ให้ “กับ” หรือ ให้ “แก่” ต่างกันอย่างไร

06 Mar 2018

ให้กับ หรือให้แก่

คำที่ตามหลัง “ให้” ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง มาดูความหมายทั้งสองคำนี้กัน

 

กับ

กับ (1)     เป็นคำนาม เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีลิ้นหรือไก เมื่อไปกระทบเข้าก็จะปิดหรืองับทันที

** กับ (2) เป็นคำเชื่อมคำ หรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่ารวมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน เช่น

           กินกับนอน หายวับไปกับตา พ่อกับแม่ไปตลาด

กับ (3)     ลักษณนาม เรียกใบลานซึ่งจัดเข้าแบบ สำหรับจารหนังสือประมาณ 800 ใบ

กับ (4)     กับข้าว เป็นคำนาม หมายถึง อาหารซึ่งปกติใช้กินพร้อมข้าว

 

แก่

แก่ (1)     เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน เขาดูแก่กว่าเธอ

** แก่ (2)  เป็น บุพบท ใช้นำหน้าฝ่ายรับ เช่น พ่อให้เงินแก่ลูก

           มหาวิทยาลัยจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร

          

ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ควรใช้ให้ถูกต้องคือ คำที่ตามหลัง “ให้” ควรเป็นคำว่า “แก่” เสมอ

 

 

 

เกร็ดความรู้โดย: อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ