Multi-skills & Multi-platform สร้างตัวตนคนทีวี กับหลักสูตรวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ม.รังสิต

15 Jun 2021

     เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว Multi-platform เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ทุกวงการตื่นตัวกันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตสื่อที่มองเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นสมรภูมิในการโชว์ไอเดียของตน ขณะเดียวกันอุณหภูมิของการแข่งขันก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน แล้วจะทำอย่างไรให้เรามี Multi-skills พร้อมที่จะแข่งกับคนอื่นได้

     หลักสูตรวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เน้นการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีทักษะแบบมัลติสกิล (Multi-skills) ไม่ใช่เรียนเพียงแค่ทำรายการโทรทัศน์ในแพลตฟอร์มเดิมๆ  เพราะในโลกของการหลอมหลวมสื่อ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐาน เช่น การจัดการข้อมูล การเขียนบท เขียนสคริปต์ การถ่ายทำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว การใช้น้ำเสียง การตัดต่อทั้งภาพ เสียง กราฟิก และการเผยแพร่ที่เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม

     นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังเน้นเรื่องการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นหลัก และเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปั้นให้ไอเดียที่คิดให้เป็นจริง ยุคนี้เราจะต้องไม่ใช่แค่มนุษย์เทคนิค แต่ต้องโฟกัสเรื่องคอนเทนต์ให้ชัด และสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเก่งทั้งสุนทรียศาสตร์และเทคนิค เพื่อนำเอาทั้งสองส่วนมาหลอมรวมกันให้ได้ เพราะถ้าเทคนิคดี แต่ไม่มีไอเดียก็ทำไม่ได้ มีแต่ไอเดียแต่เทคนิคไม่ดีก็ไปไม่รอดเช่นกัน

     ความเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาขชีพ ต้องสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆ รอบตัว มาเล่าให้ผู้ชมได้อยู่แล้ว ยิ่งถ้ามีมัลติสกิลก็จะช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ และยังมีทักษะที่จะสื่อสารสู่คนดูได้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม

     การปลูกฝังการสร้างสรรค์ผลงานและใช้เทคโนโลยีมาเติมเต็มงานสร้างสรรค์ให้มีสีสัน สนุก และฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะหลายอย่างอยู่ในคนๆ เดียว ซึ่งการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม จะเน้นการเรียนแบบ Project-based มากขึ้นโดยอิงกับบริบทของสังคม เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความชำนาญพื้นฐาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อควบคู่ไปด้วย

      ตลอดระยะเวลา 3 ปี เด็กวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มทุกคน จะถูกพัฒนาทักษะรอบด้านและสั่งสมประสบการณ์ เพื่อให้เกิด "Multi-skills" และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ "Multi-platform" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็ดที่ว่ายน้ำได้ บินได้ อย่างแข็งแรง โดยทุกคนจะต้องค้นหาจากความชอบของตัวเองเป็นหลัก

     เห็นได้ชัดว่า "Multi-skills" ของเด็กวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม จะทำให้สามารถเข้าถึงและทำงานได้กับสื่อทุกแพลตฟอร์ม เพราะถ้ามีทักษะและประสบกาณ์การทำงานที่หลากหลาย ก็จะเพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

      น้องๆ คนไหนที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต http://www.facebook.com/RadioAndTelevisionRSU

เรียบเรียงโดย: อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ