นศ. นานาชาติ ม.รังสิต คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านการขายในโครงการ SEASAC

18 Apr 2020

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลที่สามจากการแข่งขันทักษะด้านการขายในโครงการ Southeast Asia Sales Competition – SEASAC ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEASAC ณ จังหวัดมหาสารคาม

 

 

นางสาวลิซ่า รัสเซล  (จีจี้) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมมากมาย โดยปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคมเป็นเจ้าภาพ โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 4 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป ร่วมกับอีก 7 มหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากประเทศไทยและอินโดนีเซีย ลักษณะของการแข่งขันจะมีโจทย์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นบทบาทสมมติ โดยจะต้องนำเสนอการขายและสนทนาโต้ตอบต่อหน้าผู้ซื้อเสมือนสถานการณ์จริง รวมถึงเทคนิตการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

“จี้เรียนเกี่ยวกับวิชาด้านการขายค่ะ ในวิชานี้อาจารย์สอนเทคนิคด้านการขายทุกอย่าง เมื่อเรียนครบหลักสูตร ก็จะมีการทดลองเข้าร่วมการแข่งขัน SEASAC Sales Competition โดยคัดเลือกจากนักศึกษาจำนวน 60 คน เหลือเพียง 4 คน เพื่อไปร่วมแข่งขันที่มหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรป ปีนี้จี้ก็ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 ค่ะ ก่อนการแข่งขันจึงต้องพยายามเตรียมตัว เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการขาย การพูด อาจารย์จะให้เคสตัวอย่างมาเพื่อเตรียมตัวทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละหัวข้อ จี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อีกสามคนที่ได้รับคัดเลือกด้วยค่ะ สำหรับการแข่งขันที่พวกเราเข้าร่วมนั้น แบ่งออกเป็นสามรอบ โดยก่อนการแข่งขันทางผู้จัดงานจะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม และหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจังหวัดค่ะ วันแข่งขันจีจี้ก็ทำเต็มที่ สุดความสามารถ มีคาดหวังผลการแข่งขันเล็กน้อย เมื่อประกาศออกมาก็รู้สึกดีใจมากค่ะ แม้ว่าเราจะไม่ได้ที่หนึ่ง แต่การได้เข้ามีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วจริงๆ ค่ะ จากกิจกรรมครั้งนี้นอกจากความรู้ เทคนิคที่ได้เห็นหลายๆ คนใช้ในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการสร้างศักยภาพให้กับตัวเราเองพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยขึ้นค่ะ เราสามารถนำประสบการณ์ดีๆ เช่นนี้มาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน และการทำงานในอนาคตได้”

 

 

กิจกรรมดีๆ แบบนี้ เป็นการสร้างความกล้าแสดงออก สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เราสามารถนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม ได้รู้จักคิด วางแผน มีวินัยในการฝึกซ้อม รู้จักรับฟังผุ้อื่น และยังเป็นความสนุก ความท้าทายที่ดี แน่นอนว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจะได้รับอะไรดีๆ กลับไป ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ มิตรภาพ ประสบการณ์

 

 

 

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนหนังสือไปด้วย เปิดโลกประสบการณ์นอกห้องเรียนไปด้วย ชีวิตของการเรียนมหาวิทยาลัยยุคนี้ จะเป็นลักษณะนี้เกือบหมด อยู่ที่เราเลือกว่าจะเรียนเพียงอย่างเดียว หรืออยากหาประสบการณ์จากกิจกรรมอื่นๆ ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เองก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่พวกเราได้เข้าร่วม มีทั้งกิจกรรมภายในวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย และยังมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานข้างนอกอีกด้วย เราจะไม่สามารถหาความลงตัวที่ดีได้ หากเราไม่เปิดใจ เปิดตัวเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วยวัยเรียนให้มากที่สุด เพราะเหล่านี้จะดีกับตัวเรา จะเป็นภูมิที่ดีเมื่อเราต้องออกไปเผชิญโลกของการทำงานในอนาคต

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ