อยากเรียนต่อ ป.โท ดนตรี มันจะดีใช่ไหม?

10 Mar 2020

ไอซ์ วรรณวนัช กิตติวงษ์ไกรสิน นักศึกษาปริญาญาโท สาขาวิชาการแสดงและการสอน (เอกVoice) วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามกับตนเองหลังเรียนจบปริญญาตรีว่า “อยากเรียนต่อ ป.โท ดนตรี มันจะดีใช่ไหม?” มีความจำเป็นแค่ไหนในสายอาชีพดนตรีที่ต้องเรียนต่อปริญญาตรี-โท และเอก หลังจากจบปริญญาตรีด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมในสาขาดนตรีคีตศิลป์สากล วิชาเอก Voice ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปแล้วหนึ่งใบ ด้วยเหตุผลการเริ่มต้นเส้นทางสายร้องคล้ายกับนักร้อง นักดนตรี มีชื่อเสียงหลายๆคน ที่เลือกเรียนดนตรีเพราะชอบและรู้สึกรักในการร้องเพลงตั้งแต่วัยเด็ก ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร้องเพลงรู้สึกมีความสุขมาก ทำให้อยากมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักนั่นคือ การร้องเพลง โดยเลือกที่จะเรียนดนตรีอย่างจริงจังทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

 

 

หลังจากที่จบปริญญาตรีและได้เริ่มทำงานทั้งงานอิสระ ครูสอนร้องเพลง เป็นต้น ทำให้รู้สึกว่าถึงเราจะมีความรู้สามารถสอนคนอื่นได้แล้วแต่ความรู้ที่มีนั่นยังมีไม่มากพอ จึงคิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติม เริ่มมองหาสถานที่เรียนต่อ แม้ใจยังลังเลว่าควรจะเรียนต่อปริญญาโทดนตรีจริงหรือ? ระหว่างนั้นได้มีโอกาสดูการแสดงของอาจารย์ท่านหนึ่งในรายการ The Voice Thailand นั่นคืออาจารย์กิต-เดอะวอยซ์ หรือ ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ความรู้สึกที่เกิดขึ้นใจคือ ประทับใจมาก เกิดแรงบันดาลใจอยากเก่งและมีความสามารถแบบคนนี้จึงตัดสินใจว่าต้องเรียนต่อแต่ขอไปดูสถานที่ก่อนเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจากบ้านพอสมควร การได้เยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเป็นวันที่ทางวิทยาลัยดนตรีจัดงาน Open House พอดี พบว่าสถานที่น่าเรียนมาก ห้องซ้อมดนตรีมีหลายห้อง บรรยากาศดี สังคมน่ารักมีความเป็นกันเอง ตอบโจทย์เราทุกอย่างเลยไม่ลังเลที่จะตัดสินใจสมัครเรียนในวันนั้นเลย

 

 

เมื่อเข้ามาเรียนได้ระยะหนึ่ง ทำให้รู้ว่ามีหลายอย่างในตัวเราที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ความสามารถหรือความรู้เฉพาะด้านที่เรามีแต่ทัศนคติการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป ทำให้เรามองเห็นโลกในอีกหลากหลายมุมมองมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมอีกชีวิตของเพื่อนๆ อาจารย์ที่แตกต่างออกไป ทำให้เราสามารถนำมาตีความหรือค้นหาอะไรบางอย่างเพื่อให้พบข้อเท็จจริงและปัญหาได้ สามารถนำวิธีการที่เหมาะสมมาจัดการกับปัญหานั้นๆ ได้ดีขึ้น แล้วเรียนปริญญาโทดนตรียากไหม? ต้องบอกเลยว่าถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจไม่มีอะไรยากที่ยากเพราะเรายังไม่เข้าใจมากกว่า บางเรื่องที่เราอยากรู้อยากศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูล ฉะนั้นในระดับปริญญาโทเรื่องของการจัดสรรเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปกติทำงานด้วยเรียนไปด้วย การวางแผนในการทำงานการเรียน และการฝึกซ้อมจะต้องมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพงานของเรา แม้จะมีเหนื่อยบ้างแต่เราจะท้อไม่ได้ ต้องอดทน และพัฒนาตัวเอง

 

 

ข้อดีที่ของการตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทคือ เราได้เจอเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างที่ต่างมหาวิทยาลัย ได้เห็นมุมมองความรู้ที่หลากหลายในเรื่องที่สนใจเหมือนกัน อีกทั้งอาจารย์มีความสามารถมาก อาจารย์มีวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ บรรยากาศในห้องเรียนจึงเป็นในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นอยู่ตลอดเวลา พูดคุยถึงหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจร่วมกัน ในระหว่างที่เรียนก็จะมีการบ้านที่มาช่วยกระตุ้นให้เราได้คิดอยู่เสมอ ช่วยให้เราได้พัฒนาความคิดและรู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวกับสิ่งที่ท้าทายความคิดเราได้ดีขึ้น การเรียนในระดับปริญญาโทไม่ได้เพียงแค่ทำให้เรามีความรู้เฉพาะทางมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางที่ดีทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตประจำวัน ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

 

ประสบการณ์ในการเรียนปริญญาโทหากมีโอกาสเรียนต่อ จงเลือกเรียน และเรียนให้ตรงกับสิ่งที่เรารัก เพราะมันไม่ใช่แค่ใบปริญญา แต่มันคือใบประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้กับตัวเอง และเพิ่มสกิลให้กับตนเองได้นำไปใช้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่บนเส้นทางสายอาชีพดนตรี

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ