อนุสรา เฮงวิเชียร และ นริศรา เพียรรักษ์ 2 ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.รังสิต บนเวทีรายการ The Change Thailand ว่าที่นายกฯ

06 Feb 2019


     รายการ The Change Thailand ว่าที่นายกฯ เป็นรายการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงพลังทางความคิด การเป็นผู้นำ เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบการเมืองไทยด้วยวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการรับรู้ทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจหลักการของการเมืองใหม่ภายใต้การปฏิรูป การอยู่ร่วมกันและยอมรับในความเห็นต่างทางการเมือง โดยในการจัดโครงการครั้งมี 2 สาวศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมรายการด้วย ได้แก่ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศ และนางสาวนริศรา เพียรรักษ์ ได้อันดับที่ 6 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์  ThaiPBS
     เธอทั้งสองไม่เพียงสวย เก่ง ดี มีความสามารถเท่านั้น เพราะตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยนำความรู้ในวิชาชีพทางด้านกฎหมายไปช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ อนุสรา เฮงวิเชียร และนริศรา เพียรรักษ์ ยังเคยได้รับรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในปี 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยรังสิตมอบให้แก่บัณฑิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความดี ความงาม มีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีงาม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย


     นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ The Change Thailand ว่าที่นายกฯ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กล่าวว่า สำหรับการได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในรายการ The Change Thailand ว่าที่นายกฯ นับเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ที่ดีและหาโอกาสได้ยาก ซึ่งตนเองและผู้เข้าร่วมประกวดอีก 9 คน จะต้องลงพื้นที่ เรียนรู้ วิถีประชาธิปไตย และปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อนำมาเสนอเป็นนโยบายหรือวิสัยทัศน์เพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้ก็เพื่อดูแนวความคิด ทักษะ และการแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และให้ผู้แข่งขันเกิดการตื่นตัวในการมีส่วนร่วม รักษาสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ผ่านการนำเสนอแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ โดยทางผู้จัดจะมีโจทย์ให้ผู้ร่วมรายการได้เรียนรู้จริงๆ ซึ่งผลการแข่งขันจะพิจารณาจากเสียงโหวตของผู้ชมในห้องส่ง โดยทางรายการจะกำหนดโจทย์มาให้ในแต่ละอาทิตย์ เช่น เรื่อง change Agent, วิสัยทัศน์ผู้นำ 4.0, Fake new เป็นต้น นับเป็นโอกาสที่มีค่าและยิ่งใหญ่ที่ได้เข้าไปสัมผัสปัญหาระดับประเทศ ได้เรียนรู้แนวความคิดจากครูอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากตัวเราเองและนำไปสู่สังคมประเทศชาติ”


     “หากวันหนึ่งได้เป็นว่าที่นายก อยากจะทำให้ทุกอย่างเกิดความสมดุลในด้านของอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจทุนขนาดใหญ่ อยากจะแก้ไขปัญหาคนไทยรวยกระจุก จนกระจาย โดยเป็นการกระจายทั้งรายได้ และกระจายการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่” อนุสรา กล่าว


     นางสาวนริศรา เพียรรักษ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ The Change Thailand ว่าที่นายกฯ ซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่ 6 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้นำที่ดีของเยาวชนไทย ซึ่งในอนาคตอาจจะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในด้านต่างๆ และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเราเองด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ทำจะเน้นในด้านการใช้ทักษะการพูดการเสนอความคิดต่างๆ ในมุมมองของเยาวชน โดยในแต่ละเทปทางรายการจะมีโจทย์มาให้ที่แตกต่างกันไปว่าจะให้ผู้เข้าแข่งขันทำอะไร ออกมาพูดอะไร ทั้งในลักษณะการพูดเดี่ยวและพูดเป็นกลุ่ม โดยเทปที่ท้าทายที่สุดคือเทปที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ออกมาพูดนโยบายหาเสียงในหัวข้อที่เราได้รับมา เพื่อให้ผู้ชมในห้องส่งโหวตว่าชอบนโยบายของใคร ผู้ชนะจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาล ส่วนคนที่เหลือเป็นฝ่ายค้าน หรือ ส.ส. อิสระ ซึ่งผู้ชนะที่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นจะมีโอกาสเลือกเพื่อนเข้าทีมได้ก่อนและได้ไปลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนนโยบายที่เราใช้ในการหาเสียง นอกจากนี้ การเข้าร่วมรายการนี้ยังทำให้ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ให้เราได้รู้จักคิด และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


     “หากวันหนึ่งมีโอกาสได้เป็นว่าที่นายกฯ อยากจะพัฒนาด้านโรงพยาบาลของประเทศไทย อยากให้ประเทศไทยไม่มองข้ามโรงพยาบาลเล็กๆ อยากจัดให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถรองรับเคสผู้ป่วยฉุกเฉินหนักได้เอง โดยไม่ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่ เพราะบางรายต้องเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อโรงพยาบาลและการรักษาด้วย” นริศรา กล่าวเพิ่มเติม
     เพราะสังคมไม่ได้ต้องการเพียงเเค่คนเก่ง แต่ยังต้องการคนดีด้วย คนที่กล้าแสดงออกทางความคิด นำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สารรังสิตออนไลน์ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ “อนุสรา เฮงวิเชียร-นิริศรา เพียรรักษ์” รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคน ให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ