ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่ประเทศเกาหลีใต้

26 Oct 2019

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะ  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  ณ  Hankuk  University of Foreign Studies (HUFS) และ Cyber Hankuk University of Foreign Studies (CUFS) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ อันดับที่ 3 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 45 ของโลก เปิดสอนภาษาต่างประเทศเกือบ 50 ภาษา

 

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้  เนื่องจากว่าในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจะเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะรายบุคคล และจะสามารถนำเนื้อหาและประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ในการทำงานให้ได้มากที่สุด จะชอบเรียนภาษาและวัฒนธรรมแบบเน้นๆ หรืออยากจะลงลึกงานแปลหรือการล่ามก็ได้  ในการเจรจาได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนว่าตลอดระยะเวลา 4 ปี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคอร์สแบบไหนได้บ้าง จะเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตประเทศไทยตลอด 4 ปีเลย หรือจะลงเรียนที่ Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) 1 เทอม หรือจะลงทะเบียนเรียนออนไลน์บน Platform ของ Cyber Hankuk University of Foreign Studies (CUFS) ในขณะที่เรียนออนไลน์นั้น นักศึกษาสามารถสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ร่วม Class และวัดผลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์นี้ ในอนาคตอาจจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบคือ สามารถรับปริญญาสองใบได้ และเร็วๆ นี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จะเปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สามารถลงทะเบียนเรียนเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าไว้ได้ หากสนใจอยากเรียนออนไลน์ หรือจะสมัครเข้าสาขานี้ที่ ม.รังสิต ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 

 

 

 

อาจารย์วรพล มหาแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในนามของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องขอขอบคุณทาง Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) และ Cyber Hankuk University of Foreign Studies (CUFS) สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้เข้าพบ ท่านคณบดี หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผู้ทรงคุณวุฒิการสอนภาษาไทยในประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฮันกุก จากการเจรจาดังกล่าวมาซึ่งข้อสรุปที่ว่าความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่งประโยชน์ต่อนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย การเปิดโลกกว้างในการเรียนภาษาเกาหลีจากประเทศเจ้าของภาษา ในทางเดียวกันนักศึกษาเอกภาษาไทยจากทางมหาวิทยาลัยฮันกุกก็มีโอกาสที่จะได้มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยรังสิต เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตมากยิ่งขึ้น อีกประเด็นสำคัญคือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮันกุกอันเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้ มีภาษาที่เปิดสอนกว่า 45 ภาษาและมีงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์และอ้างถึงใน Scopus เป็นจำนวนมากนั้น ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ทันสมัย นอกจากนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกประเภทคือการจัดคอร์สออนไลน์ที่มีการสอนในทุกระดับซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการคิดผลิตคอนเทนท์ที่หลากหลายต่อไป ในลำดับสุดท้ายนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮันกุกเกิดประทับใจเป็นอย่างมากในบรรยากาศการเรียนการสอนอีกทั้งพื้นที่ใช้สอย ที่ให้นักศึกษาพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ และอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับนักศึกษาปริญญาโทคือโอกาสไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อค้นคว้าหาความรู้ในการทำวิจัยต่อไป

 

 


 

พร้อมกันนี้ยังได้มีการเยี่ยมชม Hankuk University of Foreign Studies วิทยาเขตโซล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสิ้น 11 คน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จำนวน 15 คน

 


 

อาจารย์เนาวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ครูรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มเดินทางเพราะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของคณะทำงาน ผู้ประสานงานที่ได้จัดทริปดีๆ เช่นนี้ให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตา ลูกศิษย์ที่มาเรียนแลกเปลี่ยนตอนอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้เจอ ก็ได้มาพบเจอพูดคุยกันที่เกาหลี นอกจากนี้ยังได้พบกับศาสตราจารย์ ดร. ฌองส์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยของ Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) ท่านเป็นคนเก่ง รวมทั้งลูกศิษย์ของท่าน นักศึกษาเกาหลีที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยได้มาร่วมให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ทุกคนพูดภาษาไทยได้เก่งอีกด้วย ถ้าไม่บอกว่าเป็นคนเกาหลี เชื่อว่าเป็นคนไทยพูดค่ะ เพราะพูดชัดถ้อยชัดคำ น้ำเสียงชวนฟัง ในส่วนของบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่ได้เดินเยี่ยมชมนั้น มหาวิทยาลัยนี้อากาศร่มรื่น กว้างใหญ่ ที่สำคัญสะอาดตา น่าอยู่ บอกได้ว่าประทับใจมากๆ ค่ะ”

 

 

 

#เอกเกาหลีมอรังสิต #ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี #Silapasat #RSU #เรียนศิลปศาสตร์เปิดโอกาสโกอินเตอร์

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ