ม.รังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๖

31 Aug 2019

     สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภต่างๆ ดังนี้ ๑. ประเภทวง ในบทเพลง พราหมณ์ดีดน้ำเต้า เถา ๒. ประเภท เดี่ยวเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ ๓. ประเภท เดี่ยวเครื่องดนตรีจะเข้ ๔. ประเภทขับร้องชาย ในบทเพลง เขมรพวง ๓ ชั้น และ ๕. ประเภทขับร้องหญิง ในบทเพลง ลมหวน ๓ ชั้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา นำโดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต คณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน โรงเรียนต่างๆ ณ ห้องประชุม ๓-๑๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลัยรังสิต


     สำหรับผลการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย ดังนี้


- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร


- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วงราชวินิตบางแก้ว)
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังคีต
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วงลูกลิง)
- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ