เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง

27 Oct 2017

          คุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ส่งผลให้กิจการ รีสอร์ต ชุมพรคาบาน่า ณ หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ล้มอย่างไม่เป็นท่า แต่ด้วยการลุกขึ้นสู้อย่างมุ่งมั่น พร้อมกับน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาบริหารธุรกิจ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จนเป็นต้นแบบการเรียนรู้ การนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยความพอเพียง

 


บทบาทผู้บริหาร
          หลังจากเรียนจบคุณวริสรได้รับช่วงดูแลกิจการชุมชนพรคาบาน่า รีสอร์ต ต่อจากครอบครัว แต่ไม่นานก็ประสบปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่จากวิกฤติทางเศรษฐกิจต้องเป็นหนี้กว่าร้อยล้าน และปัญหาน้ำท่วมที่ชุมพรครั้งใหญ่ ระหว่างนั้นทางรีสอร์ตมีโอกาสได้ให้บริการกองงานส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านใน จังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสเห็นขั้นตอนการทำงานของกองงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งในขณะที่หลายคนนอนหลับ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงงานหนัก จึงคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิต และทำให้คิดได้ว่าการที่เราเป็นหนี้ธนาคารไม่ได้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่เท่ากับเราเป็นหนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช บรมนาถบพิตร เป็นหนี้ต่อแผ่นดิน

 


จุดเปลี่ยน... การบริหารธุรกิจ
          จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงปฏิญาณกับตนเองไว้ว่าจะใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ในขณะที่คนอื่นเชื่อว่าการทำธุรกิจต้องมาพร้อมกับผลกำไร แต่ผมเชื่อว่าการให้กับการทำธุรกิจสามารถทำให้เราอยู่รอดได้ และในขณะเดียวกันหนี้สินค่อนข้างเยอะคิดว่าไหนๆ ก็ไม่รอดแล้ว จึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เราอยากทำที่สุด เริ่มต้นด้วยการเดินทาง เพราะคิดว่าเราต้องหากัลยาณมิตร เพื่อน ครู-อาจารย์ ตัวอย่าง หรือผู้ที่จะให้คำแนะนำ ฯลฯ ซึ่งยังหาไม่เจอสักที ในเมื่อเราอยากดำเนินรอยตามพระองค์ท่าน จึงเดินทางไปศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำริและอ่านหนังสือโครงการตามแนวพระราชดำริเท่าที่หาได้ และที่สำคัญคือ หนังสือพระมหาชนก ที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ และบังเอิญได้เจอกับ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่รีสอร์ตของตนซึ่งอาจารย์ท่านยินดีที่จะให้ความรู้แก่เรา อาจารย์แนะนำว่าการให้จะทำให้ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต รอดได้ "ขาดทุนเป็นกำไร" Our lose is Our gain และ If you Give More than gave, Will you take more than give ถ้าคุณให้คุณจะได้รับกลับมากกว่า

 

ก้าวแรกของการเดินตามโครงการแนวพระราชดำริ
          การที่ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต มาสร้างอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เสมือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับชุมชน ดังนั้น จึงคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมและรบกวนชุมชน แต่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเริ่มต้นด้วยการนำแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาปรับใช้กับธุรกิจ คือ พนักงานในรีสอร์ตทุกคนมาจากชาวบ้านและคนในพื้นที่ ทางรีสอร์ตเลี้ยงข้าวพนักงาน 3 มื้อ จึงเริ่มปลูกข้าวให้พนักงานกิน ซื้อเครื่องสีข้าวมาสีข้าวเอง ได้ข้าวมาเลี้ยงพนักงานและนำมาใช้ในโรงแรม 100 เปอร์เซ็น ทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ปลูกผักและผลไม้นานาชนิด เลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา ไก่ หมู ด้วยวิธีธรรมชาติ สำหรับเศษวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ภายในรีสอร์ตทุกอย่างจะไม่ทิ้ง แต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ การนำข้าวเปลือกและรำมาเลี้ยงสัตว์ การนำน้ำมันพืชเหลือใช้มาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้ในรีสอร์ต การผลิตสบู่เหลว แชมพู น้ำยาซักผ้าสมุนไพร ฯลฯ โดยโรงแรมได้สร้างเครือข่ายกับชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสร้างงานสร้างอาชีพ คือ ถ้าเราต้องการมะกรูด 1 กิโลกรัม แทนที่เราจะไปซื้อที่ตลาดเราก็ซื้อจากชาวบ้านแทน ชาวบ้านมีก็รายได้ เป็นต้น โดยทางรีสอร์ตจะดูแลเรื่องการตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งจะรับซื้อไว้ให้บริการแขกที่มาพัก และประสานงานไปยังพันธมิตรเพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

 

จากแนวพระราชดำริ "เศรษฐกินพอเพียง" ถึงกิจการในปัจจุบัน
          หลังจากใช้เวลาบริหารธุรกิจตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ไม่นานก็สามารถลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ตัวเองรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ต้องคิดหาวิธีมาใช้แก้ปัญหา เช่น เวลาจะสร้างอะไรสักอย่างในชุมชุน ตนเองจะเป็นทั้งสถาปนึก (สถาปนิก) และวิศวกะ (วิศวกร) คือ ออกแบบเองและเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์เอง เป็นต้น ส่วนพนักงานอยากทำงานมากขึ้น และพวกเขามีความสุขในการทำงานผลงานก็ออกมาดีขึ้น ซึ่งทางรีสอร์ตได้จัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ “เพลิน” เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ การเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษอย่างเต็มรูปแบบ ฯลฯ


          คุณวริสรนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจกับเกษตรกรด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างลงตัว ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดยใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต จึงนับว่าเป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

 

 

 

 

    

 

 "ขาดทุนเป็นกำไร"

 

   Our lose is Our gain & If you Give More than gave,

 

 

Will you take more than give

 

ถ้าคุณให้คุณจะได้รับกลับมากกว่า
 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ