ม.รังสิต ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการฯ

16 Sep 2019

     มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรเครือข่าย จัดงานพิธีรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการ เรื่อง การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใด ต้องรับผิดชอบ และเสวนาเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก ซึ่ง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีครอบครัวของบิลลี่ พร้อมด้วย นายกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.รังสิต นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม ม.รังสิต นายสานิตย์ แสงขาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์ ม.รังสิต ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายชนม์สวัสดิ์ ประศาสน์ครุการ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 (ป.ป.ท.) นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษย์ นายสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล คณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุม6-200 อาคารพระพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการให้รัฐไทยได้ตระหนักถึงพันธกรณีและหน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดงานรำลึกถึงบิลลี่ และเสวนาวิชาการเรื่อง การฆาตกรรมอำพรางศพนายพอละจี หรือบิลลี่ บุคคลใดต้องรับผิดชอบ และเสวนาวิชาการเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรำลึก บอกเล่า ระดมความเห็น ตั้งข้อสังเกตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ที่จะนำมาสู่การทำความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งการขึ้นทะเบียนผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

     ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศพหุสังคม ที่มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการผสมผสาน ของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ อันหลากหลาย ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในสยามประเทศ เป็นระยะเวลากว่าพันปี หาได้เกิดจากความเป็นคนที่มีชาติพันธุ์เดียวกันไม่ แต่เกิดจากความเป็นคนที่มีชาติภูมิเดียวกันต่างหาก อันเกิดจากกลไกทางการเมืองและสังคม ที่บูรณาการคนหลายชาติพันธุ์ ในแต่ละยุคสมัยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ให้เป็นคนกลุ่มเดียวกัน โดยมีสำนึกในแผ่นดินเกิด และที่อยู่อาศัยร่วมกัน จนก่อเกิดสำนึกในชาติภูมิ หรือแผ่นดินเกิดร่วมกัน จะเห็นได้ว่าอดีตที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงให้ความสำคัญกับประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท่านมักเสด็จออกไปเยี่ยมทุกข์ บำรุงสุข และให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค ดังนั้น ไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนในแผ่นดินไทย เราทุกคนล้วนเป็นชาติภูมิเดียวกัน จะต้องไม่มีการแบ่งแยก หรือ เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชาวบ้านบางกลอย (หรือใจแผ่นดิน) ในป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นคนไทยดั่งเดิม ที่อยู่กับป่ามาตั้งแต่ ครั้งบรรพบุรุษ มีอายุยาวนาน มากกว่า กฎหมายอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเสียอีกที่มีวิถีชีวิต ปลูกบ้านด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคา ใบค้อ ไม่มีสิ่งก่อสร้างถาวร ทำเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ปลูกข้าว พริก เผือก มัน ผัก จับปลา ใช้ชีวิตแบบพอเพียง กลมกลืนกับธรรมชาติ และป่าไม้ ติดต่อกับโลกภายนอกน้อยมาก แต่วิถีชีวิตกลับต้องเปลี่ยนไปตั้งแต่มีการประกาศเป็นเขต อุทยานแห่งชาติ จนกลายเป็นความขัดแย้ง ระหว่างประชาชนคนไทยดั่งเดิม กับภาครัฐ อันนำมาสู่ความรุนแรงการสูญเสีย และข้อพิพาทต่างๆ มากมาย

     “เมื่อเราได้ทราบข่าว “การอุ้มฆ่า บิลลี่” หรือนายพอละจี รักจงเจริญ แกนนำชาวบ้าน ที่อุทิศตน ต่อสู้เรียกร้อง เพื่อสิทธิของชาวกะเหรี่ยง ยิ่งทำให้เราเศร้าใจ ประเทศไทยควรเป็นสังคมธรรมาธิปไตยได้แล้ว การอุ้มฆ่า หรือ อุ้มหาย หรือ แม้แต่การทำร้ายร่างกาย เพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้ ครอบครัวของ บิลลี่ และพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง รวมถึง รำลึกถึง “ปู่คออี้” ผู้อาวุโสแห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องกะเหรี่ยง บ้านบางกลอย ใจแผ่นดินและสำหรับเวทีเสวนา วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การฆาตกรรมอำพรางศพ นายพอละจี หรือ บิลลี่” เราคาดหวังว่า กระบวนการยุติธรรม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสืบสวน สอบสวน จะเร่งดำเนินการหาผู้กระทำผิด มารับโทษโดยเร็ว และในขณะเดียวกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำหน้าที่โดยมิเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไป” รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

     ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายเป็นการเปิดเสวนาเรื่อง ปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก โดยมีตัวแทนชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน และชาวบ้านทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คุณสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผอ.ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คุณเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อ.วุฒิ บุญเลิศ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี อ.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ม.มหิดล คุณกฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ว่าที่ร้อยเอกหญิงภัทรมน สุวพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต และอ.สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ดำเนินรายการ

รายชื่อหน่วยงานผู้จัดงาน

1. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

2. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

6. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

7. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี

8. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

9. สมาคมปกาเกอญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

11. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

12. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์

13. เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง

14. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

15. มูลนิธิชุมชนไท

16. กลุ่มดินสอสี

17. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

18. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

19. ฝ่ายพัฒนาสังคม และสถาบันรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยรังสิต

20. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ