เครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม”

24 Apr 2019


     เครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์นิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องโรงฉายภาพยนตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต


     สำหรับหัวข้อในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “สังคมสีขาว” คือ สังคมที่ปราศจากสีที่ขุ่นมัว สีที่สร้างความแตกแตก แต่เป็นสังคมที่มีสีอันบริสุทธิ์ สีที่พร้อมจะรับฟังทุกฟังทุกความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สังคมสีขาวคือสังคมที่ผู้คนเปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีจิตสาธารณะที่ไม่ว่าใครจะกระทำสิ่งใดๆ ก็จะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกับคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน และนั่นคือนิยามของสังคมสีขาวที่เกิดขึ้นจริงได้ และเกิดขึ้นแล้วในหลายๆ ที่บนโลกใบนี้รวมถึงในประเทศไทยด้วย ภาพถ่ายที่แสดงในนิทรรศการครั้งนี้ คือ หลักฐานชิ้นเยี่ยมที่จะแสดงให้เห็นว่า สังคมสีขาวมีจริง


     สำหรับการแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายและมหาวิทยาลัยพันธมิตรจากต่างประเทศส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าแสดงถึง 18 สถาบัน โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 12 แห่ง และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 6 แห่ง รวมผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 120 ภาพ จากทั้งหมด 700 ภาพ

     ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ