นิติฯ ม.รังสิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๒

21 Aug 2019


     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “วันรพี ๒๕๖๒” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่รางวัลอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลการแข่งขันฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีทอล์กโชว์ “กฎหมายกับวัยรุ่น” โดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๔ โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ณ ห้อง ๑-๓๐๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๒ ดังนี้


- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนระยองวิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมโรงเรียนศรัทธาสมุทร

     นายธีรภัทร ตั้งจิตเกษมสุข และนายตฤณ ตรงงาม จากทีมโรงเรียนระยองวิทยาคม เจ้าของรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า มีความสนใจทางด้านกฎหมายและการเรียนทางด้านนิติศาสตร์ จึงเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในครั้งนี้ โดยได้มีการเตรียมตัวทั้งการอ่านหนังสือ โดยแบ่งกันอ่านเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน และกฎหมายธุรกิจ ซึ่งเป็นโจทย์ในการแข่งขัน และเราต้องนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์โจทย์เพื่อนำตอบคำถามให้ถูกต้อง กับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะสามารถนำไปต่อยอดสำหรับการศึกษาในอนาคตได้


     นางสาวผกามาศ ช่วยนะ และนางสาวปัณภรณ์ กาจหาญ จากทีมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจจะเรียนทางด้านนิติศาสตร์ได้มาเรียนรู้ ทดลองทำโจทย์กฎหมายในด้านต่างๆ ทั้งยังทำให้เราได้ทราบเป็นแนวทางในการทำข้อสอบเข้าเรียนทางด้านนิติศาสตร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนมาแข่งขันทางโรงเรียนได้เปิดติวให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันการตอบกฎหมาย รวมทั้งอ่านหนังสือด้านกฎหมายต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์โจทย์ในการแข่งขัน สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ได้รับในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีจากความตั้งใจของเรา

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ