ม.รังสิต มอบ 9 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่ศิษย์เก่า

24 Aug 2018

 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่ 9 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตในการเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้ง 3 แห่งที่ประเทศจีน

 

 

           นายจุนพงษ์ โพธิ์แย้ม หรือ เค ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Computer Science and Technology ที่ Hunan University และรู้สึกดีใจ ภูมิใจ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสาขาฯ ที่แนะนำและให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้าน ซึ่งทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ ต้องขอบคุณมากๆ ครับที่มอบโอกาสดีๆ ให้ ก่อนที่จะเดินทางผมพยายามศึกษาภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นบทสนทนา คำศัพท์ วัฒนธรรม สภาพอากาศ และเตรียมตัวหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของวัฒนธรรมไทยของเราด้วย เพราะเมื่อไปแล้วผมตั้งใจจะไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้คนจีนหรือเพื่อนๆ ต่างชาติได้รู้ด้วย

 

 

นางสาววิจิตรา อินปา หรือ แนน ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Intellectual Property Law ที่ Guangxi Normal University การสมัครเพื่อรับทุนครั้งนี้เรียกว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกในชีวิต เมื่อได้ลงสมัครแล้วได้รับคัดเลือกจึงเป็นความรู้สึกที่ดีใจจนพูดไม่ออก แนนอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพื่อจะได้หาประสบการณ์และเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเอง ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต ภาษา และเพื่อเป็นการเปิดโลก ครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะ เพราะจะต้องไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครอง แนนคาดหวังประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่จะได้รับ คิดว่าน่าจะคุ้มมากๆ ค่ะ

 

 

 

            นายธัชทฤต สิทธิวงศ์ หรือ ภูมิ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา International Trade ที่ Hunan University ผมคาดหวังที่อยากได้ความรู้ด้านภาษา การได้เดินทางไปต่างประเทศจะสร้างบรรยากาศและเป็นการบังคับใช้ภาษาไปในตัวครับ ซึ่งที่บ้านก็สนับสนุนและรู้สึกขอบคุณโอกาสดีๆ ครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบให้

 

 

           นางสาวพรทิพย์ ใจทอง หรือ เดือน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Environmental Science and Engineering ที่ Guangxi Normal University สำหรับตนไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเลยค่ะ จึงต้องเตรียมตัวค่อนข้างมากทั้งฝึกพูด อ่าน เขียน และฟังภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันก่อน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมของใช้ส่วนตัวด้วยค่ะ

 

 

            นางสาวพิชญานิน จวงจอง หรือ นิ้ง ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Applied Economics ที่ Hunan University หลังจากที่ทราบข่าวการคัดเลือก รู้สึกดีใจมากค่ะ โอกาสดีๆ จากมหาวิทยาลัยที่มอบให้ศิษย์เก่าคนนี้ หลังจากที่ทราบข่าวเรื่องทุนก็ตั้งใจเพื่อจะสอบและคว้าโอกาสครั้งนี้มาให้ได้ และผลที่ได้สำหรับความตั้งใจครั้งนี้คุ้มค่าเหลือเกิน

 

 

            นางสาววรินทร ไผ่สมบูรณ์ หรือ เบนซ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Teaching Chinese to Speakers of Other Language ที่ Chongqing Normal University ครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมาจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหน ภาษาจีนที่เราชอบ และเลือกแล้วว่านี่คืออาชีพคืออนาคตของเรานั้น เราจะสามารถนำไปใช้จริงในประเทศของเจ้าของภาษาอย่างไร วิชาเรียนศิลปวัฒนธรรม สิ่งที่เราเรียนรู้จากหนังสือ จากวีดิโอ ต่อไปนี้เราจะได้ไปสัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเพียงลำพัง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโอกาสที่จะพิสูจน์ ซึ่งตนตั้งใจจะเต็มที่กับโอกาสครั้งนี้จะคว้าทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บเกี่ยวให้เต็มที่ค่ะ

 

 

           นายฉัตรมงคล กุลปราณีต หรือ ไบรท์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Tourism Management ที่ Guangxi Normal University ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้ไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆ คนใหม่ๆ จะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเรียกว่าเป็นความท้าทายมากๆ ครับ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาสครับ ผมจะตั้งใจและเก็บเกี่ยวความรู้กลับมาเพื่อจะได้ต่อยอดและนำมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปครับ

 

 

            นางสาวเบญจมาศ กันศรีเวียง หรือ เบญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Chemical Engineering ที่ Chongqing Normal University ตั้งแต่เด็กมาจนโตชีวิตของเบญก็เดินมาพร้อมกับคำว่าโอกาส และครั้งนี้ก็เช่นกัน มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าคนเราจะต้องรู้จักไขว่คว้าหาสิ่งที่จะมาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาต่อครั้งนี้นี่แหละจะกลายเป็นคุณค่าให้กับเบญอีกเรื่องหนึ่งค่ะ

 

 

           นายอานนท์ นนท์สถาพร  หรือ นนท์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Economics and Finance ที่ Guangxi Normal University หลังจากทราบว่ามีการเปิดรับสมัครศิษย์เก่าเพื่อสอบชิงทุน ผมไม่ลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะผมติดตามเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมีฝึกเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในเบื้องต้นแล้ว ผมยังมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับรุ่นพี่ที่เคยได้ไปเรียนที่จีนด้วย ประสบการณ์ที่เขาได้รับจะทำให้เราพอจะคาดเดาได้ว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างและจะได้เตรียมตัวไว้ครับ

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ