นศ. บัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีฯ ครั้งที่ 4

24 Sep 2020

     นักศึกษาคณะบัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand Accounting Case Competition 2020) ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

     นางสาวณัฐพร ศรีกิตติพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมกว่า 97 ทีมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการคัดเลือกหลายรอบ รอบแรกจะให้เขียนรายงานกรณีศึกษาโดยมีโจทย์คำถามมาให้วิเคราะห์และส่งรายงานที่ผู้เข้าแข่งขันเขียนส่งไป ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะการคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม และทีมที่เข้ารอบนี้จะต้องมีการนำเสนอเพื่อแข่งขันคัดเลือก 5 ทีมสำหรับรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทีมนักศึกษาคณะบัญชี ม.รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

     “ขอขอบคุณอาจารย์ในคณะที่คอยให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง ขอบคุณเพื่อนทุกคนในทีมที่ช่วยกัน ก่อนหน้าจะแข่งขันพวกเราช่วยกันหาข้อมูลเยอะมาก เพราะกรณีศึกษาที่ได้เป็นของ CPF ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เราต้องรู้ทุกธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องอ่านงบการเงินของบริษัท เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาของโจทย์ที่ได้รับมา และในส่วนของการนำเสนอทุกคนในทีมมีการเตรียมตัวและซักซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียน เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานของออกมาให้ดีที่สุด นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในสายวิชาชีพที่เรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตได้”

     นายรัฐภูมิ ธีรตะนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจกับผลงานในการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูล และฝึกซ้อมการนำเสนอกันพอสมควร อย่างไรก็ตามจะเก็บข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป เพราะทุกเวทีคือประสบการณ์ที่ทำให้พวกเราทุกคนในทีมได้ใช้ทักษะและความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ และหากมีโอกาสได้แข่งขันในครั้งหน้า จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้และทำให้ดีกว่าเดิม

*(จากซ้าย) สมาชิกในทีมคณะบัญชี ม.รังสิต

นายกฤตภาส ตันติธรรม นางสาวณัชชา วิศวกุล นางสาวปริยากร นวลจันทร์ นางสาวณัฐพร ศรีกิตติพงศ์ และนายรัฐภูมิ ธีรตะนันท์

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ