ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาสำคัญอย่างไร เหตุผลที่เราทุกคนควรต้องรู้?

01 May 2020

เชื่อว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับการสอบวัดผลภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการจบการศึกษา หลายคนอาจอาจสอบผ่านได้เหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก หรือบางคนก็อาจต้องลงสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า จริงๆ แล้วภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราจึงต้องมีการสอบวัดผลก่อนที่จะจบการศึกษา ลองมาฟังเหตุผลจาก รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตามที่ได้รับการระบุใน Common European Framework of Reference นั้น ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่เพียงสนทนาได้ แต่ต้องมีความรู้และสามารถสื่อสารเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพได้ในระดับหนึ่ง

 

 

“กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขึ้นมาให้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปฏิบัติตาม ดังนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ แต่ประการสำคัญ ทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องดูระดับความสามารถในภาพรวมของนักศึกษาประกอบด้วย แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในแต่ละปีการศึกษานั้น นักศึกษาต่างก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน จึงทำให้สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องวางแผนการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษอย่างแข็งขัน ด้านการสอน เราต้องดูว่าเราจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างไร ทำอย่างไรเพื่อผลักดันให้พวกเขาเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ ด้านการสอบก็ต้องเน้นมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมา เรียกว่าต้องใช้ความพยายามกันทั้งผู้สอน และผู้เรียนค่ะ การเรียนภาษาอังกฤษนั้น ตรงๆ เลยก็คือ เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในหนึ่งหรือสองเดือน ทักษะภาษาอังกฤษหากไม่ได้รับการกระตุ้นมันจะถดถอย ดังนั้นระยะเวลาของการได้อยู่กับการใช้ภาษา ไม่ว่าจะทักษะใด สำคัญมากค่ะ  ยิ่งในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไป จริงๆ แล้วมันไม่ยากนะคะ แต่ในระดับที่สูงขึ้นมานั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึกฝน ความคุ้นเคย เหล่านี้จะทำให้เราซึมซับ ยิ่งปัจจุบันมีสื่อมากมายที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา อันนี้เมื่อเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียน แต่สำหรับในคอร์สเรียนล่ะ มันยากหรือเปล่า จะเรียนอย่างไรให้ผ่าน ต้องบอกเลยว่า ทุกคนที่จะเข้ามาเรียนไม่ว่าคุณจะถนัดหรือไม่ถนัดในทักษะใดก็ตาม สามารถฝึกฝนได้ สถาบันภาษาได้เปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 60 ชั่วโมง เรียกว่า Intensive English 6 หลักสูตร ที่จะสามารถช่วยกระตุ้น ผลักดันให้นักศึกษาทุกคนสนใจและไม่เมินความสำคัญของภาษาอังกฤษ ยิ่งตอนนี้ ทางเราได้ทำหลักสูตรออนไลน์ขึ้นมา นักศึกษาไม่ต้องรอถึงชั่วโมงเรียนก็สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน โดยสามารถล็อกอินเข้าไปทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง หากเปรียบการเรียนรู้เป็นการสะสมเงินใส่กระปุกออมสิน เราหยอดเงินใส่กระปุกออกสินวันละ 10 บาท 10 วันได้เท่าไหร่ 20 วันได้เท่าไหร่ 1 เดือนได้เท่าไหร่ การได้ฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากเราทำวันละนิดวันละหน่อย ผิดบ้างถูกบ้าง เก็บเกี่ยวเป็นความรู้ ฝึกฝนเป็นทักษะ  ยิ่งหากเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วด้วยนั้น การฝึกฝนด้วยตนเองสำคัญมาก มาตรฐานการสอบแม้จะเทียบเป็นคะแนนที่ต้องการยิ่งสูงเพียงใด หากเราฝึกฝนเราจะทำได้ดีมากขึ้น ได้คะแนนดีขึ้นในทุกๆ ครั้งแน่นอนค่ะ”

 

 

ความตั้งใจของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต เราอยากให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งในการทำงานได้ ภาษาอังกฤษนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำงาน ในการสื่อสาร อยากฝากถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เราอาจจะไม่ควรตีความว่าภาษาอังกฤษยากเกินจะรับมือ อยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จัก แล้วคุณจะสนุกไปกับมัน

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ