริง พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะทักษะการเป็นผู้นำ­­ โครงการพัฒนานักศึกษา เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายในการพัฒนานักศึกษา โดยเน้นเรื่องจิตอาสาใช้ Concept ว่า “ลูกรังสิต จิตอาสา” ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดเป็นเวลาร่วม 2 ปี การจัดกิจกรรม และเหล่าทีมจิตอาสาไม่หยุดทำความดี และเดินหน้าปรับเปลี่ยนรูปแบบสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านทางออนไลน์

 

 

โครงการเตรียมพร้อมความผู้นำนักศึกษา Smart Camp ครั้งที่ 37 หัวข้อ “อาสาแบ่งปัน พิมพ์หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา” จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อระดมความคิด และแนวทางการในการสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านสื่ออนไลน์ เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษาที่มีจิตอาสา แบ่งปันให้ผู้ที่ด้อยโอกาส รวมถึงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

 

 

มุมมองตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นางสาวอิศริยา อัศจรรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยออกแบบ ตัวแทนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการกล่าว “เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมความผู้นำนักศึกษา Smart Camp ครั้งที่ 37 หัวข้อ “อาสาแบ่งปัน พิมพ์หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา” หลัก ๆ มาจากการที่ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบในการอ่านหนังสือ “เรารู้สึกว่าคนที่มีปัญหาทางสายตาทำให้เขาได้ขาดโอกาสที่จะอ่านหนังสือที่อยากอ่าน ทำให้เราได้ถือโอกาสนี้เป็นการแชร์ส่งต่อสิ่งดี ๆ หนังสือดีๆ เราได้แชร์หนังสือเกี่ยวกับนวนิยาย วรรณกรรมแปล นิทานของบีเดิลยอดกวี ส่วนหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ เราได้ฝึกทักษะของการทำงานเป็นทีม เพราะด้วยช่วงสถานการณ์โควิด เราไม่สามารถมารถมาประชุมหารือกันได้ ทำให้การทำงานอาจเป็นอุปสรรคเล็กน้อย ซึ่งเราแบ่งงานกันด้วยการเอาหนังสือที่เราสนใจเป็นตัวตั้ง อย่างเช่น หนังสือมี 5 บท จะแบ่งกันไปคนละบท ส่วนเรื่องการจัดหน้า เอกสารต่าง ๆ เราจะมาช่วยกันทำทีหลัง ซึ่งการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ เพราะว่าเราต้องพิมพ์หนังสือส่งต่อไปที่ศูนย์ใหญ่ ทำให้มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น การจัดหน้าหนังสือ การเว้นวรรค การใช้ตัวอักษรเฉพาะเพื่อการพิมพ์ ทำให้เราเจอปัญหาอุปสรรในเรื่องการพิมพ์ที่ไม่เหมือนกัน” สุดท้ายแล้วคนเราทุกคนก็ล้วนอยากเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีผ่านกิจกรรมจิตอาสา น้อง ๆ เหล่าจิตอาสาอยากฝากถึงผู้อ่านทุกคนว่า “โครงการนี้เป็นโครงการจิตอาสา ถ้าหากว่าคุณมีเวลาว่าง ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณได้มาแชร์หนังสือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนที่พิการทางสายตาค่ะ”

 

 

นอกจากนี้มุมมองตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นางสาวธันยภัส กาหลง และชนากานต์ ศุกลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะดิจิทัลอาร์ต เล่าว่าเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ “ส่วนตัวเราเองมีความสนใจในเรื่องการอ่านหนังสือ และมองเห็นถึงผลประโยชน์ที่เราจะสร้างโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ และเรียนรู้จากหนังสือที่เราได้อ่าน เราได้เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดจากในหนังสือ และส่งให้ผู้ดูแลได้ตรวจสอบการนำไปพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ และหนังสือที่เราได้เลือก คือ ราโชมอน งานเขียนของริวโนะสุเกะ อะคุตางะวะ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา และมีความหลากหลายทำให้เนื้อเรื่องมีความสนุกและน่าสนใจ โครงการนี้ทำให้เราได้กลับมาทบทวนหนังสือที่อ่าน ได้ความสนุกมากขึ้นกับเรื่องราวต่าง ๆ เป็นร้อยหน้า เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือ แต่อ่านไม่ค่อยจบเล่มเท่าไหร่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการก็ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาอ่านอีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ อุปสรรค์ที่เราเจอส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการจัดสรรเวลาให้ตรงกัน เรามีการแบ่งเวลาการทำงานและการประชุมร่วมกัน 2 ชั่งโมงครึ่ง และแยกย้ายกันทำงาน สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ประสานงาน การทำงานร่วมกันจนสำเร็จ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ คน เราได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ได้ประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสทำจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาค่ะ”

 

ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นจิตอาสา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาได้ เพียงแค่คุณมีหนังสือสักเล่มที่คุณสนใจอยากจะแชร์ส่งต่อประสบการณ์ความสนุกสนานผ่านตัวอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ