เคยได้ยินว่าโลกจะเปลี่ยนไปเรื่องอะไรบ้าง แล้วคุณเชื่อหรือไม่!!!!!

07 May 2020

โลกของเราพบเจออะไรที่แปลกตาไปมากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีที่พร้อมมาแทนที่ความสามารถของมนุษย์ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น โรคภัยที่รุนแรงไม่แพ้กัน และที่สำคัญความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ เรื่อง เคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เมื่อเปลือกโลกเคลื่อนที่ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย อนาคตประเทศไทยอาจะมีหิมะตกก็ได้” หรือ “ทะเลทรายในต่างประเทศ อาจจะหายไปกลายเป็นน้ำทะเล” แล้วพวกเราล่ะ มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องไหนที่เคยได้ยินกันมา ส่วนตัวนั้นเชื่อหรือไม่ เพราะอะไร ลองมาฟังความคิดเห็นจากพี่น้อง รั้วมหาวิทยาลัยรังสิตกัน

 

นางสาวสุชญา โฆษิตนิธิกุล (แตงกวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจีน  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกที่หนูเคยได้ยินมาส่วนใหญ่ก็คือภาวะโลกร้อนค่ะ ต่อไปโลกของเราจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงและมีภัยพิบัติต่างๆ เพราะมนุษย์เราเองค่ะ มนุษย์ทำลายธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ไม่ค่อยฟื้นฟูหรือทดแทนให้กับโลกเท่าที่ควรค่ะ ส่วนเรื่องอนาคตประเทศไทยอาจจะมีหิมะตก หนูก็เชื่อนะคะเพราะเปลือกโลกอาจจะเคลื่อนที่ ทำให้ประเทศไทยมีหิมะตก พวกเราจะได้ไม่ต้องไปเล่นหิมะแต่ในดรีมเวิร์ลอีกแล้วค่ะ

 

 

นางสาว อักษรกร เนตรเกิดศิริ (ฟ้า) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ฟ้าเชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ โลกของเราอาจเกิดความไม่สมดุลกันในอนาคต ผืนดิน ผืนน้ำ ได้ยินมาตลอดว่าโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยมากมาย ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคงหนีไม่พ้นฝีมือมนุษย์ เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ต้องขยายพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ด้านการบริโภคต่างๆ เทคโนโลยี โรงงาน การทำธุรกิจ ต่างๆ นานา ทำให้ต้องลุกล้ำพื้นที่ป่า พื้นที่ทะเลมากขึ้น หากเราไม่รักษาสมดุลของโลก เราอาจเจอปัญหาในระยะยาวได้ค่ะ

 

 

Mr.Dong Gyu Lee (Lucas) นักศีกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Information and Communication Technology วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า Of course, I've heard many times about the changing the world especially, due to global warming. But I firmly believe that most of the islands like Maldives, Japan, Venice (in Italy) and Hawaii would disappeared or flooded because of sea level rise. This facts has warned by many geologist and we human beings have to stop the contaminate and generate the greenhouse gases. Which exerts to thermosphere in a negative way and the ice ages are melting. So these kind of reasons, I believe that most island on this planet would disappeared and the world's government should work together to deal with this huge problem.

 

 

นางสาวกุลยา หุ่นกิตติเวชกุล (บีม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า  ส่วนตัวแล้วมีความเชื่อและก็สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่แล้วค่ะ แต่ในเรื่องนี้จะเกี่ยวกับ Technology ในโลกอนาคตค่ะ เคยได้ยินมาว่าโลกเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หุ่นยนต์ AI จะมาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในหลายๆ ด้าน Topic นี้มันค่อนข้างที่จะ worldwide ค่ะ บีมได้เสิร์ชหาข้อมูล ที่ Elon Musk และ Jack Ma ที่เขา Debate กันเรื่องนี้ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Unemployment ต่างๆ ที่หุ่นยนต์ AI สามารถเข้ามาแทนที่ได้ 100% และนายจ้างจะไม่ต้องเสียค่าแรงงานให้ลูกจ้างทุกๆ เดือนด้วยค่ะ แต่ในบางอาชีพเช่น Design หรือ programmer จะเป็นที่นิยมในอนาคตค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ และการเขียนโปรแกรมจากความคิดมนุษย์ค่ะ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการทำงาน 3 Days a Week แบบที่ Jack Ma บอก น่าจะทำให้คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจดีขึ้นและได้มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจอีกด้วยค่ะ

 

 

นายกรณ์ภวัทน์ ศักดิ์ศรีเจริญ (เบส) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ผมมองถึงเรื่อง AI ครับ ซึ่งเจ้า AI ก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งผมก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้นะครับ เพราะ AI นั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น อย่างไรก็ดีในความคิดของผม AI อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกๆด้าน เนื่องจากมนุษย์นั้นมีความซับซ้อน มีอารมณ์ ความรู้สึกในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งมนุษย์ด้วยกันเองถึงจะสามารถเข้าใจได้มากที่สุด รวมถึงเรื่องจริยธรรมที่พวกสมองกลไม่มีเหมือนกับมนุษย์อีกด้วยครับ

 

 

นางสาวจิราพัชร บูรณสิงห์ (กุ๊กกิ๊ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ความคิดที่ว่าอนาคตโลกเราจะขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ค่ะ เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้แรงงานมนุษย์จะหมดไป ลดความผิดพลาดของบุคคลค่ะ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในส่วนของอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากแล้ว แต่ในอนาคตคิดว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราจะเปลี่ยนไปด้วยระบบเหล่านี้ค่ะ

 

 

นางสาวธนโชติ กอธนวัฒน์ (ทาม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เคยได้ยินมาหรอครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำแข็งละลายจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคงบอกได้ว่าผมคงไม่เชื่อเมื่อหลายปีก่อน แต่ในปัจจุบันนั้น ผมตอบได้เต็มปากเลยว่า "เชื่อ"ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ และ ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ โดยสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากภาวะของโลกที่ร้อนขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกที่เป็นหนักมากขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบจาก 5 ปีที่แล้ว และยังสังเกตได้อีกว่าประเทศของเราและโลกใบนี้ มีอากาศและอุณหภูมิที่สูงมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น การรักษาทรัพยากรและการคำนึงถึงธรรมชาติ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

 

 

นายวิชัย แซ่ฟ่าน (เซ้ง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เคยได้ยินเกี่ยวกับการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่โดนผลกระทบมาจากโลกร้อน เมื่อน้ำแข็งละลายจึงทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่มีที่อยู่ เช่น หมีขั้วโลก อีกทั้งระบบนิเวศที่แตกต่างจากแต่ก่อน เราทุกคนต่างก็ได้ยินมาว่าขั้วโลกมีน้ำแข็งมากมายไม่มีทางหมดไปแต่หากมองกลับมาดูวันนี้เราจะพบว่าน้ำแข็งละลายหายไปจนแทบหมดสิ้น

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ