ถ้าเลือกได้ใน 1 วัน อยากตามเพื่อนไปเรียนคณะไหนมากที่สุด

24 Sep 2019

     มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ถึง 31 คณะ ร้อยกว่าหลักสูตร ดังนั้น เราลองไปถ่ายเพื่อนๆ ต่างคณะกันดีกว่าว่า ถ้าใน 1 วัน ให้เลือกไปเรียนกับเพื่อนได้ พวกเขาอยากตามเพื่อนไปเรียนคณะไหนกัน

นายภูริวัจน์ ทิพยศรจิระโชติ (ฟิล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

     “ผมขอเลือกไปเรียนคณะบริหารธุรกิจ เพราะเค้าว่ากันว่าสาวบริหารฯ ม.รังสิต สวย เฮ้ยยย! เพราะอยากรู้เรื่องธุรกิจและการบริหารจัดการค้าบบบ”

นางสาวสุภัคพงศ์ ศิริมาจันทร์ (แตงกวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

     "กวาอยากไปเรียนกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ค่ะ เพราะกวารู้สึกว่าการท่องเที่ยวเป็นคณะที่แตกต่างจากคณะที่กวาเรียนอยู่มาก กวาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ที่เรียนท่องเที่ยวเค้าเรียนกันยังไง หรือจบจากคณะนี้ไปแล้วสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างค่ะ"

นายธรภัท เตชะเพิ่มผล (ฮิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

     "อยากไปเรียนกับแพทย์ครับ อยากรู้ว่าการเรียนการสอนของเขาจะเข้มข้นขนาดไหน รวมถึงอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการศึกษาของเขาครับ"

นางสาวสุภัสสร เจริญวัย (ออม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนวัตกรรมเกษตร

     "เลือกตามไปเรียนกับเพื่อนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ เพราะว่าศาสตร์วิชาทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผนวกและเชื่อมโยงมากขึ้น การได้เข้าไปเรียนงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรได้ และสามารถพัฒนาตัวเราไปสู่ Smart Farmer ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะ"

นายอิทธิพัทธ์ ผิวผ่อง (อ็อฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     “ให้เวลา 1 วัน ถ้าเลือกได้ อยากไปเรียนกับเพื่อนที่นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง เพราะ ผมชอบการแสดงละครเวที เลยอยากลองศึกษาวิชาทางการแสดงอย่างจริงจังครับ

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ