ทีม ResLog ม.รังสิต ซิวรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Thailand Transport Start up 4.0

01 Feb 2018

 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ทีม ResLog คว้ารางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการแข่งขันโครงการ Thailand Transport Start up 4.0

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมขนส่งสินค้าเละโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ร่วมประกวดคิดแผนธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งมีหัวข้อให้เลือก 3 หัวข้อ 1. สมาร์ทโลจิสติกส์ 2. กรีนโลจิสติกส์ และ 3. การผสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลทางโลจิสติกส์ โดยในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ภายใต้ทีม RedLog ได้นำความคิดต่อยอดมาจากคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต ซึ่งเคยทำในโครงการสตาร์ทอัพมาก่อน เป็นเรื่องของการเจาะเลือดผู้ป่วยติดเตียง แต่ทั้งนี้ยังประสบปัญหาในด้านการขนส่งซึ่งจะต้องขนส่งเลือดภายใน 2 ชั่วโมง อุณหภูมิต้องไม่เกิน 10 องศา ตรงนี้จึงนำมาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาและสามารถนำมาต่อยอดได้ โดยเป็นในลักษณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีหน้าที่ในการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านไอทีต่างๆ และการขนส่ง จึงให้นักศึกษาไปต่อยอดภายใต้โจทย์ดังกล่าวโดยใช้หลักโลจิสติกส์ในการออกแบบการขนส่งให้มีลักษณะการขนส่งที่วนรอบขอบเขตพื้นที่ที่ให้บริการ ให้มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งได้โดยมีการคำนวณระยะทางในการวิ่งไปกลับ โดยใช้ ม.รังสิตเป็นศูนย์กลางและกระจายออกไป 30 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นจึงหาว่าในพิกัดมีแลปตรวจเลือด วัดผลเลือดที่ไหนบ้าง ซึ่งเอาแลปเหล่านั้นเป็นศูนย์กลาง และวิ่งกระจายไปอีก 30 ตารางกิโลเมตร และสิ่งที่เราเน้นในการออกแบบคือเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปัญหาของการขนส่งคือต้องรักษาอุณหภูมิให้ได้ นักศึกษาจึงทำกล่องโฟมในการขนส่ง ซึ่งในภาพรวมจากโมเดลธุรกิจของนักศึกษานับว่ามีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้สำหรับการทำธุรกิจในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ยังไม่ค่อยมีคนทำ หรืออาจจะมีคนทำแต่ยังไม่ครบวงจร

(จากซ้าย) นางสาวผาณิตา ถนัดพจนามาตย์ เเละนางสาวพนิตา อยู่ร่วมใจ

นางสาวผาณิตา ถนัดพจนามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาชิกทีม RedLog กล่าวว่า ในการร่วมประกวดโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการขนส่งโดยตรง ซึ่งจากโจทย์ที่ผู้จัดงานกำหนดมาให้ 3 หัวข้อ ทีม RedLog ใช้หัวข้อที่ 3. การผสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลทางโลจิสติกส์ ซึ่งตรงกับสิ่งที่เรานำมาต่อยอด โดยสิ่งที่ทีมจะต้องนำเสนอคือ การเขียนแผนธุรกิจมาตามโมเดล Business Canvas โดยรอบแรกคัดเลือกจากแผนธุรกิจของ 13 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 5 ทีมที่เข้ารอบและขึ้นเวทีพรีเซนต์พร้อมกันในวันงาน ในทีมมีด้วยกัน 5 คน ที่ต้องช่วยกันรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอแผน ซึ่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงก็นำมาจากภาครัฐโดยตรง และไอเดียตรงนี้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ มีตัวเลขของกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน งบประมาณมีความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจในอนาคตที่ผ่านมาเคยมีการทำวิจัยเรื่องของการขนส่งเลือด แต่ไม่มีการทำธุรกิจขนส่งเลือดหรือบริการขนส่งทางด้านการแพทย์โดยตรง ตรงนี้มองว่าโมเดลธุรกิจดังกล่าวนี้มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจค่อนข้างสูง

นางสาวพนิตา อยู่ร่วมใจ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาชิกทีม RedLog กล่าวเพิ่มเติมว่าว่า เวทีการประกวดดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านธุรกิจมาต่อยอด ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้ลองวางแผนจากโจทย์ธุรกิจจริง ซึ่งอนาคตเราสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจได้ สำหรับแผนธุรกิจดังกล่าวที่วางไว้ในการประกวดครั้งนี้ อนาคตหากนำมาดำเนินการจริงคาดว่าประมาณ 3 ปีน่าจะคืนทุน และเป็นอีกธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ

ทีม RedLog เเละอาจารย์ที่ปรึกษา 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ