คุยกับโค้ช ‘ชาญชัย’ สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต (นายกสมาคมกีฬายูยิตสูฯ)

15 Nov 2022

 

นาทีนี้กีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากเยาวชน คงต้องยกให้ “ยูยิตสู” ล่าสุดช่วง 2 ปีที่ผ่านมากีฬายูยิตสูได้พาเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลกหลายรายการ ที่สำคัญเยาวชนไทยของเรายังสามารถคว้าแชมป์โลกในหลายรายการด้วยกัน หากจะกล่าวถึงกีฬาที่จัดเป็นประเภทศิลปะป้องกันตัว นอกจาก ยูโด มวยปล้ำ คาราเต้ กีฬายูยิตสูได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย และแน่นอนผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้ได้รับการตอบรับ รวมถึงยังเป็นผู้นำทัพเยาวชนของเราไปลุยในเวทีโลก แพ้บ้าง ผิดหวังบ้าง แต่ความตั้งใจที่ล้นเปี่ยมทำให้บุคคลนี้ยังคงเดินหน้าสร้างปลุกปั่นนักกีฬา เพื่อให้ทั่วโลกจักความสามารถของเยาวชนไทยกับกีฬายูยิตสู มาทำความรู้จักโค้ชแก้วแห่งสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ หรือโค้ชแก้ว

หลายคนรู้จักโค้ชแก้วในฐานะนักกีฬายูโดทีมชาติ ผู้ฝึกสอน และอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และผู้บริหารของสถาบันกีฬา จากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับโค้ชแก้วกับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานด้านกีฬา โค้ชแก้วได้ให้มุมมองน่าสนใจไว้ว่า เมื่อเราพูดถึงเรื่องกีฬา เราต้องยึดมั่นในปรัชญา “กีฬาพัฒนาพลเมือง” เราต้องส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่ออะไร? คำตอบคือก่อนอื่นเราต้องทำเพื่อสุขภาพ ต่อมาคือทำเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เมื่อเป็นเลิศแล้วได้อะไร? หัวใจสำคัญคือ การสร้างสังคมธรรมาธิปไตย หากเรามีเป้าหมายที่เริ่มจากตัวเราแล้วเราจึงส่งต่อให้คนอื่น จึงเป็นที่มาของความมุ่งมั่นและตั้งใจบทบาทและหน้าที่ของสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันของเรามุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทำให้เราสามารถพัฒนากีฬาสู่ระดับชาติและนานาชาติ เราต้องแข่งขันได้ในระดับสากลโดยเน้นคุณภาพควบคู่ไปกับการเรียนการสอน และการบริการด้านกีฬาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม     การที่ได้เริ่มต้นจากอินเนอร์ภายในของเรา ส่งต่อไปยังคนรอบข้าง ชุมชน สังคม สิ่งที่ทำให้เราได้จากกีฬานอกจากร่างกายแข็งแรง และแน่นอนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ออกแรงเพื่อประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ ต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญาทุกชนิด กีฬามีกฎ และกติกาในการ ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎ ยอมรับกติกาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โค้ชแก้วนำไปใช้กับทุกบริบทของงานด้านกีฬาที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับผิดชอบดูแลเพื่อเป็นสารตั้งต้นให้กับเยาวชนไทย

 

 

กีฬากับคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่ไม่ควรมองข้าม

กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันนักศึกษาทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต อาจคิดว่าทำไมต้องเรียนพละในช่วงมหาวิทยาลัย? เหตุผลก็คือโดยทั่วไปว่าเล่นกีฬาได้ประโยชน์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ หากมองผิวเผินย่อมเห็นว่าคุณค่าน้อยมาก แต่คุณค่าจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬามีมากมายถ้าสามารถเข้าถึงแก่นแท้จริง ๆ กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมวินัย และความรับผิดชอบ สร้างเสริมภาวะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาได้อย่างดี มีทักษะในการบริหารจัดการ เสียสละ ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลองสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง ดังนั้นทุกคนสามารถถ่ายโยงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ คุณค่าจากการเล่นกีฬาที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่มหาวิทยาลัยสร้างให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน

สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งปวงของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยยึดมั่นว่า "สุขภาพดี มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งปวง" ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนหรือแม้แต่กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมการกีฬา อาทิ เปิดอบรมกีฬาแต่ละประเภท ให้กับผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจ การกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลภายใน การแข่งขันบาสเกตบอล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกีฬาเพื่อมวลชน เช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาอุดมศึกษา กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ฯลฯ รวมถึง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโครงการฝึกอบรมป้องกันตัวให้กับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและองค์กรที่สนใจอย่างตำรวจทหาร เป็นต้น

 

 

ผลักดันยูยิตสู พัฒนาคน พัฒนาชาติ

จากมุมมองและบทบาทหน้าที่โค้ชแก้วที่มุ่งมั่นพัฒนากีฬาในภาพรวมไม่ใช่แค่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต แต่ยังได้ก้าวสู่การนำกีฬาไปพัฒนาคนจากบทบาทในฐานะนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างชื่อเสียงจากการนำทัพนักกีฬายูยิตสู่ไปคว้าแชมป์ กวาดเหรียญหลายเวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ นานาชาติ อาทิ การแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Ju-Jitsu International Federation (JJIF) รายการแข่งขันยูยิตสู The Rookie North Thailand Jujitsu Thailand Championship 2022 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 RSU Ju-jitsu Championship 2022 การแข่งขันเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  จากความสำเร็จของกีฬายูยิตสูนอกจากเป็นกีฬาที่ขยายความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยแล้ว นักกีฬาเทควันโด, คาราเต้, มวยปล้ำ หรือ ยูโด สามารถเข้ามาเล่นยูยิตสูได้หมด ทำให้โค้ชแก้วในฐานะนายกสมาคมฯ หยุดการพัฒนาไม่ได้ เพราะชาติต่าง ๆ ทั่วโลกได้สร้างนักกีฬาขึ้นมามากมายและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ฉะนั้นสำหรับบ้านเราต้องพยายามเผยแพร่กีฬาชนิดให้ขยายในวงกว้างเพิ่มขึ้น จะทำให้เห็นภาพชัดในระดับประเทศ การสร้างและพัฒนานักกีฬายูยิตสูนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันที่สามารถใช้ได้จริงๆ ประกอบกับการเล่นใช้ทุกองค์ประกอบ มี แตะต่อย ทุ่ม ล็อค จับ หัก มีครบถ้วนทุกกระบวนท่าการป้องกันตัว ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากพอที่จะผลักดันให้เกิดความนิยมเพิ่มมากแม้อาจต้องใช้เวลา

 

 

เพราะฉะนั้นแล้ว กีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา รวมถึงทุกคนในสังคมมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีส่งผลดีโดยตรงกับการเรียนและในชีวิตที่สำคัญสร้างวินัย ความทุ่มเท และการไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ยาก

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ