ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงาน WisdomFlix


สำนักงาน WisdomFlix
WisdomFlix

 

หลักการและเหตุผล

WisdomFlix ได้ดำเนินการออกอากาศเข้าสู่ปีที่ 5 ในปี 2559 ซึ่งทางสถานีได้ผลักดันไปสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากในภาวะที่สื่อโทรทัศน์ต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทั้งจากปัจจัยของการเกิดสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และช่องทีวีดาวเทียม อีกทั้งการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอผ่านทางสถานีฯ ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย


วิสัยทัศน์

“ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดคลังความคิด เพื่อขุมพลังแห่งปัญญา” คือพันธกิจหลักที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปิดสถานีฯ ภายใต้กำหนดเนื้อหาหลักของแต่ละรายการ และความมุ่งมั่นในกระบวนการผลิตรายการทั้งหมด เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ จากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตสู่สังคมไทย และด้วยวิสัยทัศน์ในการผลิตรายการที่มุ่งเน้นการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เปรียบดังการจุดไฟแห่งความรู้ ส่องสว่างไปยังสังคมในทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม


พันธกิจ

  1. ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท ข่าวสาร สาระความรู้ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ผลิตสื่อโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อการพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน

 


ช่องทางการรับชม

  1. ออกอากาศผ่าน ASTV NEWS1, Psi 211, Gmmz 247 | ชมออนไลน์ที่ www.rsutv.tv
  2. รวมถึง application ในระบบ Android และ iOS พิมพ์ RSU Wisdom TV, Facebook และ Youtube

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rsutv.tv

 

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร 10 ชั้น 8B

โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 5524

โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 5528ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันนโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA