นศ. บัญชี ม.รังสิต ได้รับโล่รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562

20 Aug 2019

 

     นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติบัตรและโล่ รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจําปี 2562 จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในงานวันสตรีไทย จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์


     นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้รับในครั้งนี้ว่า เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าโดยเป็นการยกย่องเชิดชูเยาวสตรีไทยดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวสตรีทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับในบทบาทและศักยภาพด้านต่างๆ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลการเรียน ผลงานและรางวัลด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม การรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาและการทำหน้าที่ของเยาวสตรีซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งในปี 2562 มีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 8 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จำนวน 9 คน ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
     ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้างผลงานที่ผ่านมี ฟอง อินแสง เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ และตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของคณะและมหาวิทยาลัยหลากหลายกิจกรรม มีความสามารถในการรำไทย โดยมีโอกาสได้รำโชว์ในวาระต่างๆ เป็นต้น สำหรับสตรีที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคือ คุณแม่

     “สำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นความภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติ ภูมิใจ และดีใจเป็นอย่างมาก นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รู้สึกตื้นตันใจ จำได้ว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้ดูโทรทัศน์เห็นข่าวพระราชสำนักเกี่ยวกับการมอบรางวัล ด้วยความที่เป็นเด็กก็พูดกับครอบครัวไปว่า “หนูอยากรับรางวัลแบบนี้บ้าง” และในวันนี้คำพูดที่พูดไปวันนั้นก็เป็นจริง รางวัลนี้เปรียบเสมือนเครื่องพิสูจน์ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอแค่เราลงมือทำ และการกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง รางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต และคณาจารย์คณะบัญชี ที่คอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ และที่สำคัญครอบครัว ที่เป็นทั้งแรงกายและแรงใจให้ในเราได้ทำสิ่งดีๆ” นางสาวฟอง อินแสง กล่าวเพิ่มเติม 


     
 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ