ม.รังสิต เตรียมเปิด RSU Golf Academy หลักสูตรกลอล์ฟที่จะสร้างมิติใหม่แห่งอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟเมืองไทย

22 Mar 2022

     มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมเปิด RSU Golf Academy หลักสูตรกลอล์ฟระยะสั้น และในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปักหมุดสร้างมิติใหม่แห่งอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟเมืองไทย

 

     อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ต้องการสร้างนักกอล์ฟเยาวชน รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ให้รู้จักและเล่นกีฬากอล์ฟ จึงได้เกิด RSU Golf Academy ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระดับปริญญาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ ซึ่งในระดับปริญญาตรี จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากีฬากอล์ฟ มุ่งสร้างนักกีฬากอล์ฟ รวมทั้งผู้สนใจในอุตสาหกรรมกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สื่อข่าวกีฬากอล์ฟ ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟ ผู้ให้บริการด้านโรงแรม ภัตตาคาร และการบริการต่างๆ ในสนามกอล์ฟ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากีฬากอล์ฟสร้างรายได้มหาศาลให้กับนักกีฬาดังๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย โดยการแข่งขันกีฬากอล์ฟแต่ละครั้งนำรายได้มหาศาลมาสู่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เช่น รถกอล์ฟ อุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมกอล์ฟให้ตีได้แม่นยำและคำนวณทิศทางได้ถูกต้องด้วย

 

     “นอกจากจะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา วิจัยในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีหลักสูตรระยะสั้นถึง 4 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยจับไม้กอล์ฟเลย แต่อยากลองเล่นดู ผู้ที่ต้องการมาเพิ่มทักษะและวงสวิงต่างๆ ให้ได้สกอร์สูงขึ้น จนถึงเทอร์นโปร และติวพิเศษเพื่อเข้าแข่งขันระดับต่างๆ อีกด้วย โดยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยรังสิตในการสอนกีฬากอล์ฟคือ เรามีทั้งสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการออกรอบ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุง รวมทั้งยังมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพระดับ PGA มาร่วมสอนในหลักสูตรดังกล่าวด้วย” รองคณบดีฯ กล่าว

 

     ด้าน โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากีฬากอล์ฟ วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่อยู่วงการกอล์ฟของประเทศไทยมาร่วม 30 ปี ทราบถึงความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศไทยดีว่า กีฬากอล์ฟมีมูลค่าทางการตลาดมากมายมหาศาล ทั้งเรื่องมูลค่าสนามกอล์ฟ เงินรางวัล การเรียนการสอนกอล์ฟ การเดินทางท่องเที่ยว อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย การเรียน การสอน การจ้างงาน การถ่ายทอดสด เป็นต้น และยังเป็นกีฬาชนิดเดียวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลต่อปี และปี พ.ศ. 2565 นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะมีการตื่นตัวทางด้านกีฬากอล์ฟครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น โดยการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต้องการสนับสนุน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟของประเทศไทยมีการพัฒนายิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ เพื่อต้องการสร้างประชากรกอล์ฟ สร้างบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมกอล์ฟไปพร้อมๆ กันในทุกภาคส่วนที่เป็นห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม เช่น ผลิตนักกอล์ฟ ครูสอนกอล์ฟ นักวิชาการ นักวิจัยด้านกอล์ฟ ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการนักกีฬา สื่อมวลชนด้านกอล์ฟ รวมทั้งบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมกอล์ฟทั้งในภาคสนาม การบริการ การตลาด การท่องท่องเที่ยว การสร้างและออกแบบสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพ เป็นต้น

 

     “สำหรับหลักสูตรกอล์ฟที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอน มีทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น (RSU Golf Academy Short Courses) โดยมีทั้งหมด 4 กลุ่มระดับ (Module) ได้แก่ Module ที่ 1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การเล่นลูกสั้น การสร้างวงสวิง และการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติจริงและออกรอบในสนามกอล์ฟ Module ที่ 2 ระดับกลาง (Intermediate) กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาวงสวิง ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวงสวิงและเก็บสถิติการเล่น โดยออกรอบในสนามจริง Module ที่ 3 ระดับสูง (Advanced) จิตวิทยากีฬากอล์ฟ การจัดการเข่งขันกีฬากอล์ฟ และการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติการเล่มลูกสั้นในสถานการณ์พิเศษและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และ Module ที่ 4 ระดับอาชีพ (Professional) การเป็นผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟและการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟขั้นสูง ได้แก่ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับอาชีพ รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคณาจารย์ผู้ร่วมสอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพในวงการกีฬากอล์ฟ เรียกว่า ผู้เรียนจะได้เรียนลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course เป็นสนามเรียนรู้ สนามทดลองและปฏิบัติจริง” โปรเชาวรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

     ทั้งนี้ หลักสูตรกอล์ฟระยะสั้น และระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ RSU Golf Academy 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ