ต้าน COVID-19 ด้วยสมุนไพร

22 Mar 2020

          จากผลการวิจัยและติดตามการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและรักษาไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) แบคทีเรีย และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ที่ไม่กลายพันธุ์พบว่า มีสมุนไพรหลายชนิด สามารถป้องกันและรักษาโรค ผ่านกลไกการต้านเชื้อโรคโดยตรง และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในทางเดินหายใจ การขยาย ผลมาใช้ในไข้หวัดใหญ่ Influenza  พบว่า ได้ผลในระดับหนึ่งส่วนการใช้ในโคโรน่าไวรัสที่กลายพันธุ์ SARS และ MERS ไม่มีข้อมูลมากเพียงพอ แต่ด้วยกลไกการทำงานดังกล่าวมา เชื่อว่าหากนำมาใช้กับ COVID-19 อาจช่วยได้ โดยเฉพาะการป้องกัน เสริมจากมาตรการทางกายภาพคือ  ใส่ Mask กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ และ Social distancing

 

          ส่วนการรักษาไข้หวัดในผู้ที่ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ควรรักษาตัวที่บ้าน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ/ แพร่เชื้อที่โรงพยาบาล

 

สมุนไพรป้องกันไข้หวัด :

1. ฟ้าทลายโจร 400 มก. วันละครั้ง สัปดาห์ละ 5 วัน ติดต่อกันได้ 3 เดือน

2. อิคินาเซีย (Echinacea) 500 มก. วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันได้ถึง 3 เดือน

3. ตำรับยาจีนหมายเลข 1: หวงฉี 15 ก. ไป่จู๋ 10 ก.  ฝางเฟิง 10 ก.  ก้วนจ้ง 10 ก. จินหยินฮวา 10 ก. เพ่ยหลาน 10 ก.  เฉินพี 6 ก. ชง แบบชา ด้วยน้ำร้อนที่ต้มเดือด นานครึ่งชั่วโมง ดื่มน้ำชาจนหมด วันละ 1 ครั้ง ติดกัน 7-10 วัน

4. ตำรับยาจีน หมายเลข 2: ชังจู๋ 3 ก. จินหยินฮวา 5 ก.  เฉินผี 3 ก.  หลูเกิน 2 ก.  ซางเย่ 2 ก.   หวงฉี 10 ก. ชงแบบชาด้วยน้ำร้อนที่ต้มเดือดนานครึ่ง ชม. ดื่มน้ำชาจนหมดวันละ 1 ครั้ง 7-10 วัน

 

สมุนไพรรักษาไข้หวัดธรรมดา:

1. ฟ้าทลายโจร 400 มก. 3 แคปซูล  วันละ 4 ครั้ง 5 วัน ไม่หายไปหาแพทย์

2. ตำรับยาไทย: 2 วันแรก ยาห้าราก 2 แคปซูล+น้ำซาวข้าว 1 แคปซูล กินทุก 4 ชม.จนไข้ลด แล้วกินต่อ 3 เวลา ก่อนอาหาร วันที่ 3 เป็นต้นไป กินยา แปรไข้ 2 แคปซูล+น้ำซาวข้าว 1 แคปซูล 3 เวลา หลังอาหาร หากมีอาการไอ ให้กินยาสมุนไพรแก้ไอร่วมด้วย

 

โดย นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

 

ไทย: รศ.ภก.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

จีน: ศ.คลินิก นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

และคณะอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ