“พรทิพย์ ใจทอง” นศ.วิศวกรรมเคมี ม.รังสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2560

13 Feb 2018

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

   

 ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) พิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับหนึ่งเหรียญทอง และประกาศนียบัตร โดยในปี พ.ศ. 2560 นางสาวพรทิพย์ ใจทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเนื่องจากมีผลการเรียนดี

 

     นางสาวพรทิพย์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาส เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 

     “จากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ครอบครัวยากไร้ทางเศรษฐกิจทางสังคมได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน และได้รับทุนการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงทำให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่า เมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้วจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และตั้งใจว่าจะมาเป็นอาจารย์ นำความรู้ความสามารถที่ตนถนัดมาถ่ายทอดให้แก่อนาคตของชาติต่อไป”

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ