จะเริ่มต้นกี่ครั้งก็ไม่หวั่น ขอให้สิ่งที่ฝันนั้นเป็นจริง

19 Jun 2020

     “เพราะอยากทำตามความฝันของตัวเอง” ประโยคสั้นๆ ของสาวิตรี โรจน์ประทักษ์ (เฟียต) นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากทำตามความฝันของตนเอง คือเป็นวิศวกรให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เธอก็ไม่เคยหวั่น และวันนี้ความฝันของเธอใกล้เป็นจริงด้วยการคว้าทุนเรียนต่อปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา

     เฟียต เล่าว่า อยากเรียนวิศวะมาตั้งแต่แรก แต่อาจเพราะเป็นผู้หญิงคุณพ่อเลยอยากให้เรียนบัญชีมากกว่า หลังจบ ม.ปลาย จึงตามใจคุณพ่อเรียนปริญญาตรีบัญชี และเรียนต่อปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่พอเรียนจบก็ยังอยากทำความฝันให้เป็นจริง จึงคุยกับคุณพ่อว่ายังอยากเรียนวิศวะ ถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มเรียนใหม่ก็ตาม โดยการยื่นคะแนนสอบในปีนั้น เปลี่ยนจากระบบเอนทรานซ์มาใช้ระบบ Admission โดยมีข้อจำกัดว่า ต้องสอบ O-net ให้ตรงกับปีที่จบมัธยม จึงจะสามารถยื่นคะแนนได้ ทำให้ไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐได้ แต่ไม่อยากเสียเวลารอไปอีกปี จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งหลังจากดูข้อมูลจากหลายๆ มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เรามั่นใจเลือกเรียนวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

     สุดท้ายเธอก็ทำความฝันของตนเองได้สำเร็จ โดยจบปริญญาตรีมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง พร้อมคว้าทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.)

     หลังจากที่เฟียตเรียนจบ ป.ตรี มีทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) เป็นทุนการศึกษาที่ให้แก่ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาปริญญาเอกที่มีการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการ จึงสมัครขอทุนนี้ โดยทุนฯ จะคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของทุนนี้คือ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ เฟียตจึงเลือกเรียนต่อทางด้านแหล่งน้ำ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่างกันอย่างไร

     ด้วยความที่เฟียตอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งแต่แรก ตอนเรียนปริญญาตรีจึงตั้งใจเรียนในห้องเรียน ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจจะถามอาจารย์ในห้องเรียน หรือหากมีการบ้านหรืองานที่อาจารย์สั่งก็จะทำเลย เพราะถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัว และจะอ่านหนังสือทบทวนช่วงใกล้สอบ  ส่วนปริญญาโทก็จะตั้งใจเรียนในห้องเรียนเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี การเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทจะคล้ายกันคือ เรียนตามตารางเรียนที่กำหนด แต่พอเริ่มทำวิจัยปริญญาเอก ต้องอ่านงานวิจัยเยอะมาก ดังนั้น จึงต้องจัดตารางชีวิตของเราเอง ต้องมีวินัย เพื่อที่จะได้ทำงานวิจัยได้เสร็จตรงกับเวลาที่กำหนด

     "ทุนฯ สามารถเลือกไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้ ซึ่งหลังจากศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำก็จะมีที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดิมกำหนดเดินทางไปเรียนต่อปลายปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้เลื่อนระยะเวลาการไปศึกษาต่อต่างประเทศออกไปก่อน และเดือนตุลาคมเฟียตได้ส่งบทความทางวิชาการไปนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับแล้ว แต่ต้องเลื่อนการนำเสนอออกไปก่อน เพราะสถานการณ์ เชื้อไวรัส COVID-19"

     สายงานทางวิศวกรรมโยธา หลายคนคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชาย ซึ่งอาจนึกภาพตอนออกไซต์งาน แต่จริงๆ แล้ว สายงานทางด้านนี้สามารถทำงานได้หลากหลายมากๆ ดังนั้น ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเรียนได้

           

.

 

           

           

           

 

           

           

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ