บัณฑิตหนุ่มนวัตกรรมเกษตร เจ้าของสวน “ฝรั่งหงเปาสือ” ไส้แดงหวานกรอบ

20 Jul 2022

     บัณฑิตหนุ่มคณะนวัตกรรมเกษตร ต่อยอดวิชาการสู่วิชาชีพปรับที่นาให้เป็นสวนฝรั่งหงเปาสือ ขายผลผลิตและกิ่งพันธุ์ออนไลน์ สร้างรายได้ตั้งแต่เรียน

     นายธนพนธ์ นนทวัฒน์ นักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร อดีตนายกสโมสร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า ตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 มองเห็นว่าประเทศไทยเริ่มมีคนปลูกฝรั่งไส้แดงมากขึ้น ตนจึงศึกษาดูว่า ฝรั่งไส้แดงที่คนนิยมปลูกในประเทศไทยมีสายพันธุ์อะไรบ้าง การให้ผลผลิตเป็นอย่างไร และตลาดเป็นอย่างไร

     หลังจากศึกษาข้อมูลแล้ว ผมจึงขอที่นาจากที่บ้านพื้นที่ 4 ไร่ มาปลูกฝรั่งไส้แดง โดยค่อยๆ ปรับพื้นที่และเริ่มปลูกกิ่งพันธุ์บนพื้นที่ 1 ไร่ แล้วค่อยๆ ขยายจนเกือบเต็มพื้นที่ ประมาณ 200 ต้น โดยสายพันธุ์ฝรั่งที่นำมาปลูกจะมีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หงเปาสือ เฟิ่นหงมี่ ซัวปาล่า เพชรน้ำหนึ่ง และไข่มุกแดง แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น หงเปาสือ รสชาติและเนื้อสัมผัสจะคล้าย กิมจู แต่จะมีรสหวานและรสเปรี้ยวจัดกว่า เป็นที่นิยมของตลาด แต่ข้อเสียคือ ติดผลยากให้ผลผลิตเมื่อต้นอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถ้าต้นไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ออกผล ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ จะติดผลง่ายกว่า แต่เนื้อสัมผัสจะแข็งกว่ากรอบฟูน้อยกว่า เป็นต้น

     การดูแลรักษาก็จะรดน้ำช่วงเย็น ใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์ใส่ปริมาณน้อยแต่ใส่บ่อย สูตรปุ๋ยที่ใส่คือ 16 16 16 และสูตร 25 7 7 หรือสูตร 0 0 60 บ้าง สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับฝรั่งก็เหมือนพืชทั่วไปคือ น้ำ ขอแค่มีน้ำตลอดฝรั่งก็สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตในขณะนี้ยังไม่พอจำหน่วยในพื้นที่ เนื่องจากที่สวนของผมจะมีมีคนสั่งจองไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าและมารับผลผลิตเอง จำหน่วยกิโลกรัมละ 80 บาท (อยากให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึง) ซึ่งถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป ราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท ซึ่งนอกจากจำหน่ายผลสดแล้วยังเน้นขายกิ่งพันธุ์ด้วย ราคา 150-350 บาท ผมมองว่าการปลูกฝรั่งสายพันธุ์นี้ในบ้านเรายังมีไม่มากนัก ยังสามารถขยายตลาดได้อีกกว้าง สามารถนำไปปลูกผสมผสานกับพืชหลักที่ปลูกอยู่เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 60 วัน นับจากวันที่ห่อผล ต่อหนึ่งต้นสามารถเก็บผลผลิตได้ 3-10 กิโลกรัม ดังนั้น ในหนึ่งปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 6 รอบ

     โดยเทคนิคในการปลูก ระบบน้ำ การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย ฯลฯ ผมนำความรู้จากที่เรียนเรียนมาประยุกต์ใช้เกือบทุกอย่าง ดังนั้น ผมจึงมีตารางการดูแล ให้ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนฝรั่งอย่างเป็นรูปธรรม ผมจะเข้าสวนฝรั่งแค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น ระหว่างวันผมสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ นอกจากสวนฝรั่งแล้ว พื้นที่โดยรอบผมยังปลูกพืชชนิดอื่นผสมผสานไปด้วย เช่น กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง มะละกอ และข่าปี เป็นต้น

     จากวันที่ผมเริ่มปลูกฝรั่งจนถึงวันนี้ประมาณ 2 ปีกว่าๆ รายได้จากการขายผลผลิตและกิ่งพันธุ์สามารถนำมาเป็นค่าเทอมและทุนในการขยายพื้นที่ปลูก ซึ่งสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ