ม.รังสิต เปิดให้ทุนศึกษาต่อด้านรังสีเทคนิค ระดับ ป.โท / เอก

03 Aug 2018

คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้ทุนศึกษาต่อด้านรังสีเทคนิค ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคคลทั่วไป ลดปัญหาความขาดแคลนนักรังสีเทคนิค

 


รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยขาดแคลนนักรังสีเทคนิคเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดโอกาสให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านรังสีเทคนิคในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 


“อย่างที่ทราบว่าวิชาชีพรังสีเทคนิคขาดแคลน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในขณะเดียวกันนอกจากวิชาชีพรังสีเทคนิคจะขาดแคลนแล้ว อาจารย์รังสีเทคนิคยังมีความขาดแคลนเช่นเดียวกัน ซึ่งจากผลสำรวจทั้งประเทศพบว่า นักรังสีเทคนิคนอกจากจะขาดแคลนแล้วค่าตอบแทนยังสูงด้วย ผู้ที่เรียนจบสาขารังสีเทคนิคส่วนใหญ่จึงมุ่งทำงานในโรงพยาบาล ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อมาเป็นอาจารย์จึงมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสำคัญของนักรังสีเทคนิคจึงได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาเพื่อลดความขาดแคลนดังกล่าว

 


เราจะสร้างอาจารย์ของเราเองโดยการให้ทุนไปเรียนต่อทั้งบุคลากรภายในและบุคคลทั่วไป โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้วจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยอาจารย์ทันที โดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งไปเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ประจำในคณะรังสีเทคนิค ซึ่งการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนั้นจะใช้หลักการเดียวกัน” คณบดีคณะรังสีเทคนิค กล่าวเสริม

 


ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1704

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ