“ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙”

13 Oct 2017

          เรา..ภูมิใจที่เกิดในรัชกาลที่ ๙
          เรา..ภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก
          และเรา..ภูมิใจที่เป็นลูกของ “พ่อ

          เรา...ชาวมหาวิทยาลัยรังสิตล้วนแล้วแต่มีความทรงจำ มีภาพความประทับใจ มีความรักและความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นด้วยใจอันบริสุทธิ์ที่มีต่อ “พ่อหลวง” ของเราทุกคน หากแต่วันนี้เราอาจไม่ได้เห็น “พ่อหลวง” ในแบบที่คุ้นเคยอีกแล้วก็ตาม ในฐานะลูก เราอยากให้พ่อหลวงรับรู้ว่า..เรายังคงระลึกถึงพ่อหลวงอยู่ตลอดเวลา จึงถือโอกาสรวบรวมกิจกรรม และผลงานต่างๆ ที่เราชาวมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์งานด้วยหัวใจ... หัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อ “พ่อหลวง” 

  

 

รวมใจจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ”
          ศูนย์จิตอาสา RSU Volunteer สำนักงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ลูกรังสิต จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โดยเป็นศูนย์กลางในการเปิดรับนักศึกษาทั่วไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad “ทำดีเพื่อพ่อ” ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมทุกวันตลอด 2-3 สัปดาห์ จำนวนประมาณ 700 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมเด็กอัจฉริยะ เป็นต้น กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์จัดทำชุดเวชภัณฑ์ยา เก็บขยะแยกตามประเภทของขยะ จัดทำโบแจกประชาชน รวมถึงมอบขนมวุ้น ผ้าเย็น ยากันยุง ช่วยเตรียมอาหาร ขนส่งน้ำตามเต็นท์ คัดกรอง-ตรวจการแต่งกายประชาชนที่เข้าร่วมงาน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

          นอกจากนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันแพคยาสามัญ นำโลชั่นกันยุง และยาหม่องน้ำที่ร่วมกันผลิตขึ้นมาด้วยใจไปแจกจ่ายประชาชน ที่บริเวณท้องสนามหลวง

 

 

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ท้องสนามหลวง พร้อมได้รับสนับสนุนชุดเวชภัณฑ์ผลิตโดย สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อ "ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

 

         

          ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต นำผ้าเย็นและยาดมมาแจกให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ท้องสนามหลวง 

 


         

          กิจกรรมจิตอาสา รับบริการย้อมเสื้อผ้าดำฟรี และร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า เพื่อนำมาย้อมเป็นสีดำ และนำบริจาคไปยังประชาชน

 

 


          นักศึกษานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง โดยร่วมกันทำข้าวไข่เจียวให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

         การทำความดี เราไม่ได้ทำแค่เฉพาะโอกาสนี้ เราตระหนักและระลึกตนอยู่เสมอว่า เรามีหน้าที่และบทบาทของตนเอง การที่เรามีจิตอาสามาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เรามีความรักความสามัคคีมากขึ้น และเราสัญญาว่าจะเป็นพลเมืองดี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในทุกๆ โอกาส เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ยั่งยืนต่อไป

         ในฐานะปวงชนชาวไทย เราจะรักษาไว้

         ซึ่ง ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ให้ดำรงค์อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป...
         

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ