เด็กนิเทศฯ ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิป EXAT Young Gen Contest

05 Nov 2021

     ผลงานเรื่อง “ทางวิเศษ เพื่อคนพิเศษ” ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดคลิปกิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา จัดโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

     ผศ.ดร.อานิก ทวิชาชาติ อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติในรายวิชา SPC219 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่องานสื่อสารการกีฬา โดยผู้สอนจะมักมีโจทย์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สอน โดยในปีนี้มีการจัดประกวด EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดให้นักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อที่จะต้องลงมือทำในสถานการณ์จริง ต้องตีโจทย์ หาข้อมูล คิดงาน ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์การส่งผลงาน มีกรรมการพิจารณาผลงาน ทั้งหมดนี้ท้าทายความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน และการเรียนในห้องเรียนอีกแล้ว ซึ่งหัวข้อในการประกวดครั้งนี้คือ “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” และหลังจากให้นักศึกษาไปคิดเพิ่มเติม เพื่อหาประเด็นหลักที่อยากจะเล่าเรื่อง ปรับแก้รายละเอียดต่างๆ และกระบวนการถ่ายทำในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

     “สำหรับการตีความหัวข้อ ทางพิเศษ ทางวิเศษ ที่นักศึกษานำเสนอเรื่องทางพิเศษเป็นความวิเศษที่ช่วยให้ครอบครัวเดินทางมาใช้เวลาร่วมกันได้เร็วขึ้น ซึ่งทางพิเศษได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญกับครอบครัว สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีจากการได้ใช้เวลาร่วมกัน จากการนำเสนอผ่านคลิปทำได้ดีผ่านภาพ สี แสง และน้ำเสียงของตัวละครที่ดูแล้วอบอุ่น ซึ่งความอบอุ่นสามารถแทนความสัมพันธ์ของครอบครัวได้”

     ผศ.ดร.อานิก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าประกวดในเวทีต่างๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้หลายทักษะที่นักนิเทศศาสตร์ควรมี เช่น ทักษะการผลิตสื่อ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การตีความ การนำเสนอ การเล่าเรื่อง และโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนามุมมองของนักศึกษาที่มีต่อสังคม ให้คิดและทำเพื่อสังคมได้ด้วย ซึ่งทั้งกระบวนการในการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่ตีโจทย์ คิดหาไอเดีย และผลิตผลงาน สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีมุมมองอย่างไรต่อสังคม ซึ่งนักศึกษาก็ชี้ให้ถึงเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อการขับเคลื่อนสังคม และเห็นว่าการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวด ทำให้นักศึกษาได้ทดสอบและพัฒนาทักษะแบบของจริง โจทย์จริง กรรมการตัวจริงจากภายนอก ซึ่งนักศึกษาก็ได้ประสบการณ์ไปมากมายจากการลงสนามการประกวด

     ด้าน นายยุคนธร บุญนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนจากทีมที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คำแนะนำ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันคิดและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้พวกเราได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือทำงานจริงๆ โดยส่วนตัวได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้มุมกล้อง  ขนาดภาพ  การเขียนสคริปต์ และการแตกช็อตในการถ่ายทำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

     นอกจากนี้ คือ การเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง กล่าวคือ การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนเบื้องต้น  และการลงมือปฏิบัติจริง การผลิตผลงานจริงๆ ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ผลงานออกมาดีที่สุด ทำให้รู้ว่าความรู้จากการเรียนในห้องนั้นสำคัญ แต่สำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ การได้ลงมือปฏิบัติจริงก็สำคัญไม่แพ้กัน การนำความรู้จากในห้องเรียนมาหาประสบการณ์กับความท้าทายนอกห้องเรียน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ทั้งยังทำให้รู้ว่าโลกภายนอกยังมีคนที่มีฝีมือมีความสามารถอยู่อีกมากมาย และเราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

สมาชิกในทีม (จากซ้าย) : นายรักษ์เกียรติ โภชนะกิจ, นายยุคนธร บุญนาค และนายศักดิโชติ จงรุ่งสำราญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ