สาธิต ม.รังสิต แนะนำการศึกษามิติใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของโลกในอนาคต

30 Nov 2021

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการศึกษา การศึกษานั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของโลกในอนาคต

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “การปิดสถานศึกษาหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดในปี 2020 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและบริบทของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป เราพร้อมปรับตัวสู่มิติใหม่ของการศึกษาที่เปิดกว้างทางความคิดและอาชีพในอนาคต จึงได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงมิติของการศึกษาที่เห็นได้ชัดระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การเกิดขึ้น รูปแบบของการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน สถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนมีการปรับตัวเพื่อตอบรับการศึกษาและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนยังคงเป็นแหล่งที่มอบองค์ความรู้ที่จะให้ในการทำงานและชีวิตของเยาวชนต่อไป”

 

 

หลักสูตรนานาชาติทวิภาษา ของโรงเรียนสาธิต ม.รังสิต เป็นหลักสูตรที่ที่ผสมผสานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  Cambridge International Curriculum และ IB Primary Years Programme ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ ความสามารถทางภาษา ความต้องการทางการเรียนรู้ที่แตกต่าง โปรแกรม IB ในระดับประถมศึกษา และโปรแกรม Cambridge ในระดับมัธยมศึกษายังมีมาตรฐานที่เป็นสากล จึงทำให้มาตรฐานเกินกว่าข้อบังคับที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการเรียนยุคปัจจุบัน 

การศึกษาในแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ดังนั้นการศึกษาแบบดั้งเดิม ไม่ได้มีการจัดเตรียมทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวให้กับเด็ก ปัจจุบันลูกหลานเราอยู่ในยุคแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ พวกเขาจะต้องเป็นนักคิดที่มีความสร้างสรรค์ เป็นนักวิจัย นักแก้ปัญหา และจะต้องมีความรู้อย่างแท้จริงโดยไม่ใช่การเรียนที่ใช้การท่องจำ พวกเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมทางความคิดในการเติบโต และทัศนคติรักในการเรียนรู้

 


 

นอกจากตัวหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนมีการใช้ Edtech ทำให้นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนผ่านออนไลน์หรือมาเรียนที่โรงเรียน โดยครูที่มีความชำนาญการและประสบการณ์ในด้านการสอน และเชื่อว่าจะตอบรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการศึกษา ถึงเวลาที่เราต้องเร่งปรับเปลี่ยนสไตล์การเรียนการสอน รวมถึงบริบทต่างๆ ให้ตรงกับยุคสมัยเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน Open House 2021 ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. แนะนำหลักสูตรนานาชาติทวิภาษา (International Bilingual Curriculum) และรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่โทร.02-7927504 หรือลงทะเบียนผ่าน https://www.sbs.ac.th/bangkok/welcome.html

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ