ผลงานที่ไม่ธรรมดา เด็กออกแบบ ความรู้ ความคิด ต่อยอดสู่งานสร้างสรรค์

22 Aug 2023

“เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้เอง”

 

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียกว่าเน้นผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้เข้าใจบทบาทของตน มีมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่ไม่เพียงแค่ด้านความงามเท่านั้น แต่ชุดความคิดของเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่นั้นต้องทรงพลังเพื่อให้สามารถไปขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรม วัฒนธรรม การศึกษา วิธีการสื่อสาร และมุมมองของมนุษย์ในเชิงบวก และสำคัญนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องได้ทดลองทำงานออกแบบที่มีคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมให้ได้


ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยการออกแบบทุกสาขา จึงสะท้อนให้เห็นความสามารถในการพัฒนาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ ได้จริง รวมถึงทักษะทางวิชาชีพที่ชัดเจน ในปี 2566 นั้น ผลงานรางวัลศิลปนิพนธ์ หรือ Thesis of The Year 2023 ทำให้ได้เห็นว่านักศึกษาทุกสาขามีความตั้งใจในการนำความรู้มาสร้างผลงานได้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดได้ ซึ่งได้มีการให้รางวัลผลงานต่าง ๆ ตามลำดับ โดยผลงานดีเด่น และราวัลที่ 2 และ 3 ขอนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายคนที่ชื่นชอบงานออกแบบ

 

รางวัลดีเด่น ผลงานการออกแบบลำโพง จากวัสดุรีไซเคิลของขยะริมทะเล 

นายรามิล ชาญอนุเดช (รูปปั้น) สาขาวิชาการออกแบบ

โครงการการนำขยะจากทะเล ซึ่งเป็นสิ่งของที่ถูกทิ้งขว้างในพื้นที่ธรรมชาติริมทะเลให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยแนวความคิดที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอื้อกับชุมชมให้มากที่สุด การลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในหลายๆ พื้นที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของขยะที่มีหลายประเภท โดยนำขยะเหล่านั้นมาทำการทดลองเรื่องสี ความยืดหยุ่นของเทคเจอร์ขยะ ทำให้พบว่าสีหลัก ๆ ที่ได้มาจากขยะส่วนใหญ่เป็นสีขาวและสีน้ำเงิน จึงได้ประยุกต์นำความรู้ด้านการออกแบบทั้งหมดที่เรียนมา ผนวกกับโจทย์ความต้องการของชุมชน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ “ลำโพง” ที่ทำขึ้นจากขยะรีไซเคิล ผลงานชิ้นนี้ทำให้เกิดมุมมองเรื่องขยะเปลี่ยนไปเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานออกแบบที่มีคุณค่าที่มากขึ้น และเราได้ส่งต่อคุณค่านี้สู่ชุมชน สนใจผลิตภัณฑ์การออกแบบลำโพง จากวัสดุรีไซเคิลของขยะริมทะเล IG: ramil_rooppun

 

 

รางวัลที่ 2 โครงการออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ จำหน่าย Font "TypeThai"

นายบัลลังก์ เงินอ้น (เอิร์ธ) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผลงานศิลปนิพนธ์เว็บไทป์ไทย เป็นการออกแบบเว็บไซต์เครือข่ายการให้ข้อมูลการออกแบบตัวอักษรและฟอนต์ โดยรวบรวมฟอนต์ที่ออกแบบโดยดีไซนเนอร์ไทย เพื่อเป็นช่องทางการซื้อ-ขาย รวมถึงการกระจายข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับวงการออกแบบให้กับกลุ่มคนที่สนใจงานออกแบบ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ดีไซน์เนอร์ และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ คนทั่วไป ที่สำคัญผลงานนี้ให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมและคุณค่าที่มีต่อการออกแบบตัวอักษรและฟอนต์โดยคนไทย เพื่อส่งเสริมตัวอักษรและฟอนต์ของไทยให้ดีขึ้นและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลช่วยตอบโจทย์งานออกแบบเวปไซต์ และความต้องการใช้ฟ้อนได้ดี การทำ UX และ UI เน้นฟังชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถอัพโหลดผลงาน มีบล็อกสำหรับการสื่อสารร่วมกันระหว่างดีไซน์เนอร์ไทย การทำผลงานชิ้นนี้นอกจากได้เรียนรู้ระหว่างการพัฒนางานทุกขั้นตอนทำให้เกิดพัฒนาการในการทดลอง ที่สำคัญยังเป็นแรงบันดาลใจในนำความรู้ไปต่อยอดสายอาชีพได้ดี  สนใจโครงการออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ จำหน่าย Font "TypeThai" IG: @blngenon

 

รางวัลที่ 3 โครงการออกแบบชุดเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขยะในทะเล

นางสาวภาขวัญ จีนหลง (อั้ม) สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

เมื่อมลพิษทางทะเลยังคงมีอยู่ ขยะในทะเลไม่ได้ลดหรือหมดไป ผลงานศิลปนิพนธ์นี้จึงเริ่มต้นศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่ พูดคุยกับชาวประมง พบมลพิษที่เกิดขึ้นในทะเลที่เป็นพื้นที่อุสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากของเสียจากโรงงานส่งผลให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ มีการทิ้ง แห อวน กระชังปู ที่มีคาบน้ำมัน ตรงจุดจึงได้ดึงเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบโดยเลือกหยิบเอาความสร้างสรรค์จากผ้าถัก รูปแบบต่างๆ แสดงให้ให้ความมืดดำ และสิ่งสกปรกให้สวยงาม ความวาวจากคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวของทะเล ประกอบกับงานถักจากแห อวน มาถ่ายทอดผ่านผลงานออกแบบคอลเลกชันแฟชั่นที่เป็นรูปร่าง หรือ Silhouette ที่สวยงาม มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยเสริมให้เข้ากับชิ้นงาน มีการทดลอง ลองผิดลองถูก การสกรีนลงสี จนได้งานออกแบบชุดเสื้อผ้าสายแฟชั่นที่ไม่ได้เน้นการสวมใส่ได้จริง แต่แสดงให้เห็นเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเสื้อผ้า Ready-to-wear แต่เป็นการออกแบบ Wearable Art คอลเลกชันดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เรานำมาประยุกต์ใช้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในงานออกแบบ คือ ทุกชุดได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ที่อยากเป็นกระบอกเสียงถึงความเปลี่ยนแปลง ความทรุดโทรม ที่เกิดขึ้นกับทะเล สนใจโครงการออกแบบชุดเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขยะในทะเล IG: aa_umpkj

 

 

รางวัลชมเชย โครงการออกแบบและพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยชุมชนเสือใหญ่

นางสาวสุชาวิลัย พนมใส (จาย) สาขาวิชาการออกแบบออกแบบภายใน

ผลงานศิลปนิพนธ์ออกแบบภายในชื่อโครงการออกแบบและพัฒนา ศูนย์เด็กปฐมวัยชุมชนเสือใหญ่ โดยมีแนวคิดเริ่มต้นจากการลงพื้นที่มีและต้องการออกแบบพื้นที่เดิมที่มีขนาดแคบให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นภายใต้คอนเซปต์คือ CURVE / LIGHT + RECYLE  ซึ่งเป็นโครงการในการนำงบประมาณของในชุมชนให้เกิดประโยชน์ มีการรีไซเคิล ต่อยอดเป็นรายได้ของชุมชน และมีพื้นที่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน โครงการออกแบบได้มีการทำการประเมินผลงาน และเกิดการยอมรับ เห็นชอบเพื่อนำมาออกแบบจริงในพื้นที่ของทางชุมชน จากการทำผลงานออกแบบนี้ทำให้สามารถประเมินความรู้ ศักยภาพ และทักษะการออกแบบของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพการทำงาน รวมถึงการที่ได้ทำงานให้กับชุมชน สังคม ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถนำความรู้ที่มีไปช่วยแก้ปัญหาสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งบทบาทของตัวเราที่จะออกไปทำงานต่อไปในอนาคต สนใจโครงการออกแบบและพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยชุมชนเสือใหญ่ IG: jai19_wilai

 

 

รางวัลชมเชย โครงการ Visual Symbiosis

นายกอบกฤต ธิติธนวรรษ (เม้ง) สาขาวิชาศิลปะภาพและสื่อทัศนภาพ

ศิลปนิพนธ์ชุดภาพถ่ายที่นำเสนอแสดงถึงโลกคู่ขนานในจิตนาการระหว่างวัตถุและสิ่งมีชีวิตจากสิ่งของที่ได้ไปพบเจอ โดยนำมาจัดวางในรูปแบบแปลก ๆ หรือ นำมาใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมของสิ่งนั้น ๆ อย่างเช่นการเอามาวางที่ต่างจากฟังชั่นเดิม เหมือนมนุษย์ มอบชีวิตให้มีภาพในหัว โดยต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายให้ผู้ชมงานได้รับประสบการณ์เดียวกัน ตัวงานได้อิทธิพลมาจากการเรียน และการทำงานมหาวิทยาลัย อาทิ งานถ่ายแฟชั่น จัดแสง จัดไฟ และองค์ประกอบต่าง ๆ ความหลากหลายของรูปแบบงานที่ได้มีโอกาสเก็บภาพ ทำให้นำมาต่อยอดงานภาพถ่ายที่สะท้อนมากกว่าคอมเมอร์เชียล แต่แสดงถึงศิลปะที่สื่อสารผ่านภาพถ่าย สนใจภาพถ่ายโครงการ Visual Symbiosis IG : AsianMudman

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างผลงานการออกแบบของนักศึกษาวิทยาลัยการออกแบบ หลายผลงานที่สามารถนำมาต่อยอดสู่นวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้จริง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเรียนการสอนด้านการออกแบบทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศไม่ใช้แค่เป้าหมายหน้าที่ของวิทาลัย แต่ผลงานสร้างสรรค์ที่ออกแบบโดยนักศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงพลังสมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ มากกว่าความรู้ มากกว่านวัตกรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์ เยี่ยมชมผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดได้ที่ เวปไซต์ www.artanddesignrangsit.com

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ