รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต ร่วมพูดคุยในไลฟ์สด “คุยรอบโลกกับโฆษก กต.”

16 Sep 2021

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  ร่วมพูดคุยในรายการ Spokesman Live คุยรอบโลกกับโฆษก กต. (EP.39) ในหัวข้อ "ทิศทางการทูตสาธารณะของไทย (Trends of Thailand's Public Diplomacy)" ผ่าน Facebook Page กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand และ Facebook Page Saranrom Radio

 

 

“การทูตสาธารณะต้องปรับตัวตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างภาพลักษณ์ไทยในแบบใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมในการทำงานการทูตสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาการทูตสาธารณะมักเน้นการดำเนินงานนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทิศทางการทูตสาธารณะ ควรปรับเปลี่ยนใน ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) เวที (Stage) ของการทูตสาธารณะต้องทำทั้งในและต่างประเทศและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงกระแสความสนใจและความนิยมไทย เพราะสิ่งเหล่านี้คือ Soft Power ที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยต่อสายตาชาวต่างชาติ (๒) การสร้างบริบท (Context) ของการทูตสาธารณะให้ตอบโจทย์ความหลากหลายของสังคมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และ (๓) การปรับปรุงเนื้อหา (Content) ของการทูตสาธารณะ โดยเน้นการสื่อเนื้อหาที่ต้องการส่งออกไปให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังเสนอว่ากระทรวงการต่างประเทศควรมี นักนิเทศศาสตร์การทูต ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อเข้ามาช่วยสร้าง Content ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารบางประเด็นนั้นมีความละเอียดอ่อน โดยต้องพิจารณาว่าประเด็นใดที่สามารถแจ้งต่อสาธารณชนได้และไม่ทำให้เกิดความไขว้เขว ส่วนประเด็นที่มีความลึกซึ้งหรือละเอียดอ่อนควรใช้วิธีการสอดแทรกไปในเนื้อหาของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ”

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมรายการย้อนหลัง สามารถติดามได้ทาง : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1031872794226189&ref=watch_permalink
 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ