นศ. บัญชี ม.รังสิต ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12

21 Jan 2019


     นักศึกษาคณะบัญชี ม.รังสิต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     นางสาวณัฐชาภัทน์ ตั้งทวีวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนจากทีมที่ 1 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน กล่าวว่า ในทีมมีด้วยกันทั้งหมด 3 คน โดยก่อนการแข่งขันได้เตรียมความพร้อมในการทบทวนทุกเรื่องด้านบัญชีที่เรียนมา โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหัวข้อตามความถนัด เราในฐานะน้องเล็กในทีมก็ค่อนข้างกดดัน เนื่องจากเป็นการแข่งครั้งแรก แต่ก็อุ่นใจเพราะในทีมเป็นรุ่นพี่มีประสบการณ์ในการแข่งขันมาก่อน นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะได้ช่วยติวความรู้เพิ่มเติม ทำให้สามารถนำความรู้ที่อาจารย์สอนออกมาใช้ได้ค่อนข้างดี โดยในการแข่งขันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีขั้นกลาง มาตรฐาน ต้นทุน สอบบัญชี ภาษี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

สมาชิกทีมที่ 1 นายวิวัฒนา บุตรอากาศ นางสาวทิพอักษร จันทร์เขียว และนางสาวณัฐชาภัทน์ ตั้งทวีวัฒน์ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

     “สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม จาก 15 มหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกจะเป็นข้อสอบระดับปานกลาง ส่วนรอบที่สองเป็นข้อสอบระดับยาก ในโอกาสนี้ทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ทีมละ 3 คน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 ทีม กับผลการแข่งขันที่ผ่านมาและรางวัลที่ได้รับ ถือว่าพวกเราทุกคนในทีมทำเต็มที่แล้ว แต่ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เวทีนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์และความภูมใจในก้าวแรกของนักบัญชีของพวกเราทุกคน” นางสาวณัฐชาภัทน์ กล่าว     นางสาวณัฐกาล สุขประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนจากทีมที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน กล่าวว่า ตนและสมาชิกในทีมได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันในทีมโดยแบ่งกันการอ่านหนังสือและศึกษาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้สำหรับการแข่งขันครบถ้วนที่สุด โดยคำถามในการแข่งขันจะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบัญชีภาษีอากร และระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยในการแข่งขัน รอบที่1 เป็นคำถามในระดับปานกลาง จำนวน 40 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที รอบที่ 2 เป็นคำถามในระดับยาก จำนวน 10 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที ซึ่งก่อนหน้าที่จะแข่งขันมีอาจารย์ในคณะช่วยติวข้อสอบให้ โดยการแข่งขันครั้งนี้ถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่บรรยากาศในวันแข่งขันจริงนั้นตื่นเต้นและกดดันพอสมควร เพราะมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหลายทีม

สมาชิกทีมที่ 2 นางสาวจรรยวรรธณ์ จันทร์ประทุม นางสาวณัฐกาล สุขประเสริฐ และนายสมภพ สุวรรณโชติ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

     “กับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของพวกเรา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี รู้สึกภูมิใจกับรางวัลของความพยายามที่ทุกคนในทีมทำอย่างเต็มความสามารถ การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับบัญชีมากยิ่งขึ้น และยังได้ประสบการณ์โดยตรงสำหรับเอาไว้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักบัญชีในอนาคตอีกด้วย” นางสาวณัฐกาล กล่าวเพิ่มเติม


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ