ณภัทร เส็งเกี้ยง ได้รับทุนการศึกษา “โครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 6” เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน

06 May 2022

         นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% “โครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 6”

         นายณภัทร เส็งเกี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดสุดยอดเยาวชนไทย ในโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยอันเป็นอนาคตของชาติ โดยบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต โดยการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และด้านสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติคุณ และ ทุนการศึกษาในระดับปริญาตรี

 

         “ในส่วนของการดำเนินโครงการฯ นี้ ได้เฟ้นหาเยาวชนที่ความสามารถพิเศษ ผ่านระบบออดิชั่นออนไลน์และการสัญจรลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อคัดเลือกเพียง 20 คนสุดท้าย โดยผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 คนนั้น ได้ผ่านการอบรมฝึกพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้านการแสดงออก ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความพร้อมทางด้านอารมณ์ สติปัญญา โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สู่การเป็นเยาวชนคุณภาพ ผ่านกิจกรรม Workshop ทดสอบ ประเมินผล และแสดงศักยภาพบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ ซึ่งตนเองได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% จากทางมหาวิทยาลัยรังสิต นับเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งความรู้ความสามารถที่เรามีได้ต่อยอดมาจากการเป็นนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย”

         นายณภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพราะมีความสนใจเกี่ยวกับงานทางด้านการสื่อสาร การผลิตคอนเทนต์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งสิ่งที่เรียนมาสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นนักประชาสัมพันธ์องค์กร นักประชาสัมพันธ์การตลาด หรือสร้างแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังได้เรียนและทำกิจกรรมควบคู่กัน เพราะเชื่อวามความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การทำงานจริง และที่นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต สอนให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ