นายสมภพ สุวรรณโชติ ได้รับคัดเลือกเป็นนศ.ทุนพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561

28 Jun 2018

 

          นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561

นายสมภพ สุวรรณโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับการได้รับรางวัลทุนพระราชทานครั้งนี้ว่า เบื้องต้นผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้ที่ทางคณะเสนอชื่อเข้าไปเพื่อร่วมคัดเลือก โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นคณะกรรมการดูจากผลการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งตนเป็นตัวแทนของคณะบัญชี ม.รังสิต โดยที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นนักกิจกรรมของคณะอยู่แล้ว จึงมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมอยู่บ่อยครั้ง อาทิ กิจกรรมเพื่อการกุศลในโอกาสต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยก็มีโอกาสได้ร่วมกับชุมชนในการกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำ แจกข้าวสาร ระดมทุนช่วยเหลือสังคม และร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยทำฝายกั้นน้ำที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ในส่วนของการเรียนนั้นมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 3.77    

“สำหรับรางวัลนักศึกษาทุนพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว โดยที่ผ่านเรามีความตั้งใจดีในการดำเนินชีวิต และการตั้งใจเรียนเสมอมา ซึ่งทุนพระราชทานดังกล่าวจะได้รับเป็นทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตในการเรียนจนจบหลักสูตร ซึ่งก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย ขอขอบคุณคณาจารย์ในคณะบัญชีทุกท่านที่ให้โอกาสได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา” นายสมภพ กล่าว

ในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ตั้งใจไว้ว่าจะทำงานในสายวิชาชีพเป็นนักบัญชี โดยสนใจงานทางด้านผู้ตรวจสอบบัญชี เมื่อได้ใบประกอบวิชาชีพนักบัญชีแล้ว อาจจะทำงานสักระยะเพื่อหาประสบการณ์ และภายหลังอาจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านบัญชีที่ต่างประเทศ เพราะในยุคปัจจุบัน "นักบัญชี" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ติดอันดับขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอันดับต้นๆ เนื่องจากเรื่องการจัดการการเงินหรือบัญชีนั้นเป็นส่วนสำคัญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน และจะนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

เรียนบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด เรียนบัญชีที่ม.รังสิต ได้อะไร?

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนคณะบัญชี ม.รังสิต ได้ออกแบบมาให้ครอบคลุมรายวิชาบัญชี และศาสตร์อื่นๆ ตามแนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศด้านวิชาชีพบัญชีกระบวนการเรียนการสอนเน้นหลักการ และทักษะการปฎิบัติโดยมีการฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ส่งเสริมแผนการศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อผลักดันให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การทำ Workshop วิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดงานวิชาชีพ และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิชาชีพบัญชี  

“แน่นอนเรียนบัญชีต้องเจอตัวเลข แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยากเกินที่จะเรียนรู้ เพราะในยุคปัจจุบันนักบัญชีสามารถนำโปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์กับบัญชีได้ ถ้าเรามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เราจะเข้าใจว่าทำไมผลลัพธ์ถึงออกมาเป็นแบบนี้ การเรียนบัญชีจะสอนให้เราเป็นนักวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ที่สำคัญคือเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เพราะหัวใจสำคัญของการเป็นนักบัญชีที่ดีคือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพบัญชี ไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

เรียนบัญชี ดียังไง?

        เมื่อสำเร็จการศึกษาน้องๆ สามารถเข้าทำงานในสายวิชาชีพบัญชีในตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชีบริหารที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร นักวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ แผนกบัญชีและการเงิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปง่ายๆ ได้ดังนี้

- มีงานรองรับ 100% ค่าตอบแทนสูงตามประสบการณ์

- เป็นเจ้าของกิจการก็รุ่ง ทำงานบริษัท หน่วยงานไหนก็ได้  

- ไม่มีใครแย่งงาน เพราะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องผ่านการเรียนและสอบใบประกอบวิชาชีพ

- จบบัญชีอยากทำงานสายธนาคารก็ได้ หรือจะเป็นที่ปรึกษาการเงิน งานวางระบบบัญชี งานบริหาร หรืองานราชการก็ทำได้

โอ้โห! เรียนบัญชียุคดิจิทัลก็น่าสนใจไม่เบาใช่มั้ย?

คณะบัญชี ม.รังสิต พร้อมปั้นนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ