ม.รังสิต อัพเดท โครงการโรงพยาบาล RIH มุ่งเน้นรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุด

15 Sep 2023

            มหาวิทยาลัยรังสิต อัพเดทโครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital (RIH) ปรับแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ด้วยแนวคิด “การให้บริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการรักษาโรคที่ซับซ้อนสูงด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุด ผสมผสานความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ภายใต้จริยธรรมทางการแพทย์ที่ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยกำหนดระดับการให้การบริการเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับภูมิภาคด้วยราคาที่สมเหตุสมผล” (The most advanced, humanized and ethical post covid quaternary medical care for complex diseases).

 

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นประธานเปิดงาน Nova Build Expo 2023 

 

            ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital (RIH) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value)  ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

 

The most advanced post covid and smart hospital building โครงการ RIH จะมีอาคารโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด อัจฉริยะที่สุด ที่ถูกออกแบบภายหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19


The most advanced quaternary care hospital โครงการ RIH จะมีบริการทางการแพทย์ในระดับ จตุตภูมิ ที่ดีที่สุด จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัย


The most advanced humanized and medical ethical care โครงการ RIH จะให้การบริการทางการแพทย์ด้วยความเข้าใจคนไข้อย่างลึกซึ้ง บนพื้นฐานจริยธรรมทางการแพทย์ที่ยึดถือเป็นสิ่งสำคัญ


The most advanced graduate programs for healthcare professionals and international undergraduate medical education โครงการ RIH จะสนับสนุน ต่อยอด และพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลักสูตรหลังปริญญา ตามแผนงานในระยะที่ 2 และในแผนงานระยะที่ 3 จะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

 

 

            ในระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid-19 โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital ของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ปรับแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลวิถีชีวิตใหม่” ที่มีรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกอาคารที่สง่างาม สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเส้นสายภายนอกอาคารที่ตัดทอนมาจาก “เส้นทรงจอมแห” ที่เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอดีต เช่น เจดีย์ ปรางค์ มณฑป เป็นต้น

 

 

ทีมผู้ออกแบบและทีมบริหารโครงการ RSU International Hospital

 

 

            “สำหรับโครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การแพทย์สูง 21 ชั้น จำนวนเตียง 282 เตียง รองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกได้ 3,500 คน/วัน และอาคารสนับสนุนจำนวน 17 ชั้น พร้อมที่จอดรถจำนวน 563 คัน รวมถึงหอพักแพทย์และพยาบาลจำนวน 140 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในหลักสูตรหลังปริญญาและหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 87,649  ตร.ม. บนพื้นที่ 6 ไร่ และพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคตอีกจำนวน 3 ไร่ สำหรับสถานะปัจจุบันของโครงการ RSU International Hospital ได้รับการอนุมัติ EIA แล้ว และจะเริ่มการก่อสร้างในต้นปี 2567 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 8,643 ล้านบาท” อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

 

 

            อย่างไรก็ตาม นอกจากความสวยงามของกรอบอาคารที่โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital มุ่งหวังจะเป็น Landmark ของอาคารโรงพยาบาลในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้คุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โครงการ RIH ยังมีงานระบบภายในอาคารโรงพยาบาลที่ที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด อัจฉริยะที่สุด และได้ถูกคัดเลือกเป็น “โรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” โดยคณะผู้จัดงาน Nova Build Expo 2023 รวมถึงได้มีการจำลองการก่อสร้างห้องพัก และงานระบบภายในอาคารโรงพยาบาล เพื่อสาธิตให้กับผู้เข้าร่วมรับชมงาน

 

 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้จัดงาน Nova Build Expo 2023 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ