ศูนย์สุวรรณภูมิ ม.รังสิต ร่วมผลิตละครสั้นกึ่งสารคดี เรื่อง ดินแดนสุวรรณภูมิ

20 Mar 2024

 

 

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กองโบราณคดีใต้น้ำ และ ช่อง 9 MCOT ผลิตละครสั้นกึ่งสารคดี เรื่อง ดินแดนสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ จำนวน 5 ตอน โดยมีกำหนดเผยแพร่ภายในเดือนเมษายน 2567 นี้ ผ่านทางช่อง 9 MCOT

 

 

 

อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการผลิตละครสั้นกึ่งสารคดีเป็นการขยายผลงานจากการจัดเสวนาวิชาการ HUB โครงการวิจัยเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิในตำนาน เมืองท่าแห่งการแลกเปลี่ยน ค้าขาย และสหวิทยาการ ศูนย์กลางของเครือข่ายในการติดต่อระหว่างโลกตะวันตก และโลกตะวันออก วัฒนธรรมโบราณแถบมหาสมุทรอินเดียและฝั่งทะเลจีนใต้ทำให้สุวรรณภูมิ กลายเป็นชุมทางการค้าสำคัญของโลก ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อจุดประกายความคิด สร้างให้เกิดการรับรู้ถึงการค้นพบใหม่ๆ นำมาถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปแบบงานกึ่งสารคดี ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหลากสาขา ข้ามศาสตร์ เพื่อสื่อสารไปถึงสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้หันมาสนใจเรื่องสุวรรณภูมิ ต่อไปแบบเป็นรูปธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

“มินิซีรีส์ดินแดนสุวรรณภูมิ เรื่องราวของละครสั้นกึ่งสารคดี ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องโดยการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ นำเสนอความเป็นมาของเรื่องราวจากอดีตสู่อนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศาสตร์ความรู้ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องธรรมชาติ สมุนไพร อาหาร ภาษา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในสมัยนั้น นำมาเขียนและถ่ายทอดโดยบริบทและมุมมองของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ รำลึกถึงคุณค่าของอดีตและรากเหง้าต่างๆ โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายทำทางภาคใต้ของประเทศไทย คัดเลือกนักแสดง โลเคชั่น หาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักวิชาการในแทบทุกแขนง และจำลองเหตุการณ์ รวมถึงการประยุกต์นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างให้ภาพและเรื่องราวดูน่าสนใจ และตอบโจทย์ความเป็นจริงให้มากที่สุด ระหว่างการถ่ายทำก็จะมีอุปสรรคในหลายๆ เรื่องค่ะ โดยเฉพาะสภาพอากาศ ซึ่งก็ทำให้การถ่ายทำจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่มากขึ้น ทีมงานของศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ก็ช่วยเหลือดูแล ประสานงาน สำหรับการออกอากาศในเดือนเมษายนนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ และสนับสนุนจากทางช่อง 9 MCOT ค่ะ อาจารย์เองก็ได้มีส่วนร่วมในดำเนินการเผยแพร่ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุวรรณภูมิมาในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการ สัมมนา ทำเพลง ดังนั้น การทำซีรีส์ละครสั้นครั้งนี้ ก็อยากให้ทุกคนตอบรับ ให้ความสนใจผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ เพราะสิ่งนี้สามารถที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ การศึกษาให้กับคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองวิชาการ เยาวชน นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านท่องเที่ยวสารคดีค่ะ เรื่องราวที่นำเสนอเป็นคอนเทนต์เบาๆ ดูง่าย และสนุกค่ะ ที่สำคัญเราก็มองเห็นความตั้งใจของทีมงานที่เขาลงไปถ่ายทำ พลังของนักวิชาการที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาทุ่มเทมาทั้งชีวิต ความรู้ที่พวกเขาอยากถ่ายทอดออกมา อยากให้ทุกคนได้รู้จัก ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของคำว่าดินแดนสุวรรณภูมิ ขออนุญาตเป็นตัวแทน อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานผลิตสร้างสรรค์ และก็เป็นนักวิชาการ อยากขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านหัวหน้าโครงการ และนักวิชาการทุกๆ ท่าน สถาบันสุวรรณภูมิ ธัชชา กระทรวง อว. กองโบราณคดีใต้น้ำ ช่อง 9 MCOT ทีมงาน production ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้ช่วยกันผลักดัน และเห็นความสำคัญของสุวรรณภูมิศึกษาค่ะ”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ