นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

06 Oct 2020

     นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลพระราชทานเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2563

     นายชาคริต ทองประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนักศึกษาทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ กล่าวเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกระทรวงพัฒนาสังคม เเละความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัลโดยพิจารณาจากผลงานพฤติกรรมความสามารถ การสนับสนุนการปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางศาสนา หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาจิตใจ สำหรับรางวัลที่ได้รับมานับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต

     “สำหรับผมมองว่าการได้รับรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม ทั้งเด็กเเละเยาวชน ผลพวงมาจากการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เเละรางวัลย่อมเป็นสิ่งที่เเสดงว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นได้ประจักษ์เเก่ผู้คนเเละเเสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เพียรสร้างมาได้เกิดประโยชน์เเก่สังคมส่วนรวมจริงๆ โดยที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัล อาทิ เป็นผู้เเทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมสันติภาพสากล “รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ระดับโลก เเละภูมิภาคเอเชียเเปซิฟิก โดยองค์การสหประชาชาติ และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประจำปี 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทอล์คโชว์ระดับชาติ ในหัวข้อ “เยาวชนไทยฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ เเละไทยแลนด์ 4.0” โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ปี 2018 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เเละผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ เเละเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 ได้รับการคัดเลือกอบรมเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ที่มีความสามารถด้าน “การพูด การอ่าน เเละการเขียน” เนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปี 2562 และรางวัลเยาวชนผู้มีความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 เป็นต้น”

     นายชาคริต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจะพัฒนาตนเองให้ดีเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้นั้น จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งทางวิชาการ เเละวิชาชีวิตหรือทักษะทางสังคมควบคู่กันไปด้วย หากพัฒนาเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดเฉพาะด้าน การพัฒนาย่อมไม่เกิดความยั่งยืนในอนาคต เเละที่สำคัญชีวิตของคนเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากัน เเต่เราจะบริหารเวลาทั้ง 24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์อย่างไรโดยไม่ทำให้เวลาที่เสียไปนั้นสูญเปล่า ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะได้รับโอกาสอะไรในชีวิตก็ต้องทำให้เต็มที่และดีที่สุด

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ